Jak podat žádost o rozvod manželství?

Atmosféra kolem rozvodového řízení je typická značným psychickým vypětím a nervozitou. Situaci nezlepšuje ani množství administrativních záležitostí, jejichž nesprávné zpracování může celý proces ještě protáhnout. Poradíme vám, jak podat žádost o rozvod manželství správně.

Co znamená nesporný (dohodnutý) rozvod?

Rozvod manželství může probíhat ve třech variantách, buď se jedná o nesporný neboli dohodnutý rozvod, sporný rozvod nebo o ztížený rozvod. Nejsnazší a nejrychlejší průběh má ve většině případů první zmíněná verze.

Nesporný rozvod je postaven na vzájemné domluvě obou manželů, díky čemuž je oproštěn zjišťování příčin, které za žádostí stojí. Žádost o rozvod v tomto případě podává nebo alespoň podepíše manžel a manželka. Současně manželství musí splňovat následující podmínky:

 • manželství musí trvat déle než rok,
 • manželé spolu nesmí déle než šest měsíců žít v jedné domácnost,
 • manželé se musejí domluvit na úpravě poměrů pro společné dítě po dobu rozvodu i po něm.

Tato úprava poměrů musí být ještě před započetím řízení schválena soudem. Manželé si mezi sebou vyřizují také úpravu majetkových poměrů, všechny body sepíší a spolu s podpisem a úředním ověřením pak přiloží k žádosti o rozvod.

Co znamená sporný rozvod?

Sporný rozvod je opak dohodnutého. Týká se tedy situace, kdy se manželé nejsou schopni na potřebě rozvodu shodnout. V důsledku toho soud musí zjistit příčiny rozvratu manželství. Mezi další příčiny sporného rozvodu patří:

 • manželé se nejsou schopni domluvit na majetkovém vyrovnání,
 • manželé se nejsou schopni domluvit na vypořádání péče o dítě.

Z těchto důvodů bývá sporný rozvod nazýván také jako žaloba o rozvod. K podání žádosti zde postačí podpis manžela nebo manželky, proces ovšem trvá mnohem delší dobu. A to z důvodu vyšetřování příčin rozvratu manželství. Během tohoto vyšetřování se probírají veškeré osobní záležitosti a vztahy, které s problematikou souvisí.

Co znamená ztížený rozvod manželství?

Třetí variantou je takzvaný ztížený rozvod. Ta nastává zejména v situacích, kdy se partneři sice na rozvodu shodnou, ale celý proces je proti zájmům dítěte. V aktu rozvodového řízení se zkrátka na první místo kladou děti, a jakmile soud uzná, že pro ně tento krok není vhodný, tak žádost nemusí být schválena. Ztížený rozvod se týká také případů, kdy by rozvod způsobil zdravotní komplikace jednoho z manželů.

Potřebné dokumenty k rozvodu

Prvním krokem, jak podat žádost o rozvod, je shromáždění veškerých potřebných dokumentů. Patří mezi ně:

 • kopie oddacího listu,
 • kopie rodného listu nezletilého dítěte.

Dokumenty pro žádost o dohodnutý rozvod

V případě dohodnutého rozvodu budete mimo zmíněné potřebovat také:

 • dvě kopie návrhu na vypořádání majetkových poměrů,
 • dvě kopie návrhu na rozvod manželství,
 • tři kopie na úpravu poměrů pro dítě.

Návrh na rozvod manželství

Stěžejní částí postupu, jak podat žádost o rozvod, zůstává vytvoření samotného návrhu. Tento návrh se rozvod od rozvodu trochu liší, základní náležitosti ale zůstávají stejné. Nesmí chybět:

 • plnohodnotná adresa soudu, kterou umístíte do záhlaví návrhu,
 • označení dokumentu „Návrh na rozvod manželství“,
 • informace o podávajícím manželovi,
 • jméno, příjmení, bydliště a datum narození manželů, případně rodné číslo,
 • údaje o svatbě – kdy bylo manželství uzavřeno,
 • osobní údaje dětí,
 • zdůvodnění rozvodu, v případě sporného rozvodu i s argumenty a důkazy,
 • podpis, u nesporného rozvodu podpisy obou manželů.

Dále je třeba přiložit všechny výše zmíněné dokumenty. Jako zdůvodnění rozvodu můžete uvést řadu bodů, například alkoholismus nebo domácí násilí. Návrh žádosti o rozvod za vás může připravit také právník, cena za tento úkon se pohybuje kolem 1 000 Kč. Tato varianta vám zajistí, že bude žádost skutečně obsahovat všechny potřebné prvky.

Jak a kam podat žádost o rozvod manželství?

Ve chvíli, kdy máte návrh žádosti připravený, zbývá už jen otázka, jak a kam žádost o rozvod manželství podat. Žádosti o rozvod vyřizují okresní soudy. Oslovte tedy okresní soud v závislosti na obvodu vašeho společného bydliště nebo v místě bydliště manžela/manželky.

Žádost o rozvod se typicky podává poštou a pojí se se soudním poplatkem 2 000 Kč. Pokud se s partnerkou/partnerem neshodnete na majetkovém vyrovnání, tak musíte počítat ještě s dalšími poplatky za soudního znalce. Za zahájení řízení o vypořádání společného mění opět zaplatíte 2 000 Kč + 15 000 Kč za každý obchodní závod v majetku + 5 000 Kč za každou nemovitost.

Všechny částky můžete uhradit hned při podání žádosti o rozvod, nebo posléze na základě výzvy soudu. V případě zhoršených sociálních podmínek můžete zažádat o jejich snížení. Délka rozvodového řízení obecně při hladkém průběhu trvá kolem třech měsíců. Proti vynesenému rozsudku se můžete do patnácti dnů odvolat – platí však, že čím dříve tím lépe.

Elektronická žádost aneb jak podat žádost o rozvod online

Mimo klasickou poštovní cestu existuje také varianta, jak podat žádost o rozvod elektronicky, tedy online. Elektronická žádost o rozvod je spojena s datovou schránkou a elektronickým podpisem, které slouží k potvrzení identity žadatele. V případě, že datovou schránku ani elektronický podpis zřízený nemáte, můžete žádost podat elektronicky také, avšak do tří dnů musí být doplněna o fyzickou kopii.

4.7/5 - (3)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *