Právo veta – co je to? A kde se vzalo?

blank

Výraz právo veta, jste již dozajista slyšeli a víte co znamená. Je to možnost něco zastavit neboli vetovat. Jde o právní princip nebo mechanismus, který umožňuje jedné straně, obvykle jedné osobě nebo orgánu, blokovat nebo odmítnout přijetí nebo schválení určitého rozhodnutí, návrhu nebo akce. Tato osoba nebo orgán má pravomoc zastavit proces rozhodování nebo zablokovat návrhy ostatních účastníků.

Právo veta je ve většině případů spojeno se zákony nebo smlouvami. Uplatnění tohoto práva může znemožnit přijetí zákona či zneplatnit smlouvu. V některých případech je však možné právo veta zvrátit.

Veto a co je to

Veto latinsky znamená zakazuji. Jedná se o skutečnost, kdy jedna ze stran má právo jednostranně zastavit například přijetí zákona.

Právo veta se uplatňuje již od starověké Římské republiky. Tehdy mohl právo veta uplatnit tzv. tribun lidu, což byl vysoký volený úředník (magistratus), jehož úkolem bylo ve městě hájit zájmy plebejů před patriciji.

V 17. a 18. Století byl v Polsku tzv. liberum veto. Jakýkoliv poslanec mohl vetovat rozhodnutí Sejmu.

Kde se používá právo veta?

Právo veta se často vyskytuje v politických systémech, kde určité orgány nebo jednotlivci mají moc zabránit přijetí zákona, rozhodnutí nebo politického opatření. Například v parlamentních systémech může prezident nebo vrchní soud mít právo veta, což jim umožňuje zablokovat přijetí zákonů schválených parlamentem. Ve vedení společností může mít majitel firmy právo veta, které mu umožňuje zablokovat rozhodnutí představenstva nebo jiných vedoucích orgánů.

Jedno veto? Nebo víc?

Právo veta má dva základní typy.

  1. Veto suspenzivní – přestává platit, jestliže jsou splněny určité, předem definované podmínky. Příkladem je, když parlament přehlasuje nadpoloviční většinou veto prezidenta, což platní v České republice
  2. Veto absolutní – toto veto definitivně a bez jakýchkoliv podmínek zastavuje proces. Toto veto mohou použít stálí členové Rady bezpečnosti OSN. Nicméně přijetí daného procesu je možné v budoucnosti.

TIP: Zaklínač knihy – správné pořadí i doplňující tituly. I když to tak nemusí na první pohled vypadat, vyplatí se začít s povídkami a teprve poté přejít na ságu o Geraltovi a Ciri

Co je to právo veta?

Právo veta slouží jako mechanismus ochrany menšinových práv, zajišťuje rovnováhu moci mezi různými orgány a zabraňuje přílišnému koncentrování moci v rukou jedné osoby nebo skupiny. Nicméně, pokud je právo veta zneužíváno nebo používáno neoprávněně, může bránit pokroku nebo efektivnímu rozhodování. Je důležité poznamenat, že konkrétní pravidla a postupy pro právo veta se liší v závislosti na právním systému a kontextu, ve kterém je uplatňováno.

Veto prezidenta republiky

Od roku 1920 je v české, tehdy československé ústavě, zakotveno prezidentské veto. Toto veto bylo v roce 1918 součástí i Prozatímní ústavy.

Od roku 1948 nemělo veto téměř žádný význam a od roku 1960 nebylo formálně zakotveno. Až po roce 1989, po Sametové revoluci, došlo jak k formálnímu, tak k faktickému obnovení práva veta.

Prezident České republiky má pravomoc vetovat, neboli vrátit poslanecké sněmovně, jakýkoliv přijatý zákon. Toto se ovšem netýká zákonů ústavních.

Různě obměněno je takovéto prezidentské veto součástí zákonů řady ostatních evropských států.

Jak vypadá právo veta v Evropské unii?

Právo veta je zakotveno také při rozhodování členských států Evropské Unie. Jednotlivé členské státy mají právo vetovat společná rozhodnutí. Přesto se ozývají hlasy, že je třeba s touto praxí skončit a právo veta Evropské Unii zrušit. Nicméně jakákoliv změna, bez naprosté shody, je v této věci nemyslitelná. Některé členské státy jsou pro zrušení práva veta, některé poměrně razantně proti a některé jsou rezervované.

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Veto, https://www.forum24.cz/pravo-veta-i-udelovani-milosti-tohle-jsou-pravomoci-prezidenta-republiky, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zrusit-veto-pri-rozhodovani-eu-cesko-je-zdrzenlive-40403332

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *