Jak složit Rubikovu kostku?

jak složit rubikovu kostku pro pokročilé

Rubikova kostka již téměř půl století patří mezi nejpopulárnější hlavolamy a další pomůcky na procvičení mozkových závitů. Její složení však dokáže, zejména začátečníky, do značné míry potrápit. Pokud se o rozzuzlení tohoto hlavolamu právě pokoušíte, tak zkuste náš návod, jak Rubikovu kostku složit.

Co je Rubikova kostka?

Rubikova kostka je mechanický hlavolam, který již přes čtyři dekády procvičuje lidskou mysl a logické uvažování. Jedná se o krychli složenou z barevně polepených, menších krychliček. Smyslem Rubikovy kostky je tyto barvy otáčením přeskládat tak, aby byla každá stěna krychle obarvena jednou barvou.

Klasický formát Rubikovy kostky se skládá ze šestadvaceti krychlí, osmi rohů, dvanácti hran a šesti středů. Každá stěna je tvořena třemi vrstvami a každá kostička má jednu, dvě, nebo tři jednobarevné nálepky – podle jejího umístění v celku.

Pohyblivý mechanismus, který umožňuje složení kostky, v roce 1974 představil, stejně jako celý koncept, maďarský architekt Ernő Rubik. Jeho koncept vychází z modelu 3 x 3. Popularita Rubikovy kostky však dala za vznik i dalším rozměrům (2 x 2, 4 x 4 apod.) i atypickým tvarům, například jehlanům.

Jak složit Rubikovu kostku

Postupů, jak složit Rubikovu kostku, je mnoho. Každý z nich vyžaduje trochu jinou míru zkušenosti i složitosti algoritmů. Jednodušší postupy jsou typické potřebou většího množství tahů a s tím i více času na složení. Všechny algoritmy na složení Rubikovy kostky je nutné znát zpaměti, přičemž platí, že čím vícekrát si je zkusíte aplikovat, tím vám skládání půjde rychleji.

Popularita Rubikovy kostky dala mimo atypických tvarů vzniknout také mezinárodním soutěžím v rychlosti i technice skládání. S těmito soutěžemi souvisí pojem speedcubing, který spočívá právě ve složení Rubikovy kostky na čas s využitím, co možná nejnižšího počtu tahů. Zpestřením může být i skládání poslepu.

Návod na složení Rubikovy kostky – související pojmy

Návod na složení Rubikovy kostky pracuje s množstvím zkratek, které byste si měli osvojit ještě před tím, než se pustíte do práce:

  • U (UP) – otočení horní strany po směru hodinových ručiček,
  • D (DOWN) – otočení spodní strany po směru hodinových ručiček,
  • R (RIGHT) – otočení pravé strany po směru hodinových ručiček,
  • L (LEFT) – otočení levé strany po směru hodinových ručiček,
  • F (FRONT) – otočení přední strany po směru hodinových ručiček,
  • B (BACK) – otočení zadní strany po směru hodinových ručiček.

Pokud se zkratka objeví v kombinaci s číslem, tak toto číslo značí počet otočení, například B2 znamená dvě otočení zadní strany po směru hodinových ručiček. Pokud se v popisu objeví písmeno s apostrofem, tak se otáčí směr, například U‘ znamená otočení horní strany proti směru hodinových ručiček.

Při dodržování pokynů, jak složit Rubikovu kostku, je důležité vnímat to, že byste se při otáčení měli dívat kolmo na hranu. Přičemž se popis vždy týká stěny, která je na vás natočena. Pravděpodobně zaznamenáte také to, že jsou proti sobě vždy umístěné stejné barvy – pokud si tyto kombinace zapamatujete, tak budete mít skládání zase o něco snazší.

Jak složit Rubikovu kostku – pro začátečníky

Předchozí odstavce již zmínily, že existuje více způsobů, jak Rubikovu kostku složit. Za nejsnazší z nich je obecně považováno postupné skládání vrstev, kterým se bude zabývat i tento návod.

Začíná se od bílé stěny, konkrétně vytvořením kříže:

Jak složit rubikovu kostku pro začátečníky, kříž
  1. Najděte stěnu, v jejímž středu se nachází bílý kvádr.
  2. Poskládejte na této stěně kříž (měli byste to zvládnout i bez přesného postupu).
  3. Zbylé hrany poskládejte tak, aby se kříž spojil se středy ostatních stěn – viz nákres výše.

Druhý krok návodu na složení Rubikovy kostky spočívá v dokončení první vrstvy. Na konci následujícího postupu by tedy měla krychle vypadat tak, jak znázorňuje níže umístěný nákres.

jak složit rubikovu kostku první vrstva

Smyslem postupu je nastavit správné rozmístění rohů, díky kterému vznikne plná bílá plocha. Stěnu s křížem položte směrem dolů a točte třetí vrstvou, dokud na kostce nevznikne naznačený tvar.

rubikova kostka návod

Pak už jen stačí aplikovat algoritmus, který opět demonstruje nákres.

návod na složení rubikovy kostky

Jak složit Rubikovu kostku – druhá vrstva

Po složení první vrstvy přichází na řadu vrstva druhá. Bílá hrana by měla opět směrovat dolů. Cílem je, dostat čtyři hrany do zmíněné druhé vrstvy.

rubikova vrstva druhá vrstva

Hranu, kterou chcete do této pozice dostat, je nutné transformovat do polohy obráceného „T“. Toho docílíte otáčením třetí vrstvy, dokud nevznikne znázorněný obrazec.

rubikova kostka pro začátečníky

Pak už jen stačí následovat níže uvedené instrukce, jak složit Rubikovu kostku, respektive její druhou vrstvu. Po jejich provedení ještě proces jednou zrcadlově zopakujte.

rubikova kostka jak složit druhou vrstvu

Rubikova kostka – návod třetí řada

Zbývá už jen poslední, avšak nejtěžší, třetí vrstva. Prvním krokem je složení žlutého kříže.

rubikova kostka žlutý kříž

Dostaňte kostku do znázorněné polohy a následně aplikujte algoritmus.

složení rubikovy kostky
rubikova kostka návod

Posléze je nutné správně natočit rohy tak, aby byla žlutá vrstva kompletní.

rubikova vrstva třetí vrstva

K tomu, abyste žluté stěny docílili, budete potřebovat níže uvedený algoritmus a jeho zrcadlovou variantu.

rubikova kostka návod na složení

Jakmile máte rohy natočené, musíte je protočit, díky čemuž se seřadí barvy na stranách.

blank

Prohození můžete docílit, níže uvedeným algoritmem, který je v některých případech nutné opakovat i vícekrát.

jak složit rubikovu kostku postup
jak složit rubikovu kostku krok za krokem

Pak už vás čeká poslední krok. Tímto krokem je algoritmus, jenž naleznete níže, k dokončení ho možná budete muset opět aplikovat víckrát.

jak složit rubikovu kostku návod pro začátečníky

Jak složit Rubikovu kostku 2 x 2

Jak složit Rubikovu kostku 4 x 4

Rubikova kostka – návod pro pokročilé

Jak složit Rubikovu kostku poslepu

Rubikova kostka obrazce

Co je Rubikova kostka?

Rubikova kostka je mechanický hlavolam, který již přes čtyři dekády procvičuje lidskou mysl a logické uvažování.

Jak složit Rubikovu kostku?

Postupů, jak složit Rubikovu kostku, je mnoho. Každý z nich vyžaduje trochu jinou míru zkušenosti i složitosti algoritmů. Jednodušší postupy jsou typické potřebou většího množství tahů a s tím i více času na složení. Všechny algoritmy na složení Rubikovy kostky je nutné znát zpaměti, přičemž platí, že čím vícekrát si je zkusíte aplikovat, tím vám skládání půjde rychleji.

2.1/5 - (62)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *