Jak sepsat kupní smlouvu na auto?

Koupě nového i ojetého auta je velmi nákladnou záležitostí, se kterou se většina z nás nesetkává každý den. Proto je během nákupu důležité zachovávat určitou obezřetnost. Nejzákladnější prostředek ochrany v tomto případě představuje kupní smlouva, kterou byste měli uzavřít i v případě, kdy se s prodejcem osobně znáte. Připravili jsme pro vás krátký příspěvek o tom, jak kupní smlouvu na auto sepsat a na co si dát pozor.

Kupní smlouva na auto

Kupní smlouva na auto či jiné motorové vozidlo je prostředkem ochrany pro obě strany prodeje. Prodejce se jejím prostřednictvím brání případným pohledávkám za opravu vad, které nezavinil a kupující naopak placení za opravy problémů, které vozidlo mělo již v době zakoupení.

Smlouva nemusí být nutně sjednána v písemné podobě, vzhledem k výši investice je ovšem písemná podoba standardem. V případě problémů je totiž kupní smlouva na auto jediným argumentem, který vám zůstává v ruce. Proto byste si smlouvu měli důkladně přečíst a nalezené nedostatky řešit ještě před jejím podpisem.

Zkontrolujte si, zda smlouva obsahuje všechny náležitosti, jinak bude neplatná – přehled všech podstatných údajů najdete v sekci „Jak sepsat kupní smlouvu na auto“ a pokud některá z částí chybí, tak na tento nedostatek prodávajícího upozorněte.

Podcenění smlouvy vás totiž ve výsledku může přijít na nemalé peníze. Pokud by s autem nastaly problémy do půl roku od zakoupení, respektive od podpisu smlouvy, tak se předpokládá, že vozidlo vadami oplývalo již v době nákupu. Vina za ně a náklady za opravu by proto měly jít na hlavu prodejce. V případě, že na podobný problém narazíte, navštivte servis a nechte si vystavit odborný posudek.

Kupní smlouva na nové auto – na co si dát pozor

Nákup fungl nového auta typicky probíhá podle standardních postupů. Kupní smlouva zde tak mívá normovanou podobu, která zaručuje možnost reklamace do 24 měsíců od zakoupení. Mnoho autorizovaných prodejců pak také nabízí možnost prodloužené záruky, tj. nadstandardní servis.

Přesto, že je nákup nového auta, spojován s mnohem nižšími riziky než v případě ojetého vozu, je důležité i zde zachovávat určitou opatrnost. Zkontrolujte si například, zda je ve smlouvě skutečně zachováno zmíněné zákonné právo na reklamaci po dobu dvou let.

V případě, že byste uvažovali o prodloužené záruce, nezapomeňte řádně pročíst ani její podmínky. Často jsou totiž spojovány s pravidelnými návštěvami autorizovaných servisů a dalšími výjimkami, jejichž nedodržení může vést až ke ztrátě tohoto nadstandardního servisu.

Neprůstřelná kupní smlouva na ojeté auto z bazaru

Kupní smlouvu na ojeté auto můžete v zásadě uzavřít třemi různými způsoby – buď koupíte auto z autobazaru, přičemž je prodejcem autobazar, nebo koupíte auto z autobazaru, přičemž autobazar figuruje jako prostředník, anebo vozidlo zakoupíte přímo od původního majitele.

První dvě varianty se od sebe liší zejména pravidly v kontextu spotřebitelské ochrany. Pokud tedy koupíte auto z bazaru, ale bazar figuruje pouze jako zprostředkovatel, tak všechny případné problémy řešíte s původním majitelem.

Jestliže je prodejcem samotný autobazar, tak máte zákonem garantovanou 24 měsíční záruční dobu. I v tomto případě je třeba kupní smlouvu na auto řádně pročíst, může se totiž stát, že bude zákonná záruční doba ve smlouvě zkrácena, a to až na 12 měsíců.

jak sepsat kupní smlouvu na auto
Zdroj: Pixabay

Spotřebitel nemá právo reklamovat opotřebení automobilu, které vzniklo jeho vlastní vinou. Stejně tak není možné reklamovat vady, kvůli kterým již došlo ke snížení ceny.

Proto je důležité, aby kupní smlouva na auto obsahovala detailní popis veškerých vad, jež se na vozidle v době koupě projevují. Před podpisem smlouvy tedy zkontrolujte, zda se zde neobjevují pouze obecné charakteristiky. Mnoho prodejců – ať už bazary nebo soukromí majitelé, do smlouvy často zapracovávají obecné fráze, díky kterým by se vyhnuli případným sporům, ačkoli se dané nedostatky prozatím vůbec neprojevují.

Prodejce vás pak nemusí upozorňovat na to, zda bylo vozidlo havarované. To, že se o tom nezmíní, tak nutně neznamená, že se auto do nějaké dopravní nehody nepřipletlo. Raději si tedy tuto skutečnost ověřte, ve chvíli, kdy prodejce řekne a písemně potvrdí, že havarované nebylo, přičemž následně prokážete opak, ho můžete reklamovat.

Neprůstřelná kupní smlouva na ojeté auto od soukromníka

Nákup nového auta přímo od předchozího majitele s sebou nese jednu zásadní výhodu – nižší cenu. Na druhou stranu se však váže s mnohem vyšším rizikem. Na nákup takového auta neplatí 24 měsíční zákonná záruka ani třicetidenní reklamační lhůta. Záruka na vůz na vás automaticky nepřechází ani v případě, že se na něj ještě vztahuje záruka původního prodejce.

Součástí kupní smlouvy v takovém případě musí být dohoda o postoupení práv z vadného plnění, a to buď jako součást předmětu smlouvy, nebo jako její dodatek. K doložení je zapotřebí úřední ověření, které zajišťuje notář či Česká pošta. Ani tento krok se ovšem nemusí obejít bez komplikací. Postoupení smluvní záruky totiž může být v původní smlouvě zakázáno.

Jak vyzrát na stáčení tachometru

Častou nekalostí, která se s koupí zánovního automobilu pojí, je stáčení tachometru. Manipulace s tachometrem je klasifikována jako trestný čin, pokud tedy zjistíte, že jeho výstup prodejce schválně upravil, tak na něj můžete podat trestní oznámení na policii. Prodávajícího v takovém případě čeká zaplacení poměrně vysoké pokuty a vy získáváte nárok na odstoupení od kupní smlouvy.

Reálný stav tachometru si můžete snadno ověřit prostřednictvím VIN kódu, který by vám měl dát původní majitel k dispozici. Pokud vám tento údaj odmítne poskytnout, je na místě minimálně zbystřit, jelikož se pravděpodobně snaží něco zatajit.

Jak sepsat kupní smlouvu na ojeté auto a na co si dát pozor

Dalším problémem, se kterým se můžete při nákupu ojetého auta setkat, je vozidlo v exekuci. Jestli podepíšete kupní smlouvu a zjistíte, že je auto v exekuci, tak budete muset zaplacené peníze vymáhat na původním majiteli. Ten totiž nemá právo jej prodat a vy tak sice můžete složit domluvenou částku, avšak vysněné auto pravděpodobně nikdy nedostanete.

Prostředkem, jak této nepříjemné situaci zabránit, je ověření finančního statusu prodávajícího v centrálním registru dlužníků. S tímto krokem se pojí administrativní poplatek, ušetří vám však mnohem víc peněz i starostí.

Předtím, než kupní smlouvu na auto podepíšete, byste měli absolvovat zkušební jízdu. Ta by měla být dostatečně dlouhá, abyste měli prostor pro objevení případných vad na motoru. V tomto ohledu je jistě dobré k nákupu přizvat známého nebo mechanika, který se v autech vyzná a spíše rozpozná atypické chování motoru a vozidla celkově.

jak sepsat kupní smlouvu na ojeté auto
Zdroj: Pixabay

Za účelem preventivní ochrany před všemi výše uvedenými situacemi byste měli prodávajícího požádat, aby do kupní smlouvy na auto přidal prohlášení o tom, že neví, o žádných skrytých vadách (jeho porušení můžete později využít k odstoupení od smlouvy), prohlášení, že vůz je jeho majetkem a že si ho nemohou nárokovat žádné jiné osoby – jinými slovy, že se na něj nevážou dluhy.

Účinným pomocníkem k sepsání neprůstřelné kupní smlouvy na auto pak může být také fotodokumentace, díky níž zvěčníte všechny menší i větší nedokonalosti na autě a která vám v případě problému poslouží jako opěrný bod.

Kupní smlouva na auto jak stojí a leží

Kupní smlouva na auto může také obsahovat spojení „auto jak stojí a leží“. Tento výraz v podstatě říká, že se prodávající zříká veškeré zodpovědnosti za vady, které se s vozidlem pojí a které se mohou projevit. Jinými slovy vám, jakožto kupujícímu, odpadá nárok na reklamaci zjištěných nedostatků.

Použití tohoto spojení v kupní smlouvě na auto je neopodstatněné a nenese žádný význam. Pokud jej však ve smlouvě najdete, tak byste ovšem opět měli zbystřit, jelikož jej tam prodávající pravděpodobně umístil z nějakého důvodu.

Jak sepsat kupní smlouvu na auto

Úvodní odstavce již zmínily, že kupní smlouva na auto nemusí mít vždy písemnou podobu. Pokud se ale pro její sepsání rozhodnete, tak byste neměli opomenout následující údaje:

 • informace o prodávajícím a kupujícím – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, případně rodné číslo a číslo občanského průkazu,
 • konkrétní specifikace vozidla – typ, barva, model, značka, rok výroby, výrobní číslo motoru, SPZ, číslo velkého technického průkazu, počet najetých kilometrů, počet klíčů,
 • specifikace výbavy a příslušenství,
 • detailní popis technického stavu vozidla – popis závad a dohoda o způsobu přepisu vozidla (může být také zpracováno jako předávací protokol, tj. příloha kupní smlouvy),
 • jakým způsobem a kdy na kupujícího přejde vlastnické právo,
 • prohlášení prodávajícího, že je vůz jeho majetkem, a že další osoby na něj nemají právo a nárok,
 • prohlášení prodávajícího o neexistenci skrytých vad,
 • prohlášení prodávajícího o pravdivém uvedení stavu tachometru – v ideálním případě doplněné o výši pokuty v případě, že by se prokázalo, že je hodnota nepravdivá,
 • prohlášení kupujícího, že je seznámen s technickým stavem vozidla a že s ním souhlasí – tím se ovšem nezříká práva na reklamaci,
 • cena a informace o způsobu platby, spolu s datem splatnosti,
 • datum právní účinnosti smlouvy,
 • datum uzavření smlouvy,
 • podpisy obou stran.

Vzor konkrétní kupní smlouvy můžete nalézt na stránkách portálu Pohoda. Dalším krokem po podpisu kupní smlouvy na auto je přepsání vozidla na nového majitele. K tomu by mělo dojít do 10 dní od podpisu smlouvy, přičemž přepis může zajistit prodávající i kupující. Při porušení této lhůty pak hrozí pokuta. V praxi se proto přepsání vozidla často účastní obě strany.

Tip: Jak postupovat při ztrátě technického průkazu a kolik stojí duplikát?

Odstoupení od kupní smlouvy automobilu

Kupní smlouva na auto je závazný dokument, který je primárně postaven tak, aby stanovující závazky nebyly zrušeny. Proces odstoupení od kupní smlouvy automobilu je tedy poměrně komplikovaný ale přesto možný. Můžete k němu přistoupit v zásadě ve dvou případech:

 • pokud byly na vozidle zjištěny závažné vady, které znemožňují jeho bezpečné používání,
 • pokud prodávající neopraví zjištěnou vadu do 30 dnů a vada je označena jako neodstranitelná.
4.5/5 - (2)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *