Jak získat zbrojní průkaz

jak získat zbrojní průkaz

Uvažujete o pořízení zbrojního průkazu? Prozradíme vám, mezi jakými typy můžete vybírat, co vše budete muset splnit i jak krok za krokem postupovat, abyste mohli zbrojní průkaz získat.

Zbrojní průkaz v České republice

Zbrojní průkaz v České republice svého vlastníka opravňuje k vlastnictví a držení zbraně, střeliva a souvisejících doplňků. Zbrojní průkazy jsou členěny do několika skupin, které definují, jaký typ zbraně a střeliva můžete vlastnit. Jeden člověk přitom může držet zbrojní průkaz pro vícero skupin.

Tip: Co dělat při jaderném výbuchu?

Platnost zbrojního průkazu je od roku 2014 stanovena na 10 let, přičemž může být zkrácena v návaznosti na zdravotní stav jedince a další faktory. Po uplynutí desetileté lhůty máte nárok na obnovení průkazu, přičemž je nutné podat žádost na příslušný policejní útvar (viz níže) nejdříve 6 měsíců a nejpozději 2 měsíce před propadnutím.

Pokud si nestihnete zbrojní průkaz obnovit, musíte do 10 dnů na policii původní průkaz odevzdat, stejně jako související zbraně a střelivo.

Podmínky pro zisk zbrojního průkazu

Česká republika v porovnání s ostatními státy na žadatele o zbrojní průkaz klade relativně přísné podmínky. Žadatel musí splnit všechny následující body:

 • trvalý pobyt v ČR,
 • splnění věkového limitu (liší se v návaznosti na typ zbrojního průkazu, viz níže),
 • trestní bezúhonnost (doložená opisem z evidence Rejstříku trestu),
 • spolehlivost (osoba nesmí být trestně stíhána ani mít záznam o nadměrném požívání alkoholu či o užívání návykových látek),
 • zdravotní způsobilost (doložena posudkem od lékaře),
 • svéprávnost,
 • odborná způsobilost (prokázána složením teoretické a praktické zkoušky, viz níže).

Typy zbrojních průkazů

Zbrojní průkazy jsou v České republice členěny do sedmi skupin v návaznosti na typ zbraní:

 • A (sběratelské účely) – patří sem například vojenské zbraně a odpalovací zařízení, o průkaz lze žádat od 21 let, v testu musíte dosáhnout alespoň na 67 bodů, kromě zbrojního průkazu musíte mít k dispozici i průkaz zbraně.
 • A-I (zakázané zbraně) – patří sem například střelivo pro kulové palné zbraně, kromě zbrojního průkazu musíte mít k dispozici i průkaz zbraně.
 • B (sportovní účely) – patří sem například krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně, o průkaz můžete žádat od 18 let, výjimečně od 15 let, v testu musíte dosáhnout alespoň 71 bodů a při držení musíte mít k dispozici i průkaz zbraně.
 • C (lovecké účely) – jedná se o zbraně podléhající ohlášení, patří sem například jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, žádat můžete od 18, výjimečně od 16 let, úspěšný zisk průkazu vyžaduje alespoň 71 bodů a při držení musíte mít k dispozici i průkaz zbraně.
 • C-I (zbraně bez zbrojního průkazu, podléhající ohlášení) – patří sem například expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení, věková hranice pro držení je 18 let.
 • D (výkon zaměstnání a povolání) – patří sem všechny ostatní zbraně, věková hranice je 21 let, ve výjimečných případech 18 let, k zisku budete potřebovat alespoň 74 bodů.
 • E (ochrana zdraví, života a majetku) – patří sem veškeré zbraně a střelivo z kategorií A–D, jež nejsou zakázané, o průkaz můžete žádat od 21 let a potřebujete získat alespoň 74 bodů.

Na které zbraně nepotřebujete zbrojní průkaz?

Kromě zmíněných skupin, existují také zbraně, na které zbrojní průkaz nepotřebujete. Mezi takové patří zbraně určené na sebeobranu na kratší vzdálenost, plynové zbraně, vzduchovky, luky, kuše, zbraně typu flobertka, plynové zbraně na vzduchovou kartuš, paintballové zbraně, historické zbraně používané před rokem 1890, neaktivní střelivo a munice nebo signální zbraně.

Tip: Jak se připravit na válku?

Jak získat zbrojní průkaz

Jak tedy získat zbrojní průkaz? Celý proces trvá od třech do šesti měsíců a začíná zdravotní prohlídkou. Tu vám může provést i praktický lékař, u skupiny D pak zaměstnanecký lékař. Doklad o zdravotní způsobilosti přitom nesmí být starší tří měsíců.

Po úspěšné zdravotní prohlídce podáte přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti na krajské ředitelství policie, konkrétně na oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, v místě vašeho bydliště. Do měsíce od podání přihlášky by vám měl přijít dopis s informacemi o konání zkoušky – informace byste se měli dozvědět minimálně 10 dní před jejím konáním.

Teoretická a praktická zkouška pro zisk zbrojního průkazu

Samotná zkouška se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části budete psát test skládající se z 30 otázek z tematických okruhů jako je právní definice obrany a krajní nouze, nauka o zbraních a střelivu, zákon o zbraních a související předpisy či zdravotnické minimum. Na vypracování budete mít 40 minut, přičemž potřebujete získat minimum předepsané jednotlivými skupinami zbrojních průkazů.

Maximální počet bodů je ve všech případech 79 b. Systém testování funguje podobně jako v autoškole. Na webových stránkách ministerstva vnitra tak najdete soubor cca 500 otázek, z nichž se 30 objeví právě ve vašem testu.

Na teoretickou část navazuje praktická část, která se zaměřuje na bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem. Kromě toho musíte získat dostatečné skóre v bodové střelbě na pevný cíl. Nároky na přesnost střelby se liší podle skupiny zbrojního průkazu.

V případě, že se vám podaří složit pouze teoretickou část zkoušky, můžete praktickou část opakovat, a sice nejdříve 15 dní po neúspěšné zkoušce, nejpozději však do tří měsíců od neúspěchu. Jestliže se vám nepodaří složit ani jednu část, nebo jste nebyli úspěšní ani v opravné praktické části, musíte obě zkoušky skládat znovu, a to nejméně tři měsíce po druhém pokusu.

Obě části zkoušky probíhají před zkušebním komisařem Ministerstva vnitra ČR na střelnici, která je definována příslušným oddělením Policie ČR. K nácviku střelby na cíl si navíc můžete zaplatit střelecký kurz, jeho absolvování však není podmínkou.

Po úspěšném složení obou částí zkoušky podáte žádost o vydání průkazu a následně si ho vyzvednete na daném policejním útvaru. Na stejné místo musíte dodat také fotografii o předem stanoveném rozměru.

Zdroj: MVČR

https://www.mvcr.cz/clanek/zkousky-odborne-zpusobilosti.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

2/5 - (52)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *