Jak vyplnit zápisový lístek na střední školu (vzor)

Přijetí na střední školu je zásadním mezníkem v životě snad každého studenta. Původní euforii z úspěšného vykonání přijímacích zkoušek však může celkem snadno překazit řada administrativních úkonů, které jsou děti i rodiče nuceni podstoupit. Jedním z takových úkonů je i správné vyplnění a následné odevzdání zápisového listu. Jak zápisový lístek na střední školu vyplnit?

Co je zápisový lístek a k čemu slouží

Zápisový lístek slouží jako potvrzení uchazečova zájmu o studium na dané střední škole. Uchazeči o studium tento lístek v jedné kopii obdrží na základní škole, přičemž je jejich úkolem doklad vyplnit a následně doručit na střední školu, na níž byli přijati.

Střední škola díky tomu ví, že má přijatý student o daný obor skutečně zájem a jeho místo již nebude nabízet v dalších případných kolech přijímacích zkoušek nebo studentům, kteří v těch původních skončili „pod čarou“ – jinými slovy těm, kterým se nepodařilo umístit v limitu počtu přijímaných.

Zápisový lístek tedy můžete podat pouze na jednu střední školu, přičemž musí být doručen do deseti dnů od doručení rozhodnutí o přijetí. V opačném případě bude původní žákovo místo nabídnuto dalšímu v pořadí. Zápisový lístek můžete na vybranou školu poslat poštou nebo lépe zanést osobně na sekretariát.

Pokud jste byli přijati na více středních škol současně, tak byste měli své finální rozhodnutí dobře promyslet. Vzít zápisový lístek zpět totiž bývá umožněno pouze ve výjimečných případech.

Tip: Kdy končí statut studenta po ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ?

Kde sehnat náhradní zápisový lístek

V případě chybného vyplnění, ztráty nebo zničení zápisového lístku, pak žák může podat písemnou žádost, na jejímž základě pracovníci základní školy vystaví náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti musí být čestné prohlášení zákonného zástupce žáka, ve kterém sdělí, že původní zápisový lístek nebyl uplatněn.

Čestné prohlášení tak slouží jako jakási pojistka proti tomu, aby žák nepřislíbil nástup několika institucím zároveň a nezabíral místo dalším zájemcům o studium.

Vydávání zápisových lístků na střední školy krajským úřadem

Přechozí odstavce již zmínily, že zápisové lístky na střední školy vydávají základní školy, ze kterých se žáci na danou instituci hlásí. Poněkud odlišná situace platí pro ty uchazeče, kteří se na střední školu hlásí z jiné střední školy nebo ze zaměstnání.

V tomto případě je nutné navštívit místní krajský úřad, nebo si vyžádat zaslání lístku poštou. Vzhledem k desetidennímu limitu pro odevzdání je však pravděpodobně vhodnějším řešením osobní návštěva dané instituce.

Tip: Termíny jarních prázdnin po okresech

Jak vyplnit zápisový lístek na střední školu (vzor)

Zápisový lístek na střední školu se skládá ze tří částí. První z nich vyplňuje základní škola, ze které se uchazeč na střední školu hlásí. Tato část se nachází hned v záhlaví a obsahuje údaje o tom, kdo zápisový lístek vystavil – IZO školy a evidenční číslo.

Jak vyplnit zápisový lístek na střední školu (vzor)
Zdroj: SPST

Postup, jak vyplnit zápisový lístek na střední školu, tak začíná až ve druhé části. Vaším úkolem tedy bude vyplnit:

 • jméno a příjmení uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • adresu bydliště uchazeče,
 • stát,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce,
 • školní rok prvního ročníku,
 • název školy, na kterou se uchazeč hlásí,
 • kód a název oboru vzdělání, na který se uchazeč hlásí – najdete například na webových stránkách školy,
 • datum vyplnění zápisového lístku,
 • podpis zákonného zástupce uchazeče,
 • podpis uchazeče.

Zbytek si už vyplní daná střední škola. Poslední část zůstává v případě standardního postupu nevyplněna, je vyhrazena pro případné odvolání.

4.9/5 - (24)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *