Jak správně a bezpečně přepsat vozidlo + cena 2024

Koupili jste si nový vůz? Nebo naopak své vozidlo prodáváte a chcete se vyhnout zbytečným problémům okolo přepisu na nového majitele? Máme pro vás základní rady a postup, ale také další informace ke správnému a bezpečnému přepisu vozidla.

Do kdy musím přepsat nové vozidlo?

Majitel nového vozidla má ze zákona povinnost provést změnu vlastníka v registru do 10 dnů od převodu vlastnického práva k vozidlu. To znamená, že je vozidlo potřeba přepsat nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy, v případě, že smlouva není, pak do 10 dnů ode dne úhrady kupní ceny.

V případě, že jste vozidlo zdědili, opět je nezbytné jej přepsat do 10 dní od nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

Kde můžu přepsat vozidlo?

Přepis vozidla můžete provést na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Nezáleží tak na tom, v jakém kraji či okresu bylo vozidlo registrováno, ani na tom, kde má prodávající či kupující trvalé bydliště.

Na většině těchto úřadů funguje online objednávkový formulář, díky kterému si ušetříte zdlouhavé čekání a objednáte si přepis na termín, který vám vyhovuje.

Co budu potřebovat k přepisu vozidla?

Přepis vozidla není nijak složitým úkonem, je ale dobré mít před návštěvou úřadu vše připraveno. Vyhnete se tak opakovaným návštěvám a ušetříte čas sobě, úředníkům i dalším čekajícím. K přepisu vozidla budete potřebovat:

 • občanské průkazy obou smluvních stran (prodávajícího i kupujícího). Stávající vlastník vozidla vám případně k přepisu může dát plnou moc – více informací k ní najdete v článku níže.
 • velký technický průkaz – ten se ovšem od 1. 1. 2024 nevydává a nahradil ho pouze malý technický průkaz, záleží tedy na datu poslední změny či registrace.
 • osvědčení o registraci vozidla – neboli malý technický průkaz.
 • zelenou kartu – zákonné pojištění v ní již musí být sjednáno na nového vlastníka.
 • doklad o nabytí vozidla – kupní smlouva, leasingová smlouvu, rozhodnutí o dědictví, faktura nebo další dokumenty prokazující vaše vlastnictví.
 • žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla – tiskopis najdete samozřejmě i přímo na úřadě, vždy je ale jednodušší si jej doma projít, vytisknout a vyplnit.
 • potvrzení o úhradě správního poplatku, u některých vozidel pak i o úhradě ekologické daně – tady ale není potřeba cokoliv chystat, oba poplatky uskutečníte přímo na úřadě.
 • pokud má vozidlo sloužit k podnikání a chcete je pořídit “na firmu” nebo jako podnikatel, připravte si také živnostenský list nebo koncesní listinu, případně notářsky ověřený výpis z obchodního rejstříku.

Nezapomeňte na evidenční kontrolu

Od 1. 3. 2023 u sebe již nemusíte mít tištěný protokol o evidenční kontrole vozidla, úředníci si jej umí najít v online databázi. Povinnost evidenční kontroly před přepisem vozidla ale stále zůstává. 

Jedná se o kontrolu vozidla, kterou provádějí stanice technické kontroly. Účelem je porovnání reálného stavu vozidla s informacemi, které jsou uvedeny v technickém průkazu (VIN, barva karoserie, počet míst k sezení, tažné zařízení apod.)

Protokol o evidenční kontrole vozidla má platnost 1 rok, ceny se liší dle jednotlivých krajů i provozovatelů STK, počítejte nejčastěji s rozmezím 500 – 800 Kč.

Evidenční kontrola ale nutná není v případě, kdy má vozidlo ještě alespoň na 1 rok platnou technickou. To znamená, že stávající majitel byl s vozidlem na pravidelné technické prohlídce před méně než jedním rokem. 

Může vás zajímat: RIXO.cz recenze – zkušenosti, kontakty a diskuze

Plná moc pro přepis vozidla – co musí obsahovat?

Pro obě strany je samozřejmě nejbezpečnější variantou přepis přímo na místě při prodeji vozidla. Prodávající má jistotu, že na sebe kupující v zákonné lhůtě přepíše, navíc není potřeba řešit plnou moc. 

Pokud chce ale prodávající nechat přepis na kupujícím, bude nezbytná úředně ověřená plná moc k přepisu vozidla. Stejně tak se ale mohou strany domluvit na tom, že vozidlo na nového majitele přepíše prodávající – v této situaci dává plnou moc kupující prodávajícímu.

Na internetu najdete celou řadu vzorů plných mocí pro přepis vozidla. Nejde ale o nikterak složitý dokument, obsahovat by měl zejména:

 • údaje zmocnitele (ten, který dává plnou moc) a zmocněnce (ten, který bude přepis zařizovat) … postačí jméno a příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo nebo IČ. V případě firmy pak firemní údaje a jméno osoby, která za ni může jednat.
 • text, ze kterého jasně vyplývá, k jakým úkolům zmocněnce zmocňujete.
 • údaje o přepisovaném vozidle – značka a typ vozidla, registrační značka a VIN.

Podpisy na plné moci (zejména pak ten zmocnitelův) je nutné nechat úředně ověřit

Nezapomeňte si také dohodnout, jakým způsobem si potvrdíte, že bylo vozidlo přepsáno. Většinou ke klidnému spánku postačí zaslání vyfoceného technického průkazu, na kterém je nový majitel bezpečně uveden.

Kolik stojí přepis vozidla a kdo jej platí?

Správní poplatek za přepis osobního vozidla činí 800 Kč. Pokud pak připočítáte také evidenční kontrolu a ověření podpisu, vyjde vás celý přepis na cca 1 500 – 2 000 Kč. 

Samotný přepis vozidla platí ten, který o něj zažádá. Pokud ale v kupní smlouvě není přímo uvedeno, že tento poplatek hradí kupující, je povinen jej uhradit prodávající. Většinou se ale na těchto skutečnostech domluvíte ještě před prodejem a často platí to, že jedna ze stran uhradí poplatek za přepis a druhá se finančně postará o evidenční kontrolu.

Nepřehlédněte: Srovnejto.cz recenze – zkušenosti, kontakty a diskuze

Co dělat, když na sebe kupující nepřepíše vozidlo?

Jak už jsme zmínili, pokud u přepisu nebudou obě strany, je ideální se domluvit na potvrzení o přepisu. Přestože zákon ukládá jasnou lhůtu, během které je nový majitel vozidla povinen je na úřadě přepsat, často se stává, že k tomuto kroku nedojde včas nebo třeba vůbec. 

Bývalý majitel tak může po dlouhou dobu žít v domnění, že vozidlo je dávno přepsané. Až do doby, kdy mu přijde pokuta za přestupek, který nový majitel spáchal, nebo třeba dopis z České kanceláře pojistitelů, ze kterého zjistí, že vozidlo po určitou dobu nemělo uzavřeno zákonné pojištění. 

V této chvíli by samozřejmě prvním krokem měl být pokus o kontaktování nového majitele vozidla a domluva na řešení celé situace. Pokud je ale nový majitel nekontaktní nebo nechce spolupracovat, můžete se o přepis postarat i ze strany prodávajícího. 

Přepsat naštěstí můžete i vozidlo, které již nemáte. Připravte si veškeré podklady a ideálně také dokumenty potvrzující, že nový majitel nespolupracuje. S těmi se dostavte k běžnému přepisu vozidla. 

Úřad v této situaci zkontroluje nového vlastníka, které mu dá možnost se k záležitosti vyjádřit. Vyzve ho také k dodání potřebných dokladů. 

Hrozí pokuta za nepřepsání vozidla?

Za nepřihlášení vozidla hrozí pokuta ve výši až 50 000 Kč. Na přepis vozidla na nového majitele máte zákonem danou 10 denní lhůtu. 

Jak prověřit vozidlo před koupí?

Pokud kupujete ojeté vozidlo, vždy je dobré se mrknout na jeho minulost. Ideální je kontrola vozu pomocí VIN kódu. Tu nabízí online celá řada společností. Kontrolu jednoduše provedete v největší databázi záznamů o ojetých vozidlech na stránkách Cebia.com.

Zdroje: https://www.povinneruceni.biz/prepis-auta-na-noveho-majitele#kolik-stoji-prepis-auta, https://www.cebia.cz/pruvodce/prepis-auta-prepis-vozidla-na-jineho-majitele

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *