Co znamená valorizace a koho se týká?

Stejně jako se v posledních měsících skloňuje termín inflace, stejně tak je důležité vědět, co je valorizace a k čemu se používá?

Co je valorizace?

Valorizace se dá přeložit jako zvyšování hodnoty či zhodnocování. Je využívána pro kompenzaci negativního dopadu inflace zejména na nejrůznější dávky, nejčastěji je spojována s důchody. Valorizovat je ale možné také nejrůznější dávky či platy.

Pokud poklesne kupní cena měny a roste inflace, jsou na základě rozhodnutí příslušných státních orgánů valorizovány (tedy kompenzačně navyšovány) důchody, dávky nebo platy.

Kdy dochází k valorizaci?

K valorizaci nedochází pravidelně a většinou je reakcí na aktuálně vzniklý problém. Výjimkou je jen pravidelná valorizace důchodů, ani ta však není každý rok povinná a záleží na ekonomické situaci.

Valorizace důchodů

K valorizaci důchodů dochází v Česku vždy k 1. lednu a jak už jistě chápete, určuje valorizace růst vyplácené měsíční částky. Netýká se pouze starobních důchodů, ale i ostatních vyplácených důchodů – vdovských a vdoveckých, sirotčích nebo invalidních.

Jaká je výše valorizace důchodů

V České republice podléhá valorizace zákonu o důchodovém pojištění, který určuje nejen lednovou valorizaci důchodů, ale také její výpočet. Důchod je každoročně zvyšován o inflaci – tedy procentuální růst cen zboží a služeb za dané období – a také je navyšován o polovinu růstu reálných mezd.

Při valorizaci důchodů jsou navyšovány obě její složky, tedy jak základní výměra (ta je pro všechny příjemce důchodu shodná), tak i procentuální – zásluhové výměry.

Valorizace důchodů 2022

V lednu 2022 proběhla zákonná valorizace důchodů, kdy byla pevná část důchodu navýšena z 3.550 Kč na 3.900 Kč, procentní část byla navýšena o 13 % + ještě o 300,- Kč měsíčně. A takto navýšené částky byly vypláceny již v lednu.

Jak už jsme naznačili v úvodu, inflace je v posledních letech opravdu vysoká. A právě ve chvíli, kdy inflace překoná zákonem stanovenou hodnotu 5 %, musí dle příslušných paragrafů dojít také k mimořádné valorizaci důchodů v červnu 2022.

Od června do prosince 2022 tak budete dostávat ještě vyšší důchod – průměrně o 1017 Kč, kdy je procentní částka navýšena o 8,2 %. Pokud si chcete výši valorizovaného důchodu ověřit, doporučujeme důchodovou kalkulačku, kterou najdete níže ve zdrojích, ze kterých jsme pro článek čerpali.

Příspěvek za vychované dítě 2023

Vláda také odsouhlasila od ledna 2023 také navýšení důchodů příspěvkem 500 Kč za každé vychované dítě.

Třetí navýšení důchodů v roce 2022

Vzhledem k šílenému nárůstu cen snad ve všech odvětvích se mnozí ekonomové domnívají, že se v roce 2022 můžeme dočkat i třetí mimořádné valorizace důchodů.

Jelikož k další mimořádné valorizaci dochází ze zákona 5 měsíců po splnění podmínek – tedy min. 5% inflaci, můžeme se třetí valorizace důchodů dočkat v listopadu nebo prosinci 2022. A vzhledem k neustálému růstu cen, který se dá i nadále předpokládat, je třetí navýšení důchodů v letošním roce opravdu reálné.

Premiér Petr Fiala zatím nenaznačil, že by se měly důchody navýšit o speciální přídavky, s největší pravděpodobností tak dojde na klasické valorizační navýšení důchodů o inflaci a případný nárůst průměrné mzdy.

Co je inflace?

Pojem, který je neustále omílán. Víte ale přesně, co znamená inflace a kde se berou její hodnoty?

Inflace je obecně chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. Hodnota měny je tak oslabována vůči cenám zboží a služeb. Pokud tedy při nákupech a platbách musíte při stejném odběru sahat čím dál hlouběji do kapsy, je jasné, že inflace je na vzestupu.

Zdroje: https://ceskeduchody.cz/navody/valorizace-duchodu-2022-vse-co-potrebujete-vedet, https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-to-je-inflace/ a https://www.kurzy.cz/kalkulacka/valorizace-duchodu-2022-online/

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *