Kdy a jak sázet brambory?

jak sázet brambory

Domácí ovoce a zelenina jsou, stejně jako například zavařeniny, typické výraznější a přírodnější chutí. V posledních letech se tak stále častěji navrací trend domácího pěstování. Poradíme vám, jak si doma můžete vypěstovat brambory, i bez zahrádky, a kdy či jak je sázet.

Jak vybrat vhodný typ brambor

Ze všeho nejdříve je důležité vybrat správný typ brambor. Měli byste se proto rozhodnout, zda budete pěstovat brambory k uskladnění nebo rovnou ke konzumaci. Brambory se dále rozlišují podle varného typu – A, B nebo C a vegetační doby.

Vegetační doba označuje dobu mezi výsadbou a zralostí. Ovlivňuje tedy délku čekání na sklizeň:

  • Velmi rané brambory – jsou typické dynamickým a rychlým nárůstem hlíz, jsou vhodné pro jarní výsadbu a brzkou konzumaci. Nehodí se tedy ke skladování. Vegetační doba velmi raných brambor se pohybuje kolem 90–110 dní.
  • Rané brambory – jsou typické nedozrálou tenkou slupkou, která se snadno loupe. Vegetační doba raných brambor se pohybuje kolem 110–120 dní.
  • Polorané brambory – vegetační doba 120–130 dní.
  • Polopozdní – vegetační doba 130–145 dní
  • Pozdní – vegetační doba nad 145 dní.

Od typu brambor se pak odvíjí vhodné podmínky a období pro výsadbu.

Kdy sázet brambory?

Odpověď na otázku, kdy sázet brambory, není jednoznačná pro všechny odrůdy brambor ani oblasti republiky. Odvíjí se od aktuálního počasí a teplot, typicky se jedná o období mezi koncem března a polovinou května čili o začátek jara.

Měli byste se řídit teplotou půdy, která by v hloubce kolem jednoho centimetru měla dosáhnout na 6 až 8 °C. V méně příznivých podmínkách, například v podhorských nebo horských oblastech, proto výsadba brambor začíná později. Zkušení zahrádkáři si tak často pomáhají netkanými textiliemi a fóliemi, které uspíší prohřátí půdy.

Kdy sázet rané brambory?

Příprava výsadby raných brambor by měla začít už v průběhu podzimu. V této době je dobré do vymezeného území zarýt organické hnojivo, které napomůže vyšší kvalitě plodů. I v případě raných brambor se prioritně řiďte teplotou půdy, ta by se měla držet 6 °C, tedy teploty, při které se brambory zakořeňují.

Převedeno na měsíce by se rané brambory měly sázet kolem března, v chladnějších oblastech během dubna.

Výsadba brambor v červenci

Kromě jarní výsadby můžete vyzkoušet také výsadbu v červenci. Ačkoli se nejedná o úplně tradiční období, kdy by se brambory měly sázet, přináší hned několik výhod. První z nich je méně plevele, který v letních měsících tolik neroste. Druhým je více místa v záhonech a třetím rychlejší dozrávání plodin.

Pro výsadbu v červenci byste měli volit zejména rané brambory a sklízet v průběhu září.

Výsadba brambor – přípravy

Jakmile máte jasno v tom, který typ brambor chcete pěstovat, přichází řada na přípravu hlíz i místa pro sazbu. Nejdříve je samozřejmě nutné koupit sadbové brambory s narašenými klíčky. Klíčky by neměly přesáhnout délku 1–2 cm, jelikož by se mohly ulomit.

Sadbové brambory nakupte ve specializovaných obchodech a vybírejte pouze ty kvalitní, bez bílého povlaku nebo jiného poškození. Neměly by být příliš měkké či vrásčité, jinak hrozí vznik hniloby a plísní. Můžete zkusit zasadit i konzumní brambory, zpravidla se ovšem tolik neuchytí.

Naklíčení brambor

Stejně tak můžete brambory teprve nechat naklíčit. Rozložte hlízy v jedné vrstvě do nízké bedýnky nebo truhlíku. Uchovávejte je ve větrané místnosti, ve které nehrozí mrazy a je zde dostatek světla.

Počkejte, než se na hlíze objeví klíčky o délce 1–2 cm, a poté je zasaďte. Žádná hlíza by přitom neměla mít více než 3 klíčky. Pokud vám jich tedy naraší vícero, tak ty nadbytečné odstraňte.

Jak sázet brambory – příprava místa

Mimo přípravy brambor byste se měli zabývat také uzpůsobením místa. Vyberte vhodné místo pro záhony, zbavte ho plevele a železnými hráběmi rozbijte všechny hroudy hlíny. Záhony by měly disponovat dostatkem slunce a kyprou půdou.

Proto půdu do hloubky 15–20 cm zkypřete, například prutovým kypřičem či elektrickou motyčkou a poté vyorejte nebo motyčkou vytvořte brázdu, do které brambory vnoříte. Ještě před sazbou brambor půdu prohnojte, aby byla zemina bohatší na živiny a přinesla více úrody.

Jak sázet brambory?

Nyní přichází na řadu zásadní otázka, jak brambory do řádků nasázet. Řádky by měly být hluboké 7–15 cm v závislosti na konkrétní odrůdě brambor – hloubka by měla asi o 2 cm převyšovat hlízu. Stejně tak se liší vzdálenosti hlíz. Pokud sázíte rané brambory udržujte mezi nimi rozestupy alespoň 45 cm. Jestliže jste se rozhodli pro polorané nebo pozdní brambory, volte vzdálenosti vyšší, kolem 65–75 cm.

Pamatujte, že čím větší vzdálenosti mezi jednotlivými hlízami vytvoříte, tím více dostanou světla a živin. Řádky vytvořte tak, aby mezi nimi byla 65–70cm vzdálenost, pro obvyklou spotřebu vám budou stačit dva až tři řádky.

Ve chvíli, kdy máte řádky připravené, do nich usaďte naklíčené brambory, zahrňte je hlínou, pravidelně je opečovávejte a vyčkávejte na výsledek.

Jak pečovat o brambory

Brambory je dobré průběžně okopávat, aby byla půda propustnější. Stejně tak jednotlivé řádky zbavujte plevele a ošetřujte proti parazitům – typickým příkladem jsou mandelinky bramborové.

K zavlažování obvykle stačí pravidelný déšť. Pokud byste však narazili na suché období, dbejte rovněž na pravidelné zalévání záhonů. Specifické chuti domácích brambor dopomůžete i hnojením. To může být buď organické, nebo minerální. Mezi organické patří například hnůj či kompost.

Kdy a jak sklízet brambory

Brambory se nejčastěji sklízí v létě. Opět se jedná o specifický údaj, který je závislý na konkrétní odrůdě a druhu. Například rané předklíčené brambory se obvykle sklízí po deseti až dvanácti týdnech od výsadby.

Obecně brambory připravené ke sklizni poznáte podle odkvětů a postupného uvadání natě – začne žloutnout.

sazba brambor
Zdroj: Pixabay

Nať při sklizni nařízněte asi 5 centimetrů od země a vykopejte nebo zorejte řádky. Ideálním počasím jsou suché slunečné dny. Po vyndání ze země brambory nechte vyschnout na slunci a následně je uskladněte do chladu.

Pak už se stačí jen připravovat na další sazbu. Vyčistěte prostor záhonků od plevele, spalte odříznuté natě, okopejte či poorejte prostor a můžete začít celý postup, jak sázet brambory, aplikovat od začátku.

Kdy přihrnovat brambory

Jakmile jsou rostliny alespoň pět centimetrů na zemí, můžete brambory také přihrnovat. Vyhnete se tak vzniku plísní nebo výskytu dalších chorob.

Netradiční pěstování brambor

Výše uvedené odstavce popisovaly, jak sázet brambory, tradičním způsobem. Existuje i řada netradičních způsobů, kterými lze brambory pěstovat. Jedním z nich je pěstování brambor v trávě.

Pěstování brambor v trávě

K pěstování brambor v trávě budete potřebovat uhrabaný záhon a posekanou trávu. Na záhon položte řádek posekané trávy ve vrstvě 20–30 cm. Předklíčené hlízy vkládejte do hnízd asi 35 cm od sebe. Vmáčkněte je do trávy, zasypte kompostem a přidejte další vrstvu trávy.

Choďte brambory průběžně kontrolovat a během vegetace dvakrát až třikrát přidejte další trávu.

Pěstování brambor pod fólií

Půdu nejprve obohaťte o kompost a hnojivo, nakypřete a uhrabejte. Položte na ni tenkou černou fólii. Do fólie vystřihněte otvory ve tvaru kříže. Délka střihu by neměla být delší než 4 cm. Jednotlivé otvory by pak mezi sebou měly mít 30–45cm rozestup.

Pod každým otvorem vytvořte jamku a vložte do ní naklíčenou hlízu. Zahrňte ji hlínou a přiklopte rozstřiženými cípy igelitu. Zhruba po patnácti dnech je začne hlíza nadzvedávat.

Jak sázet brambory v bednách

Pěstování brambor v bednách je postaveno na růstu nad úrovní země. Vytvořte tedy vyvýšené záhony a obedněte je ohradou z cca metrových prken. Bednění by přitom nemělo záhon převyšovat o víc než 50 cm.

Vyhlubte do hlíny jámu, nasypte dovnitř substrát a vrstvu listí spolu s kompostem promíchaným se zeleninou.

Do záhonu o straně jednoho metru umístěte čtyři hlízy, zhruba 15 centimetrů pod povrch. Tento způsob, jak sázet brambory, je spojen s vyššími teplotami. Neměli byste proto zapomenout na pravidelné zavlažování.

Pěstování brambor v sudu

Většina způsobů, jak sázet nebo pěstovat brambory, vyžaduje zahradu nebo alespoň několik záhonků. Existuje ovšem také několik alternativních způsobů, které vám umožní vlastní brambory vypěstovat například na balkoně. Jedním z nich je pěstování brambor v sudu nebo ve staré popelnici.

K pěstování brambor v sudu budete potřebovat 200 l popelnici, dřevěný pěstební sud nebo nádobu podobného tvaru a objemu. Nádoba by měla být vysoká 60–90 cm a na dně by měla mít několik otvorů pro odvod vody – otvory můžete i sami vytvořit.

Ze všeho nejdříve nádobu vyčistěte dezinfekčním prostředkem, například chlórem. Na dno nádoby vložte zhruba patnácticentimetrovou vrstvu sadbové zeminy s kompostem. Na ni vyrovnejte jednu vrstvu naklíčených sadbových brambor – buďto vcelku nebo je nakrájejte na kostky o rozměrech 2,5–5 cm.

Vrstvu brambor zasypte zeminou a kompostem a zalijte. Jakmile vám vyrostou 15–20 cm listy, přidejte další vrstvu zeminy a kompostu, zopakujte výše zmíněný postup, zasaďte a zalévejte.

Sklízet můžete po cca 10 týdnech, vhodný čas poznáte tak, že rostliny odkvetou a začnou žloutnout.

Pěstování brambor ve kbelíku

Podobně jako můžete brambory pěstovat v sudu, je můžete pěstovat také ve kbelíku. Přibližně v měsíci květnu nasázejte naklíčené brambory do dočasných novinových nádob/květináčů. Každá hlíza by měla mít jednu nádobu.

Jakmile to vypadá, že se brambory ujmou, je můžete nasázet do kýblů. Počet kýblů závisí na počtu novinových květináčů – každý by měl mít svůj vlastní kýbl. Noviny můžete buď roztrhat, nebo je nechat tak jak jsou a zasypat zeminou. Papír se po čase sám rozloží.

Kýbl by měl mít objem nejméně 20 litrů. Na dno udělejte otvory, aby měla kudy odtékat voda. Poté nasázené brambory přeneste na místo, kde je hodně tepla a světla a průběžně je zalévejte či hnojte. Brambory začnou postupně vyrůstat a kvést.

4.5/5 - (4)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *