Žádost o invalidní důchod – dokumenty a postup

Pokud vám už zdraví neslouží tak jako dříve, měli byste si zjistit, jak žádat o invalidní důchod. V některých aspektech jde totiž o poměrně složitý proces. Ovšem s šikovnými radami ho určitě dotáhnete k úspěšnému konci.

Kde žádat o invalidní důchod

Žádost se podává vždy na OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). Vhodnou pobočku je třeba vždy zvolit podle místa trvalého bydliště. Výjimkou je Praha, v ní lze podat žádost o invalidní důchod na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ.

Kdo může podat žádost na invalidní důchod?

Obvykle se žádost o invalidní důchod podává osobně. Ale pokud by vám dělalo problémy se na pracoviště OSSZ dostavit, můžete k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu. Celý proces není nijak složitý, vše lze provést na základě udělené plné moci. U ní se přitom nevyžaduje žádné úřední ověření).

TIP: Seznam nemocí pro invalidní důchod, které to jsou a jaký stupeň je možné získat?

Co je třeba splnit pro nárok na invalidní důchod

Invalidní důchod je vhodný pro všechny osoby, které ještě nedosáhly věku 65 let, ale přitom jim jejich zdravotní stav již neumožňuje běžně pracovat. Je tedy třeba být zařazen do některého ze tří stupňů invalidity a zároveň získat potřebnou dobu důchodového pojištění (ta je odvislá od věku pojištěnce a započítávají se do ní i náhradní doby).

Jak žádat o invalidní důchod v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání?

O tento typ důchodu však mohou požádat i lidé, kteří jsou invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. U těch se získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje. Výjimkou jsou pojištěnci, kteří byli v minulosti příslušníky ozbrojených sil. Těch se tento nárok netýká.

Co přiložit k žádosti

S sebou si musíte vzít i potřebné dokumenty – vždy musí jít o originály. A o jaké jde?

  • Občanský průkaz (u cizinců je zapotřebí pas či povolení k pobytu),
  • doklady o studiu (i nedokončeném),
  • doklady o dobách zaměstnání/pojištění,
  • doklady prokazující dobu péče o děti do 4 let věku (nutný je rodný list dítěte a čestné prohlášení),
  • doklady prokazující dobu péče o osobu závislou na pomoci druhé osoby,
  • potvrzení zaměstnavatele o výši vyplacených náhrad náležející za pracovní úraz či nemoc
  • z povolání,
  • doklady o výkonu vojenské (civilní) služby – tento bod se týká pouze mužů,
  • žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet (nechce-li si zájemce nechat posílat peníze složenkou).

Zaměstnavatel pak na žádost OSSZ zasílá i evidenční list důchodového pojištění zaměstnance a další důležitá sdělení (například výši výplaty), jež jsou pro rozhodnutí o nároku na důchod a jeho výplatu nezbytné.

TIP: Co je bankovní identita (bankID) a které banky podporují bankovní identitu?

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o invalidní důchod?

Po podání správně vyplněné žádosti se všemi nezbytnými doklady má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) celkem 90 dní na vydání rozhodnutí. Obvykle vám však rozhodnutí přijde už po měsíci nebo měsíci a půl.

Zdroj: https://www.cssz.cz/documents/20143/99584/2022_kdy_a_jak_zadat_o_invalidni_duchod.pdf/02f947cb-a528-ff49-04c3-b26aab2f0cfe, https://www.finance.cz/515653-zadost-invalidni-duchod/

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *