Z čeho se skládá rodné číslo a jak z něj zjistit datum narození?

z čeho se skládá rodné číslo

Rodné číslo je základní osobní údaj, který je přiřazen každému občanovi České republiky. Prozradíme vám, z čeho se rodné číslo skládá, jak z něj zjistit datum narození i kde si zažádat o nové.

Co je rodné číslo a k čemu slouží?

Rodné číslo je jedinečný kód, určený k identifikaci fyzických osob. Skládá se ze dvou částí. Prvních šest číslic obsahuje informace o datu narození a pohlaví.

Může se shodovat s několika dalšími rodnými čísly – osob stejného pohlaví, které se narodily ten samý den a rok. Proto existuje druhá část (za lomítkem), která je jedinečná. Tvoří ji čtyři číslice – první tři vypovídají o pořadí narození dítěte a čtvrtá slouží jako prostředek kontroly.

Rodné číslo najdete například na občanském průkazu, kartičce pojištěnce, v rodném listu nebo v pasu. Využijete ho při zřizování účtu či půjčky, k identifikaci na úřadech či na cestách.

Z čeho se skládá rodné číslo

Rodné číslo se skládá z deseti číslic a lomítka, které odděluje jeho jednotlivé části. Formát rodného čísla je následující:

RRMMDD/XXXY

 • RR – poslední dvě číslice roku narození (pokud jste se například narodili v roce 1984, tak bude rodné číslo začínat číslem 84),
 • MM – měsíc narození, u žen se k měsíci přičítá 50, aby se rozlišilo pohlaví (například u mužů narozených v květnu by tak po roku narození následovalo číslo 05, u žen 55),
 • DD – den narození (například 23),
 • XXX – pořadí narození dítěte v daný den a rok (pokud vaše rodné číslo za lomítkem začíná kupříkladu trojicí 124, tak jste 124. dítě narozené 23. 5. 1984),
 • Y – číslice určená ke kontrole správnosti rodného čísla.

Kontrola se provádí sečtením všech číslic na lichých pozicích (první, třetí, pátá, sedmá, devátá) a následným odečtením výsledku součtu sudých pozic (druhá, čtvrtá, šestá, osmá, desátá). Výsledek by měl vyjít 0, případně by měl být dělitelný 11 – hodnota kontrolní číslice je tedy určena tak, aby výsledek fungoval.

V případě rodného čísla z příkladu by se postupovalo následovně:

 • aktuální podoba čísla: 840523/124
 • součet lichých pozic: 8 + 0 + 2 + 1 + 4 = 15 
 • součet sudých pozic: 4 + 5 + 3 + 2 = 14
 • výsledek: 15 – 14 = 1

Výsledné rodné číslo by tedy znělo: 840523/1241.

Jak z rodného čísla zjistit datum narození a pohlaví?

Z rodného čísla můžete zjistit datum narození i pohlaví jedince. V případě muže je to jednoduché. Stačí se držet první části rodného čísla a postupovat odzadu, přičemž poslední dvojice číslic označuje den, další měsíc a poslední rok narození:

 • rodné číslo 840523/1241 patří muži narozenému 23. 5. 1984,
 • rodné číslo 941018/1363 patří muži narozenému 18. 10. 1994.

O něco složitější je to u žen. K měsíci jejich narození se totiž přičítá 50:

 • rodné číslo 845523/1246 patří ženě narozené 23. 5. 1984,
 • rodné číslo 946018/1368 patří ženě narozené 18. 10. 1994.

Může se samozřejmě stát, že se některý den narodí více dětí a dojde číselná řada. V takovém případě se mužům k měsíci narození přičte 20 a ženám 70.

Třetí číslovka rodného čísla u muže by však nikdy neměla být vyšší než tři a u ženy nižší než pět. Tedy alespoň do roku 2054, kdy se tento systém generování rodného čísla bude používat sto let a pro zachování jedinečnosti tak bude nutné přidat nějaký další identifikátor.

Jak získat nebo změnit rodné číslo?

O změnu nebo zisk rodného čísla může zažádat zákonný zástupce či opatrovník dítěte, zmocněnec (se souhlasem zmocnitele), případně cizinec, který rodné číslo potřebuje k vyřízení žádosti o zaměstnání nebo o studium.

Změna rodného čísla je možná v případě, že:

 • bylo stejné rodné číslo přiděleno dvěma a více nositelům,
 • došlo k chybě a bylo přiděleno špatné rodné číslo,
 • došlo k osvojení nezletilé fyzické osoby,
 • dotyčný prošel změnou pohlaví.

Vyřízením se bude zabývat úřad v místě původního udělení rodného čísla. Může se jednat o matriční úřad, policii nebo ministerstvo vnitra.

Žádost o rodné číslo můžete podat:

 • osobně nebo poštou, na adrese: Ministerstvo vnitra – odbor správních činností, oddělení rodných čísel, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4,
 • prostřednictvím datové schránky – identifikační číslo schránky: 6BNAAWP,
 • e-mailem na adresu: eorc@mvcr.cz (musíte mít ovšem zřízený platný elektronický podpis).

V žádosti nesmí chybět jméno a příjmení, datum narození, místo a okres narození, adresa trvalého bydliště, pohlaví a státní občanství. Podmínkou je také ověřený podpis (pokud žádost nepodáváte osobně), kopie rodného listu, případně kopie dokladu o státním občanství. K usnadnění podání žádosti můžete využít připravený formulář. Za přidělení rodného čísla pak zaplatíte poplatek ve výši 1 000 Kč.

Zdroje

5/5 - (1)

Zkušenosti “Z čeho se skládá rodné číslo a jak z něj zjistit datum narození?

 1. Sudá čísla jsou celá čísla, která jsou dělitelná dvěma, bez zbytku. Lichá čísla jsou celá čísla, která mají po dělení dvěma zbytek číslo jedna. Sudá 2.4.6.8…..Lichá 1.3.5.7…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *