Co je to Lernerův index?

Lernerův index je ekonomický ukazatel, který se používá k měření míry monopolu v tržním prostředí. Tento index vyjadřuje, jak moc může jedna společnost nebo skupina společností ovlivnit cenu na trhu. Čím vyšší je Lernerův index, tím větší má společnost vliv na cenu a tím větší je její monopol.

Lernerův index se obvykle vypočítá jako rozdíl mezi nárůstem ceny a nárůstem marže společnosti. Tato marže se vypočítá jako rozdíl mezi cenou a náklady na výrobu. Například pokud společnost zvýší cenu o 10% a její marže se zvýší o 5%, pak její Lernerův index je 5/10 = 0,5.

Lernerův index se často používá k hodnocení konkurenceschopnosti trhu a ke zjištění, zda existuje monopol nebo silná monopolní pozice některé společnosti. Výsledná hodnota indexu může být použita k určení potřeby regulace trhu nebo ke snížení dopadu monopolu na cenu a konkurenci.

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *