Co je to ETF a které obchodovat?

ETF jsou typické jednodušším obchodováním, nižšími poplatky i riziky. Proto bývají častou volbou méně movitých investorů, stejně jako začátečníků, kteří se ve světě investic teprve rozkoukávají. Co je to vlastně ETF a které z nich byste měli zkusit obchodovat?

Co je ETF?

Zkratka ETF, z anglického Exchange Traded Fund, označuje indexové akcie, které se obchodují na evropských a amerických burzách (můžete obchodovat pouze v USD nebo EUR). Na rozdíl od klasických akcií zde neinvestujete pouze do jedné firmy, nýbrž celé skupiny firem, kterou seskupil manažer fondu. Platíte tedy pouze jeden poplatek a nehrozí vám takové riziko krachu, jelikož případný neúspěch jedné firmy ze skupiny kompenzují úspěchy dalších.

co je to etf
Zdroj: Pixabay

Pokud tedy například jedna ze skupiny zkrachuje, tak její místo nahradí jiná, ze stejného segmentu, aniž byste se o tuto výměnu vůbec museli starat – vše zajistí manažer fondu. Zvláštní roli zde sehrává index, který určuje nejen změny portfolia ETF, ale i objem fondu. Index tak dělá správu fondu jednodušší a investování transparentnější – s ETF můžete snáz spekulovat růst či pokles.

Investování zde probíhá podle přesného argumentu specifikovaného v přiložené dokumentaci. Před tím, než se pro konkrétní ETF rozhodnete, byste si proto měli tento dokument přečíst, podívat se na vývoj fondu i úspěchy či neúspěchy.

Výhody obchodování ETF

Předchozí odstavec, popisující co je ETF, již částečně vyzdvihl některé výhody, které s sebou obchodování indexových akcií přináší:

  • vyšší transparentnost – díky přiložené dokumentaci,
  • nižší náklady – ETF jsou dostupnější než podkladová aktiva a hodí se tak pro méně movité investory i začátečníky,
  • snazší monitoring indexu – sledujete jen jeden pro celou skupinu,
  • vysoká likvidita – ETF můžete koupit i prodat kdykoli během obchodní seance,
  • vyšší míra diverzifikace – pokles ceny jedné akcie většinou nemá zničující důsledky,
  • úzké rozpětí mezi poptávkovou a nabídkovou cenou (spread).

Rizika obchodování ETF

Stejně jako ostatními investicemi se i s ETF pojí určitá rizika. Tím prvním je riziko ztráty ze změn tržních cen, to se ovšem týká všech cenných papírů. Potom je zde měnové riziko související s omezením, že můžete obchodovat pouze v dolarech nebo eurech. Hrozí zde tedy pokles hodnoty cizí měny. S tím souvisí i poslední bod – riziko inflace neboli ztráta hodnoty měny.

Typy indexových akcií (ETF)

ETF se dělí do několika kategorií: indexových, sektorových, komoditních a měnových. V případě indexových ETF složení a poměr akcií v portfoliu kopíruje cenový vývoj akciového indexu.

Sektorové ETF jsou v podstatě soubory cenných papírů. Jednotlivé soubory přitom reprezentují nejvýznamnější firmy z daného tržního sektoru, obsáhnete tak všechny největší hráče na trhu a nemusíte řešit, které konkrétní akcie zvolit. Nevýhodou může být případný náhlý neúspěch celého sektoru.

Komoditní ETF se zaměřují na širší okruh investorů. Kupují se zde termínové kontrakty a fungují podobně jako tradiční komodity. Jsou ovšem jednodušší. Posledním typem ETF jsou měnové indexové akcie. Ty zrcadlí vývoj nějaké měny.

Tipy na nejlepší ETF

Tipy na nejlepší ETF, stejně jako další rady pro obchodování s fondy naleznete například na webu Lynx. Před tím, než se pro některé skutečně rozhodnete, doporučujeme důkladně prostudovat dokumentaci, zejména historickou úspěšnou investic.

5/5 - (1)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *