Z čeho se skládá rodné číslo a jak z něj zjistit datum narození?

z čeho se skládá rodné číslo

Zdroj: Pixabay

Rodné číslo je základní osobní údaj, který je přiřazen každému občanovi České republiky. Prozradíme vám, z čeho se rodné číslo skládá, jak z něj zjistit datum narození i kde si zažádat o nové.

Co je rodné číslo a k čemu slouží?

Rodné číslo je jedinečný kód, určený k identifikaci fyzických osob. Skládá se ze dvou částí. Prvních šest číslic obsahuje informace o datu narození a pohlaví.

Může se shodovat s několika dalšími rodnými čísly – osob stejného pohlaví, které se narodily ten samý den a rok. Proto existuje druhá část (za lomítkem), která je jedinečná. Tvoří ji čtyři číslice – první tři vypovídají o pořadí narození dítěte a čtvrtá slouží jako prostředek kontroly.

Rodné číslo najdete například na občanském průkazu, kartičce pojištěnce, v rodném listu nebo v pasu. Využijete ho při zřizování účtu či půjčky, k identifikaci na úřadech či na cestách.

Z čeho se skládá rodné číslo

Rodné číslo se skládá z deseti číslic a lomítka, které odděluje jeho jednotlivé části. Formát rodného čísla je následující:

RRMMDD/XXXY

 • RR – poslední dvě číslice roku narození (pokud jste se například narodili v roce 1984, tak bude rodné číslo začínat číslem 84),
 • MM – měsíc narození, u žen se k měsíci přičítá 50, aby se rozlišilo pohlaví (například u mužů narozených v květnu by tak po roku narození následovalo číslo 05, u žen 55),
 • DD – den narození (například 23),
 • XXX – pořadí narození dítěte v daný den a rok (pokud vaše rodné číslo za lomítkem začíná kupříkladu trojicí 124, tak jste 124. dítě narozené 23. 5. 1984),
 • Y – číslice určená ke kontrole správnosti rodného čísla.

Kontrola se provádí sečtením všech číslic na lichých pozicích (první, třetí, pátá, sedmá, devátá) a následným odečtením výsledku součtu sudých pozic (druhá, čtvrtá, šestá, osmá, desátá). Výsledek by měl vyjít 0, případně by měl být dělitelný 11 – hodnota kontrolní číslice je tedy určena tak, aby výsledek fungoval.

V případě rodného čísla z příkladu by se postupovalo následovně:

 • aktuální podoba čísla: 840523/124
 • součet lichých pozic: 8 + 0 + 2 + 1 + 4 = 15 
 • součet sudých pozic: 4 + 5 + 3 + 2 = 14
 • výsledek: 15 – 14 = 1

Výsledné rodné číslo by tedy znělo: 840523/1241.

Jak z rodného čísla zjistit datum narození a pohlaví?

Z rodného čísla můžete zjistit datum narození i pohlaví jedince. V případě muže je to jednoduché. Stačí se držet první části rodného čísla a postupovat odzadu, přičemž poslední dvojice číslic označuje den, další měsíc a poslední rok narození:

 • rodné číslo 840523/1241 patří muži narozenému 23. 5. 1984,
 • rodné číslo 941018/1363 patří muži narozenému 18. 10. 1994.

O něco složitější je to u žen. K měsíci jejich narození se totiž přičítá 50:

 • rodné číslo 845523/1246 patří ženě narozené 23. 5. 1984,
 • rodné číslo 946018/1368 patří ženě narozené 18. 10. 1994.

Může se samozřejmě stát, že se některý den narodí více dětí a dojde číselná řada. V takovém případě se mužům k měsíci narození přičte 20 a ženám 70.

Třetí číslovka rodného čísla u muže by však nikdy neměla být vyšší než tři a u ženy nižší než pět. Tedy alespoň do roku 2054, kdy se tento systém generování rodného čísla bude používat sto let a pro zachování jedinečnosti tak bude nutné přidat nějaký další identifikátor.

Jak získat nebo změnit rodné číslo?

O změnu nebo zisk rodného čísla může zažádat zákonný zástupce či opatrovník dítěte, zmocněnec (se souhlasem zmocnitele), případně cizinec, který rodné číslo potřebuje k vyřízení žádosti o zaměstnání nebo o studium.

Změna rodného čísla je možná v případě, že:

 • bylo stejné rodné číslo přiděleno dvěma a více nositelům,
 • došlo k chybě a bylo přiděleno špatné rodné číslo,
 • došlo k osvojení nezletilé fyzické osoby,
 • dotyčný prošel změnou pohlaví.

Vyřízením se bude zabývat úřad v místě původního udělení rodného čísla. Může se jednat o matriční úřad, policii nebo ministerstvo vnitra.

Žádost o rodné číslo můžete podat:

 • osobně nebo poštou, na adrese: Ministerstvo vnitra – odbor správních činností, oddělení rodných čísel, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4,
 • prostřednictvím datové schránky – identifikační číslo schránky: 6BNAAWP,
 • e-mailem na adresu: eorc@mvcr.cz (musíte mít ovšem zřízený platný elektronický podpis).

V žádosti nesmí chybět jméno a příjmení, datum narození, místo a okres narození, adresa trvalého bydliště, pohlaví a státní občanství. Podmínkou je také ověřený podpis (pokud žádost nepodáváte osobně), kopie rodného listu, případně kopie dokladu o státním občanství. K usnadnění podání žádosti můžete využít připravený formulář. Za přidělení rodného čísla pak zaplatíte poplatek ve výši 1 000 Kč.

Zdroje

5/5 - (1)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.