Co se stane s dluhy po smrti? Kdo vlastně zaplatí dluhy po zemřelém?

Řešení dědictví nikdy nebývá příjemnou záležitostí. Když se ale ke smutnému pohřbu přidá ještě problém s dluhy po zemřelém, je jasné, že vás čekají opravdu nepříjemné chvilky. Prozradíme vám, co se stane s dluhy po smrti a kdo platí dluhy zemřelého.

Pozůstalé straší utajené dluhy

Udělat si v dnešní době nějaký ten finanční vroubek je velice snadné. Stačí nezaplacená pokuta a po pár letech je vymalováno. Není tedy divu, že pozůstalí čím dál častěji zvažují, zda dědictví přijmout nebo si nejprve – ač se to může zdát v dané situaci nevhodné – zjistit finanční závazky zemřelého

Bez ohledu na to, zda se jedná o partnera nebo vzdálenou tetičku. Nejednou před vámi dokáže své finanční průšvihy tajit i ten nejbližší člen rodiny. 

Co se děje po úmrtí blízké osoby?

Pomineme-li veškeré zařizování s odchodem blízké osoby, nevyhnutelným pohřbem a zaměříme-li se pouze na dědické řízení, po smrti osoby, po které máte dědit, přebírá vše do rukou notář. Ten připraví soupis majetku na základě registrů a informací od bankovních institucí, které jsou s ním ochotny spolupracovat. Z hlediska bank a pojišťoven tedy obavu mít nemusíte

Ani notář vám ale nedokáže potvrdit absolutní bezdlužnost zesnulého. A stejně tak není vždy schopen zjistit veškeré jeho majetky. Vychází z dostupných zdrojů – jak u aktiv, tak i u závazků.

Není potřeba se hned vzdávat dědictví

Pokud víte o dluzích, které po zemřelém zůstaly, není vždy potřeba se dědictví rovnou vzdát. Mnohdy hodnota dědictví přesahuje výši závazků a z dědictví tak může i po všech peripetiích část zůstat. 

Uplatnění výhrady soupisu 

Nejste schopni výši závazků dohledat, věřitelů je více a vy máte strach, jaký kostlivec na vás ze skříně po přijetí dědictví vykoukne? Můžete se dle občanského zákoníku obrátit na soud s žádostí o uplatnění soupisu.

Do 1 měsíce ode dne, kdy jste byli jako dědicové poučeni soudem o tomto právu, musíte u svého notáře vznést žádost na uplatnění soupisu. Ta vám zaručí, že i pokud přijmete plné dědictví, které by bylo zatíženo dluhy, tyto dluhy se dotknou maximálně výše daného dědictví.

Pokud totiž přijmete celé dědictví bezhlavě a dluhy si neověříte, pak stejně jako daná aktiva, přiímáte i zděděné dluhy či závazky. A pokud vezmeme v úvahu ten nejhorší scénář, budete je muset uhradit ze svého.

Požádejte soud o dohledání věřitelů

Uplatnili jste prostřednictvím notáře výhrady soupisu? Pak se vám otevřela další cesta, kterou může soud zjistit, zda zesnulý neměl další dluhy. Před rozhodnutím o potvrzení dědictví můžete požádat soud, aby dohledal veškeré věřitele zesnulého

Pokud vám soud v této žádosti vyhoví, vydá usnesení, ve kterém vyzve všechny dosud neznámé věřitele, aby se u soudu – resp. u notáře jakožto soudního komisaře – přihlásili se svými pohledávkami. Jedná se o tzv. konvonci věřitelů a všechny závazky musí být samozřejmě potvrzeny příslušnými listinami.

V tomto případě budou uznány pouze závazky, se kterými se věřitelé přihlásí v daném termínu. Pokud se některý z věřitelů nepřihlásí, má zkrátka smůlu a nebude mít nárok na vymáhání těchto dluhů od vás, coby dědice.

V jakém rozsahu hradí dědic dluhy po zemřelém?

Nechcete využít výhradu soupisu ani žádat soud o dohledání věřitelů? Jak už jsme dříve naznačili, stejně jako veškerá aktiva, přijímáte spolu s dědictvím také veškeré dluhy. A nikoho nezajímá, zda převyšují i hodnotu zděděného majetku. 

Jak je to s dluhy po manželce či manželovi?

Ve chvíli, kdy vám zemře manžel či manželka, je situace o dost komplikovanější. Jelikož se jedná o společné jmění manželů, případné dluhy odmítnout nemůžete. Naopak se v této chvíli stáváte spoludlužníkem a dluhy nemusíte převzít pouze v prokazatelném případě, kdy:

  • se dědictví týká majetku, jež náleží výhradně jednomu z manželů. A to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku.
  • je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Zdroje: https://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/676830/pozustale-strasi-utajene-dluhy-kdy-dedictvi-odmitnout-a-co-naopak-pomuze.html a https://www.mesec.cz/clanky/da-po-smrti-zivotniho-partnera-zjistit-jestli-a-kde-mel-dluhy/ 

5/5 - (1)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *