Propadlý řidičský průkaz – co hrozí a jak vyřídit nový?

V dnešní hektické době se nám může snadno stát, že zapomeneme pohlídat platnost některého z důležitých dokumentů. A jedním z nich může být i náš řidičský průkaz. Proto si dnes povíme, zda můžete s propadlým řidičákem jezdit i jak dlouho trvá jeho vyřízení. 

Jaká je doba platnosti řidičských průkazů? 

Řidičské oprávnění je vydáváno s určitou dobou platnosti, která se liší v závislosti na skupině oprávnění. 

Na dobu 10 let jsou vydávány řidičská oprávnění skupiny B a B1, dále také AM, A1, A2, A a T.

Na dobu 5 let jsou pak vydávány řidičské průkazy pro skupiny C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E a D+E.

Pokud máte běžné řidičské oprávnění skupiny B a zároveň i některou ze skupin C1, C … Automaticky se doba platnosti řidičského průkazu řídí skupinou s kratší dobou platnosti. Vaše řidičské oprávnění tak bude mít platnost 5 let.

Kdy je řidičský průkaz neplatný?

Nejčastějším důvodem je právě uplynutí doby platnosti řidičského oprávnění, kterou jsme jako řidiči povinni si sami ohlídat. 

Řidičské oprávnění  se stává neplatným také při změně údajů zaznamenaných v řidičském průkazu – například změna příjmení po svatbě. 

Podle § 118 – Neplatnost řidičských průkazů se ale řidičský průkaz považuje za neplatný také v případě, kdy “jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, změny, opravy nebo úpravy”, “je poškozený tak, že záznamy v něm uvedené jsou nečitelné” nebo “byla ohlášena jeho ztráta, odcizení, poškození nebo zničení”.

Může se také hodit: Co je ekologická daň + kdy se platí u převodu auta?

Kdy si zažádat o nový řidičský průkaz?

Samozřejmě ve chvíli, kdy se blíží jeho konec platnosti – ale k tomu se ještě níže dostaneme. Další situací je již zmíněná ztráta, odcizení či poškození řidičského oprávnění nebo změna uvedených údajů. 

Změnu údajů na řidičském oprávnění máte povinnost řešit do 5 dnů ode dne, kdy k této změně došlo. Později se řidičský průkaz s neaktuálními údaji stává neplatným.

Podle portálu gov.cz je ale nezbytné si o nový řidičák zažádat také v situaci, kdy …

  • jste držitelem řidičského průkazu vydaného cizím státem a máte na území České republiky trvalý pobyt nebo povolený přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok.
  • jste držitelem řidičského průkazu členského státu Evropské unie nebo státu Evropského hospodářského prostoru a máte na území České republiky obvyklé bydliště.
  • jste byl držitelem řidičského průkazu členského státu Evropské unie či řidičského průkazu vydaného státem Evropského hospodářského prostoru a tento řidičský průkaz vám byl odcizen, nebo došlo k jeho ztrátě, poškození či zničení.

Co hrozí za neplatný řidičský průkaz?

Pokud při řízení vozidla nemáte platný řidičský průkaz, dopouštíte se přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Za řízení s propadlým řidičským průkazem vám tak hrozí pokuta až do výše 2 000 Kč

Jak řešit propadlý řidičák?

Pokud víte, že už vám končí platnost řidičského oprávnění, je samozřejmě ideální vše řešit s předstihem. Žádost o výměnu řidičského průkazu můžete podat nejdříve 3 měsíce před uplynutím doby jeho platnosti

O nový řidičský průkaz či jeho výměnu můžete požádat buďto osobně nebo elektronicky. Ani v jednom případě se ale návštěvě úřadu zcela nevyhnete. 

Kde zažádat o nový řidičský průkaz?

Běžnou variantou, kterou nejspíše většina z nás zvolí, je návštěva úřadu. O nový řidičský průkaz či jeho výměnu můžete zažádat na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností – nemusí se jednat o úřad, pod který spadá vaše trvalé bydliště. 

Určitě ale mějte na mysli, že na stejném místě, kde jste o řidičský průkaz žádali, bude také nutné si jej vyzvednout

Stačí tedy navštívit příslušný úřad, na kterém se často můžete i předem objednat na daný termín – vyhnete se tak zdlouhavému čekání. 

Náš tip: Jak poslat balík přes Uloženku + recenze a příplatky

Elektronická žádost o nový řidičský průkaz

Druhou možností je elektronická žádost o vydání řidičského oprávnění. To vám ušetří jednu cestu a čas strávený na úřadě. 

Na webu Ministerstva dopravy portaldopravy.cz se nejprve přihlásíte – například prostřednictvím mobilního klíče eGovernmentu, bankovní identity, eObčanky nebo podobným ověřením.

Nejjednodušší cesta je asi přihlášení pomocí bankovní identity, ke kterému je využíván váš bankovní účet. Díky němu web ví, že se jedná skutečně o vás a mohou vám být ukázány citlivé údaje. 

Pak už stačí jen vybrat, že máte zájem o nový řidičský průkaz a vyplnit potřebný formulář. Následně už je vyberete úřad, na kterém si svůj průkaz vyzvednete.

Jak dlouho vyřízení řidičského průkazu trvá?

Standardní doba pro vydání nového řidičského průkazu je 20 dní ode dne podání žádosti, v případě nutnosti si ale můžete zaplatit také zrychlené vydání řidičského oprávnění do 5 dnů.

Většina úřadů ale vydání řidičského oprávnění zvládá rychleji a vy tak vzhledem k aktuální vytíženosti můžete mít nový řidičák třeba i za týden bez nutnosti doplatku. 

Při osobní i elektronickém vyřizování žádosti o nový řidičák můžete uvést své telefonní číslo, na kterém budete prostřednictvím SMS informování v okamžiku, kdy bude řidičský průkaz na daném úřadě připraven k vyzvednutí

Nepřehlédněte: Jak ušetřit při výběru cestovního pojištění?

Co budete potřebovat k výměně řidičského průkazu?

U elektronické žádosti je vše jednodušší, vaše identita a další údaje – jako například adresa trvalého bydliště – jsou po přihlášení již ověřeny. Nebudete tedy potřebovat nic, kromě aktuálního řidičského průkazu, který přinesete na úřad při vyzvedávání nového (v případě, že neřešíte jeho ztrátu či odcizení).

Pokud budete o nový řidičský průkaz žádat osobně na úřadě, budete potřebovat tři nezbytné dokumenty … 

  • platný doklad totožnosti – občanský průkaz nebo pas.
  • stávající řidičský průkaz, který potřebujete vyměnit (kromě případů jeho ztráty či odcizení).
  • žádost o výměnu řidičského oprávnění – tu sice dostanete i na příslušném úřadě, ale vždy je pohodlnější ji mít připravenou předem. Ušetříte tím čas sobě, úředníkům i ostatním čekajícím. Tiskopis bez problémů najdete online na oficiálních stránkách ministerstva nebo na stránkách úřadů. 

V případě, že jste čerstvým absolventem autoškoly, připravte si také další dokumenty – o odborné způsobilosti, případně čestné prohlášení, který dostanete v autoškole nebo lékařské potvrzení apod. Tyto informace vám ale většinou v autoškole sami upřesní.

Kolik mě bude stát nový řidičský průkaz?

Výměna řidičského oprávnění, kterému končí platnost je zdarma. Tedy v případě, že žádáte ve 3 měsíční lhůtě před vypršením platnosti řidičského oprávnění. 

Pokud potřebujete vydání nového řidičáku urychlit a využít zkrácené 5 denní lhůty, zaplatíte 700 Kč

Zpoplatněná je také výměna řidičského oprávnění z důvodu změny údajů, která vás vyjde na 200 Kč.

Mohu jezdit s propadlým řidičským průkazem?

Jak už jsme si pověděli výše, jízda s neplatným řidičským oprávněním je z hlediska zákona brána jako přestupek
V případě, kdy jste si datum dostatečně nepohlídali a průkaz je neplatný jen pár dní, bývají úřady shovívavé. Pokud je ale prohřešek vážnější, hrozí vám pokuta až do výše 2 000 Kč.

Kdy zažádat o nový řidičský průkaz?

Pokud víte, že se blíží doba, po kterou je váš řidičský průkaz platný, je potřeba začít jednat. O výměnu řidičského oprávnění můžete žádat v 90 denní lhůtě před koncem jeho platnosti. Nezapomeňte ale, že vyřízení řidičského oprávnění standardně trvá až 20 dnů a nenechávejte jej tak na poslední chvíli.

Zdroje: https://portal.gov.cz/sluzby-vs/vydani-ridicskeho-prukazu-S113, https://www.csobpoj.cz/blog/vymena-ridicskeho-prukazu-2021-jak-na-to-a-co-k-tomu-potrebujete, https://www.kurzy.cz/zakony/361-2000-zakon-o-silnicnim-provozu/paragraf-118/

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *