Co je jednotná přijímací zkouška?

co je jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška je již několik let nedílnou součástí života uchazečů o studium na střední škole. Prozradíme vám, co je jednotná zkouška zač i z čeho se skládá.

Co je jednotná přijímací zkouška?

Jednotná přijímací zkouška je povinná součást prvního kola přijímacího řízení do maturitních oborů středních škol. Výjimkou jsou obory vyžadující složení talentové zkoušky a obory zkráceného studia.

Týká se tedy většiny uchazečů o studium na střední škole. Hlavním cílem jednotné přijímací zkoušky (zkráceně JPZ) je sjednocení požadavků na potenciální studenty. Uchazeč, který se hlásí na gymnázium a odbornou střední školu, se tak připravuje pouze na jednu zkoušku s předem stanovenými požadavky. Jednotlivé školy však následně mohou přidat i další kritéria – kupříkladu průměr z vysvědčení.

V případě, že uchazeč o studium podá přihlášku na dvě školy, případně do dvou oborů jedné školy, má právo jednotnou přijímací zkoušku absolvovat dvakrát – na každé škole jednou. Na obou školách mu poté započítávají pouze ten lepší výsledek.

Termín jednotné přijímací zkoušky se každý rok mění (najdete ho vždy na oficiálních webových stránkách Cermatu). Typicky se ovšem jedná o první polovinu dubna, náhradní termín pak obvykle spadá na první polovinu května. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky může ředitel uchazeči udělit na základě žádosti, například z důvodu nemoci.

Didaktické testy jednotné přijímací zkoušky

JPZ se skládá ze dvou písemných testů – didaktický test z matematiky a didaktický test z českého jazyka a literatury (ČJL). Obsah testů je tvořen na základě RVP (rámcový vzdělávací program) pro základní vzdělávání, který vymezuje obsah učiva základních škol.

Didaktické testy pro oba předměty jsou tedy připravovány pro uchazeče o studium na čtyřletých maturitních oborech, šestiletých gymnáziích a osmiletých gymnáziích.

Maximální počet bodů, který může uchazeč o studium získat, je v případě didaktického testu z matematiky i českého jazyka a literatury stanoven na 50 bodů. Minimálně hranice pro přijetí přitom není plošně stanovena. Mohou ji ovšem nastavit jednotlivé školy.

Limit na vypracování didaktického testu z ČJL je 60 minut, přičemž mají uchazeči k dispozici pouze modře či černě píšící tužku. V případě didaktického testu z matematiky mají uchazeči na vypracování 70 minut a k práci mohou využít modře či černě píšící tužku a rýsovací pomůcky (kružítko, pravítko, …).

K přípravě jsou uchazečům k dispozici zadání z minulých let, která jsou zveřejněna na webu Cermatu včetně jejich řešení.

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *