Co je deprese a jak se jí zbavit? Rizikové faktory, příznaky a léčba

Spousta lidí někdy pronesla větu, že jsou v depresi. Skutečná deprese však s jejich špatnou náladou nemá vůbec nic společného. Deprese je onemocnění, které má vliv nejen na psychiku, ale také na fyzický stav. Člověk s neléčenou depresí může skončit tragicky, proto ji není radno podceňovat. 

Co je to deprese

Deprese je psychické onemocnění řadící se mezi afektivní poruchy. Různé formy deprese jsou klasifikovány dle mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů. Protože jde o nemoc, tak jsou jasně dána její kritéria, projevy a způsob diagnostiky. 

Deprese je poměrně časté onemocnění a v populaci jím trpí častěji ženy než muži. Zatímco muži mají celoživotní riziko výskytu deprese 5-12 %, tak u žen je to 10-25% riziko. Podle statistiky je první záchyt příznaků mezi 25 a 50 rokem. Během posledních let klesá věk prvních záchytů. Propuknutí deprese závisí také na sociálním, ekonomickém a emočním stavu daného člověka. 

Jak se deprese projevuje

U každé osoby se deprese projevuje jiným způsobem. Je to dáno rozdílným temperamentem a povahou. Zároveň existuje několik forem deprese a každá z nich má svá vlastní specifika. Pro zjednodušení uvedeme nejběžnější příznaky:

 • pláč,
 • deprivace,
 • skleslost, osamělost,
 • ztráta schopnosti se radovat, 
 • poruchy koncentrace, 
 • nezájem o oblíbené činnosti a styk s lidmi,
 • očekávání nejhoršího,
 • snížená celková aktivita,
 • snížené libido,
 • somatické obtíže,
 • méněcennost, 
 • bludy a halucinace,
 • myšlenky na smrt a sebevraždu, 
 • nezájem o sociální kontakt, 
 • zanedbávání dětí,
 • neschopnost prožívat jakékoliv emoce. 

Je třeba si uvědomit, že deprese je opravdu různorodé onemocnění a každý člověk nemusí mít všechny příznaky. V počátečním stádiu je typickým příznakem pláč a litování se. V pokročilé fázi deprese již člověk není schopen prožívat jakékoliv emoce, působí nezúčastněně až arogantně. 

Deprese vs špatná nálada

Špatnou náladu má čas od času každý z nás, ale nejde hned o depresi. Aby šlo o skutečnou depresi, tak její epizoda musí trvat minimálně dva týdny a nesmí být způsobena požitím psychoaktivních látek

Pokud se u vašeho známého či u vás objeví příznaky deprese, tak se nebojte obrátit na svého obvodního lékaře. Nepodceňujte příznaky a rozhodně se nesnažte stav bagatelizovat. Objeví-li se myšlenky na sebevraždu, můžete navštívit krizové centrum, které bývá součástí některých psychiatrických klinik a tam vám bude nabídnuta pomoc. 

Rizikové faktory pro vznik deprese

Odborníci se přou, co přesně depresi způsobuje. Nejčastěji se udává stresující zážitek, dědičnost, hormony, toxické látky nebo úrazy. Opět musíme zdůraznit vliv osobnosti daného člověka, protože někteří lidé přestojí traumatické zážitky relativně dobře, ale jiní mohou onemocnět depresí. 

Deprese se z hlediska příčin dělí na endogenní, kdy jsou příčiny vnitřní a původ deprese není zcela jasný. Pravděpodobně jde o chemickou nerovnováhu v mozku, což je vrozený stav a někteří lidé k němu mají dispozice. Tento druh deprese je závažnější a blízcí příbuzní mají až 3x vyšší pravděpodobnost rozvinutí onemocnění.

Exogenní deprese je způsobena vnějšími faktory. Může se projevit po traumatickém zážitku nebo po ztrátě blízké osoby. Tato deprese se snadněji odhalí, protože je znám její spouštěč. 

Diagnostika deprese 

Deprese má jasně daná diagnostická kritéria. K jejímu odhalení může pomoci i test, ten však není přesný a může vyjít falešně pozitivní nebo negativní. Pro stanovení diagnózy musí být přítomny alespoň dva z těchto příznaků:

 • ztráta radosti a zájmů o oblíbené aktivity,
 • depresivní nálady po většinu dne,
 • snížená energie.

K těmto dvěma příznakům musí být přítomen minimálně jeden z následujících příznaků:

 • poruchy spánku,
 • změna chuti k jídlu (snížená i zvýšená),
 • snížená sebeúcta, 
 • nesoustředěnost,
 • pocity viny,
 • myšlenky na sebevraždu. 

Léčba deprese 

Pro úspěšné léčení deprese se používají antidepresiva, která ovlivňují činnost buněk přenášející vzruchy mezi neurony. Nástup účinku je mezi 2-6 týdny a během té doby je pacient důkladně sledován. V prvních týdnech léčby se může objevit závrať nebo pocity na zvracení, které jsou ukazatelem, že léčba funguje.

TIP: Pokud si nevíte s rady s depresí, pak určitě doporučujeme navštívit odborníky. Jak se zbavit deprese poradí například online terapie od firmy Hedepy. 

Většina pacientů reaguje velmi dobře na léčbu antidepresivy a jen u malého procenta se musí nasadit jiné lékové skupiny jako například antipsychotika. Ta se využívají především při přítomnosti bludů. Úspěšnost léčby je vázána na spolupráci pacienta a jeho ochotě užívat pravidelně předepsané léky. 

K léčbě medikamenty se zařazuje také psychoterapie nebo je doporučena například léčebná tělesná výchova, arteterapie, ergoterapie či jiné aktivity, které pomohou pacientovi návrat k normálnímu životu. 

Zdroje: https://www.wikiskripta.eu/w/Deprese, https://zdravi.euro.cz/leky/deprese-priznaky-lecba-antidepresiva/

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *