Co je stanné právo? Jak se chovat, pokud je vyhlášeno?

Tento výraz jsme už určitě několikrát všichni slyšeli, víte ale, co je stanné právo, a co pro nás, obyčejné občany, zavedení stanného práva znamená?

Stanné právo je dle wikipedie „mimořádné opatření státní moci v oblasti trestního práva, kdy se ve výjimečných případech omezí některá občanská práva s cílem odstrašit od páchání některých zločinů, které jsou za dané situace vysoce společensky nebezpečné a které se ve významné míře rozmáhají. 

Tohoto odstrašujícího účinku se dosahuje urychleným a zjednodušeným procesem trestního řízení a výrazně zpřísněnými tresty, zpravidla trestem smrti. Řízení provádí stanný soud.

My vám v následujících odstavcích maličko pomůžeme s pochopením a zjednodušením těchto řádků…

Tip: Jak se připravit na válku?

Kdy může být stanné právo použito?

Výjimečnými případy jsou povětšinou myšleny právě válečné konflikty, se kterými je stanné právo také nejčastěji spojováno. Může se ale jednat o celou řadu dalších příhod, které ohrožují bezpečnost nebo chod státu. Například nehody, katastrofy a živelné pohromy nebo rozsáhlé občanské nepokoje a stavy ohrožení.

Stanné právo je nejčastěji využíváno při pokusech o revoluci, svržení vlády nebo masových nepokojích a občanských válkách. Aby dokázala vláda či vůdce nastolit v zemi opětovný pořádek. Pomoci ale může také při rozsáhlém chaosu v případě hurikánu, tornáda nebo dalších přírodních katastrof.

Jelikož ale stanné právo není vnímáno příliš pozitivně, bývá jeho vyhlášení ve vyspělých zemích opravdu krajním a ojedinělým řešením.

Tip: Jak daleko je Ukrajina?

Co znamená stanné právo pro české občany?

Při stanném právu jsou policie a civilní pořádkové složky nahrazeny armádou, která přebere moc nad částečným nebo celým územím naší země. Vláda tedy dohlíží na dodržování nově zavedených nařízení a zákazů, která nově mohou omezovat i naše běžná práva, může se jednat například o:

  • zákaz vycházení v určitých hodinách
  • zákaz srocování, scházení se – v případě masových nepokojů a demonstrací
  • možnost prohledání vašeho osobního majetku – i opakovaně
  • zadržení vašeho majetku pro potřeby státu – ale to už se bavíme o opravdu extrémních případech.

V případě porušení některého nařízení či zákazu vás navíc při stanném právu většinou nečeká pokuta či soudní proces. Váš prohřešek bude řešit stanný soud. Zejména pokud chce vláda dosáhnout odstrašujícího účinku, dosahuje jej výrazně zpřísněnými tresty, urychleným a zjednodušeným procesem trestního řízení. Zpravidla se může jednat o trest smrti bez možnosti vašeho dalšího odvolání

Tip: Co dělat při jaderném výbuchu?

Stanné právo a historie

Stanné právo máme neblaze většinou spojeno s druhou světovou válkou – přesněji s příchodem říšského protektora Reinharda Heydricha, který jej zavedl den po svém příjezdu do Prahy, tedy 28. září 1941. Stanné právo platilo až do ledna 1942 a umožňovalo německým úřadům rychle a přísně trestat známky jakéhokoliv odporu. Proti rozsudkům nebylo odvolání, více než 2000 lidí kvůli němu skončilo v koncentračních táborech, další čekal dokonce trest smrti.

Tip: Co je VPN a jak funguje?

Po skončení druhé světové války bylo stanné právo využito v Německu a Japonsku. Vlády se zhroutily a s nimi i sociální orgány. Docházelo k hladovění, obyvatelstvo nemělo kde bydlet, trpělo. A proto právě v těchto zemích bylo stanné právo – přestože bylo zavedeno okupačními zeměmi – bráno pozitivně, nastolilo pořádek a mělo spíše humanitární než represivní účinek.

Kde se vzal název stanné právo?

Češtinářská perlička nakonec… proč právě „stanné“ právo? Ne příliš překvapivě podle německého Stand – (recht) právo vykonané na místě. Stanné právo lze tedy vyložit také jako náhlé právo s okamžitým účinkem.

Zdroje: https://imrobingood.com/3171-what-is-martial-law, https://www.top-armyshop.cz/magazin-bojite-se-stanneho-prava a https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/prvni-stanne-pravo-protektorat-80-let_2109281051_btk 

5/5 - (1)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *