Co to je udržitelný rozvoj?

Vyznat se ve všech aktuálních ekonomických termínech není nic jednoduchého, zejména tedy, pokud se v tomto odvětví běžně nepohybujete. Dnes si tedy společně vysvětlíme, co je to udržitelný rozvoj a jak k němu můžeme přispět i my. 

Co je udržitelný rozvoj?

Jedná se o způsob rozvoje lidské společnosti, který by měl být sice dostatečně efektivní, zajistit hospodářský i ekonomický pokrok, zároveň ale chránit životní prostředí. 

Pokud bychom to tedy zjednodušili, cílem je hospodařit tak, abychom si nemuseli utahovat opasky, žilo se nám dobře, ale nikoliv na úkor dalším generacím. Právě pro ty bychom se totiž měli snažit zachovat planetu v co nejlepším stavu a zařídit jim co možná nejlepší ekonomické podmínky či blahobyt. 

Proč je udržitelný rozvoj důležitý?

V minulých desetiletích byl uznáván pouze pokrok a hospodářský rozvoj bez toho, aby si někdo uvědomoval či řešil nevyhnutelné environmentální důsledky, které čekají další generace. Toto myšlení bohužel stále vládne světem a velká část populace neřeší, v jakém stavu po jejich působení planeta zůstane. 

Pokud ale chceme pro naše děti, vnuky a další generace zachovat přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, je třeba se nad důsledky našeho hospodaření více zamyslet. A právě to je předmětem udržitelného rozvoje. 

Náš tip: Vše o úsporném topení: Vyplatí se fotovoltaika?

Témata – pilíře udržitelného rozvoje

Když se řekne udržitelný rozvoj, nejedná se pouze o ochranu naší planety, ale celý problém s udržitelností spojil dohromady tři zásadní témata, ze kterých se staly pilíře udržitelného rozvoje:

1) Environmentální pilíř

Nemusíme asi vysvětlovat, jak závislí jsme na přírodních zdrojích. Ty ale nejsou nekonečné a měli bychom je zachovat také pro další generace. Stejně jako přírodu a příznivé podmínky naší planety, tak aby se na ni lidstvu stále mohlo pohodlně žít. 

Úkolem environmentálního pilíře je tak šetrnější těžba a kontrolovaná spotřeba neobnovitelných zdrojů, ochrana životního prostředí a zejména pak vzácných ekosystémů, omezení znečištění nebo také boj s klimatickými změnami.

2) Ekonomický pilíř

Jak už jsme naznačili, ochrana naší planety by se rozhodně neměla dít na úkor našeho blahobytu. Proto je nezbytný ekonomický pilíř, který se stará o hospodářský růst, rozvoj regionů, organizací nebo firem, ale také mezinárodní obchod a globalizaci nebo nezaměstnanost

A to vše se samozřejmě snaží zajistit takovým způsobem, aby nebyly ohroženy úkoly environmentálního pilíře

3) Sociální pilíř

Nejde si nepovšimnout, že v poslední době se velmi prohlubují rozdíly mezi bohatší a chudší vrstvou, lidé jsou často nespokojení či nešťastní. Trápí je politická i světová situace a nejsou s podmínkami k životu spokojení. 

Právě tyto problémy by měl řešit sociální pilíř. Primárně se zaměřuje na soudržnost mezi generacemi a společenskými skupinami, řeší omezování chudoby a přístup ke vzdělání, v neposlední řadě se pak zabývá rovnými právy všech obyvatel. 

Náš tip: Jak doma ušetřit za elektřinu? 11 funkčních tipů!

Důležitá provázanost všech pilířů

Ani jeden pilíř by bez dalších dvou pod tíhou svých úkolů neustál. Proto je kladen velký důraz na jejich provázanost a celkovou spolupráci

ČR 2030 – 17 cílů udržitelného rozvoje

Strategií udržitelného rozvoje se ČR zabývá již velmi dlouho. V roce 2015 se zaměřuje na plnění “Strategického rámce Česká republika 2030”. Tento rámec přináší 17 konkrétních cílů, které by ČR měla splnit do konce roku 2030, každý bod má hned několik úkolů, my si vyjmenujeme jen jejich část či základ:

 1. Konec chudoby – alespoň o polovinu snížit počet lidí žijících v chudobě, zavést vhodné sociální systémy, sjednotit práva bohatších a chudších vrstev, … 
 2. Konec hladu – zajistit přístup k potravě, cíl je ale zaměřen zejména na správný rozvoj zemědělství a s ním spojeného průmyslu či trhu.
 3. Zdraví a kvalitní život – kromě obecných bodů se zaměřuje také na prevenci a podporu výzkumu či vývoje vakcín, …
 4. Kvalitní vzdělání – posílit gramotnost, zvýšit počty kvalifikovaných učitelů, zajistit rovný přístup ke vzdělání, … 
 5. Rovnost mužů a žen – eliminovat diskriminaci nebo násilí vůči ženám, zajistit jim rovné pracovní příležitosti, … 
 6. Pitná voda, kanalizace – bezpečná a cenově dostupná pitná voda, zvýšení recyklace a maximálního využití, ochrana a obnova ekosystémů souvisejících se zdroji vody, … 
 7. Dostupné a čisté energie – zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů, zajištění dostupnosti k cenově dostupným a spolehlivým energiím, …
 8. Důstojná práce a ekonomický růst – ochrana práv zaměstnanců, nezaměstnanost, stabilní pracovní podmínky, …
 9. Průmysl, inovace a infrastruktura – inkluzivní a udržitelná industrializace, vědecký výzkum nebo podpora infrastruktury v rozvojových zemích, …
 10. Méně nerovností – rovnoměrný růst příjmů, začlenění všech skupin obyvatelstva do sociální sféry, ekonomiky či politiky, …
 11. Udržitelná města a obce – ochrana kulturního dědictví, udržitelné hospodaření měst a obcí, městská zeleň, …
 12. Odpovědná výroba a spotřeba – dosažení udržitelného hospodaření, udržitelné postupy ve veřejných zakázkách, podpora podniků, které se zapojí, …
 13. Klimatická opatření – vzdělávání a zvýšení povědomí o klimatických změnách, adaptace na klimatické změny a s nimi spojené nebezpečí, …
 14. Život ve vodě – omezit znečištění a zvýšit ochranu, v mnoha bodech se ale týká převážně ochrany moří a oceánů
 15. Život na souši – ochrana ohrožených druhů rostlin i živočichů, zachování ekosystémů, …
 16. Mír, spravedlnost a silné instituce – snížení všech forem násilí, zamezení obchodu s lidmi či vykořisťování, omezit korupci, …
 17. Partnerství ke splnění cílů – pomoc a finanční podpora rozvojových států, posílení spolupráce v obchodní i technologické sféře, …

Náš tip: Jak správně používat termoregulační ventily u topení?

Zapojit se může každý

Pomoci s udržitelným rozvojem můžete samozřejmě i vy svým zodpovědným chováním. Zamyslete se například, jak byste mohli šetrněji zacházet se surovinami od potravin až po spotřební zboží. Jak neplýtvat s vodou nebo třiďte odpad, příp. pomozte s úklidem svého okolí. 

Čím dál častěji se ale setkáváme také se zapojením velkých firem či organizací, které se zavazují například omezit svou uhlíkovou stopu, snížit množství plastů, recyklovat nebo využívat obnovitelné zdroje a pod. 

Zdroje: https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/, https://www.tydenudrzitelnosti.cz/ a https://www.cr2030.cz/zavazky/ 

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *