Nezapomeňte na ochranu elektrických obvodů bez termistorů a negistorů se zpravidla neobejdete!

O důležitosti termistorů v elektronickém obvodě se jistě seznámil již každý profi i hobby elektrikář. Vynechání termistoru se jim totiž vůbec nemusí vyplatit, protože termistor dle svého typu upravuje elektrický odpor v napětí. Tato elektro součástka totiž reaguje na teplotu elektrického obvodu a elektrický obvod tak chrání. Co přesně tedy termistor je a jak pracuje termistor NTC, najdete v následujících řádcích.

Jaká je základní charakteristika termistoru a kde se používá?

Termistory jsou specifických druhem rezistoru, který reaguje na měnicí se teplotu. S měnící se teplotou se totiž mění i elektrický odpor této polovodičové součástky, díky čemuž jsou citlivé součástky v obvodu chráněny proti přepálení nebo aby nevyvíjeli zvýšený elektrický odpor.

V praxi se můžete setkat s dvěma základními druhy termistorů, a to termistorem PTC, jinak nazývaným pozistor. Druhým je pak termistor NTC, který se označuje i jako negistor. Tyto specifické rezistory se v elektrozařízeních používají tam, kde je potřeba se změnou teploty upravit i elektrický odpor, a to jej snížit, resp. zvýšit. Svým způsobem se oba termistory používají pro měření teploty. Nutné však je znát VA charakteristiku, protože ta není lineární a není tak možné použít jednoduchou matematickou trojčlenku, abyste správně provedli převod změny odporu na teplotu.

Termistory NTC hlavně chrání vlastní zařízení

Pro termistory NTC, které si můžete prohlédnout zde https://www.tme.eu/cz/katalog/termistory-ntc_112323/ je charakteristické, že zahřátím součástky odpor klesá. NTC termistor se používá k omezení rychlosti nárůstu proudu v citlivých elektrických obvodech. Příkladem použití NTC termistorů mohou být nejen staré obloukové lampy, ale i jiné žhavicí obvody v elektronkových zařízení. Možné je tedy říci, že se používaly jako ochrana proti přepálení vlákna.

PTC termistory mají opravdu široký rozsah užití

Termistor PTC je pak možné použít jako vratné tepelné pojistky. Zároveň se pozistor používá i v odmagnetovacím obvodu barevných obrazovek, ale i ve spínacích obvodech s polovodičovými prvky, čidlech teploty nebo ve dvoustavových snímačích v řídících systémech, které jsou typické pro vinutí elektromotorů.

Nejen na téměř čtyři stovky NTC termistorů se můžete podívat u elektro specialistů na tme.eu. Naleznete zde téměř 500 000 různých elektrosoučástek a zařízení, které se budou hodit profi i hobby elektrikářům.

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *