Jak napsat životopis a co vše by měl obsahovat?

jak napsat životopis

Životopis, někdy též „sívíčko“, představuje vaši první šanci na zaujetí personalisty nebo potenciálního vedoucího. Jeho tvorbě byste tak měli věnovat dostatek času a vždy ho přizpůsobit specifikům dané pozice. Co vše by měl životopis obsahovat, jak by měl vypadat a jak ho napsat?

Co je CV a k čemu se používá?

Curriculum Vitae, zkráceně CV, je latinské označení pro profesní životopis. Jedná se tedy o synonymní termín ke klasickému nebo strukturovanému životopisu. Životopis v jakékoli podobě figuruje jako forma sebeprezentace uchazeče o zaměstnání, brigádu, stáž nebo studium, typicky na vysoké škole.

Proto byste se měli snažit svým životopisem zaujmout. Stručně a pravdivě vypsat základní osobní údaje, popsat svou kvalifikaci a dosavadní pracovní zkušenost. Vytváříte si tedy jakousi vizitku, prostřednictvím které se můžete stručně představit, aniž byste se zaměstnavatelem nebo výběrovou komisí přímo přišli do styku.

CV se obvykle pojí s první kolem přijímacího řízení, kdy dávají náboráři dohromady výběr těch nejvhodnějších uchazečů. Pokud životopis uspěje, tak vás zaměstnavatel pozve do druhého kola, které bývá nejčastěji realizováno formou ústního pohovoru, případně nějaké praktické zkoušky – v závislosti na firemních procesech či povaze pracovní pozice.

Životopisu často sekunduje průvodní a motivační dopis. Průvodní dopis by měl zaměstnavatele navnadit k tomu, aby životopis vůbec otevřel a vzbudit v něm zájem o vaši osobu. Motivační dopis má osobnější charakter. Uchazeč o pozici v něm popisuje, proč by se na danou pozici hodil, jaké má zkušenosti a čím může zaměstnavateli přispět. I zde zůstává stejný cíl – zaujmout a vzbudit zájem o přečtení životopisu či sjednání osobního setkání.

Jak by měl vypadat klasický a strukturovaný životopis

V praxi se můžete vesměs setkat se třemi typy životopisů: klasickým (tradičním), strukturovaným a online životopisem. Na místo online životopisu bývá mnohdy dosazována sociální síť LinkedIn, která je bohatým zdrojem kontaktů i nabídek práce. Stačí si vyplnit profil, který funguje stejně jako životopis, a počkat, zda vás osloví některý z náborářů.

Většina zaměstnavatelů však stále preferuje „tradiční“ způsob distribuce CV. Čili elektronicky vytvořený životopis a jeho následné zaslání poštou nebo e-mailem. Řada firem přitom sama specifikuje, zda by se mělo jednat o klasický nebo strukturovaný životopis a zda by mu měl sekundovat zmíněný motivační dopis.

klasický a strukturovaný životopis
Zdroj: Pixabay

Klasický životopis připomíná slohovou práci, kde se snažíte sami sebe charakterizovat. Jedná se tedy o souvislý text členěný do odstavců, které dále seskupíte do jednotlivých sekcí. Takové CV je obvykle složitější na zpracování náborářem, a proto se v praxi pravděpodobněji setkáte se strukturovaným životopisem.

Strukturovaný životopis netvoří celé věty, ale odrážky, které se opět seskupují do kategorií dle souvislostí. Kategorie i obsah jsou v obou případech stejné. Strukturovaný životopis je ovšem přehlednější a snáze se analyzuje.

Co by měl životopis obsahovat?

Klasický i strukturovaný životopis by měl obsahovat následující kategorie:

 • osobní údaje,
 • informace o dosaženém vzdělání,
 • charakteristika pracovních zkušeností,
 • úroveň vašich jazykových dovedností,
 • zkušenosti s počítačem,
 • schopnosti, dovednosti a zájmy,
 • certifikáty, ocenění apod.,
 • řidičské oprávnění.

Uvedené sekce slouží jako šablona a obecný návod, jak životopis napsat. Měli byste se jej snažit držet a současně jednotlivé body uzpůsobit tak, aby byly relevantní k pracovní pozici, o kterou se ucházíte.

Sekce s osobními údaji v životopisu slouží k vaší identifikaci. Uveďte tedy své jméno a příjmení – ve správném tvaru, bez zdrobnělin, přezdívek a podobně. Dále kontaktní údaje, jako je adresa vašeho bydliště, telefonní číslo a e-mail. Uživatelské jméno v e-mailové adrese by mělo mít co možná nejjednodušší podobu, která už na první pohled vytváří souvislost s vámi.

Tip: Jak napsat zavináč?

Příliš se nehodí, když do strukturovaného nebo jiného životopisu uvedete adresu ve tvaru: kyticka84@domena.cz a podobně. Ideálně se držte standardního tvaru jmeno.prijmeni@domena.cz. Může se samozřejmě stát, že už je taková adresa obsazená. V tom případě se snažte alespoň přiblížit e-mailu v nastíněné podobě.

Tipy, jak napsat životopis a informace o vzdělání

V životopisu byste rozhodně neměli zapomenout zmínit informace o dosaženém vzdělání. Absolvované, případně stále studované školy umístěte sestupně pod sebe spolu s rokem zahájení i ukončení studia. Uveďte i oficiální název školy a oboru, aby si mohl zaměstnavatel udělat konkrétnější představu o vašem zaměření.

Můžete uvést i případné nedokončené vzdělání, zde je na místě zmínit důvod, proč jste studium přerušili nebo nedokončili. V případě dosažení nějakého titulu nebo ocenění je na místě připsat i tuto informaci.

Co sem naopak nepatří, jsou údaje týkající se základního vzdělání. Základní vzdělání totiž v podstatě nenese žádnou přidanou hodnotu – máme ho všichni, tak proč zbytečně plýtvat prostorem na papíře a časem náboráře. Začínejte tedy až střední školou či učilištěm.

Vzor, jak do životopisu napsat informace o vzdělání:

2010-2013 Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

obor Aplikovaná informatika

 • zisk titulu bakalář

Tvorba životopisu a profesní zkušenosti

Profesní zkušenosti jsou středem celého životopisu. Vybírejte je tedy s rozmyslem. Pravděpodobně máte již na kontě řadu zkušeností z různých oborů, měli byste však uvádět pouze ty, které jsou relevantní k pracovní pozici, o níž se ucházíte.

Všechny zkušenosti opět řaďte sestupně, tedy od nejnovějších po nejstarší. Můžete uvést i různé stáže nebo spolupráce na projektech, které by vyzdvihly vaše dovednosti. I zde uveďte celé jméno firmy a popište její zaměření. Charakterizujte i pracovní pozici. Pokud to půjde, uveďte konkrétní čísla, jak jste předchozímu zaměstnavateli pomohli a podobně. Zkrátka se orientujte spíš na výsledky než na obecný popis.

tvorba životopisu
Zdroj: Pixabay

Neměli byste opomenout zmínit časové rozpětí, ve kterém jste pro firmu pracovali. Ideálně zakomponujte pouze ty pozice, kde jste setrvali alespoň rok. Vzor, jak může taková část životopisu vypadat:

2012-2015 Konzultant bílého elektra

Datart, OC Aupark, Hradec Králové

 • komunikace se zákazníkem
 • komunikace s dodavatelem
 • logistika skladu
 • prodej produktů, 5 krát vyhlášen prodejcem měsíce
 • práce se skladovými systémy

Jak napsat životopis – doplňkové údaje

Další tipy, jak napsat životopis, se týkají doplňkových údajů, jako jsou jazykové znalosti, práce s počítačem, řidičské oprávnění a související schopnosti či dovednosti. Řada firem dnes působí mezinárodně. Proto se náboráři často dívají po uchazečích, kteří dokáží plynule komunikovat například v angličtině, němčině, ruštině nebo francouzštině. Uveďte také úroveň, na které daný jazyk ovládáte, například angličtina na komunikační úrovni, němčina pouze psaná forma.

Rozhodujícím faktorem může být i vaše dovednost práce s počítačem. Vyzdvihněte nejen své umění práce s kancelářským softwarem, jako je Word nebo Excel, ale i úpravy fotografií či tvorbu grafiky. Můžete zmínit i zkušenost s tvorbou webových stránek apod. Opět nezapomeňte specifikovat uživatelskou úroveň, kterou jste si osvojili.

Tip: Jak napsat hvězdičku na klávesnici?

Na určitých pozicích může přijít vhod i řidičské oprávnění různých kategorií. Mimo automobilů a kamionů sem patří i vysokozdvižný vozík a další. Můžete samozřejmě zmínit i další schopnosti a dovednosti, které by mohly přijít vhod a zaujmout.

Jak napsat strukturovaný životopis?

Postup, jak napsat strukturovaný životopis, se v zásadě nemění od obecného popisu uvedeného výše. Snažte se tedy o maximální stručnost a vypíchněte všechny své dosavadní úspěchy. Životopis vyexportujte do PDF a zkombinujte s vhodným průvodním dopisem – typicky v těle e-mailu.

Vytvořený základ se vždy snažte přizpůsobit konkrétní pozici. V závislosti na ní odstraňte nerelevantní informace, případně je upravte v návaznosti na danou firemní identitu.

Jak vytvořit životopis pro studenty

Uvedená pravidla platí i pro studenty, kteří si životopis píší poprvé. Nemusíte se obávat, znevýhodnění v podobě menšího množství pracovních zkušeností nebo nižší úrovně dosaženého vzdělání. Každý někdy začínal a v případě, kdy firma vypisuje pozici pro „juniory“ nebo uvádí, že je pozice vhodná pro teenagery, s těmito limity počítá.

Tip: Kde můžete uplatit flexipasy?

Uveďte tedy informace o nejvyšším dosaženém vzdělání, i kdyby rozstudovaném a zmiňte projekty, které by vám mohly pomoct zaujmout. Může se jednat o volnočasové aktivity i školní projekty nebo dobrovolnictví. Pomoct mohou i záliby či předchozí brigády. Případně uveďte pouze zmínku „bez předchozích pracovních zkušeností“. Dobrý zaměstnavatel je tu od toho, aby vám zkušenosti pomohl získat, ne aby vás kvůli jejich absenci zavrhoval.

Jak by měl životopis vypadat?

Předchozí odstavce hovořily spíše o obsahové stránce CV, tipy jak napsat životopis, by se však měly zabývat i jeho grafickou podobou. Ta by měla zůstat co možná nejjednodušší. Vyvarujte se křiklavých barev a snažte se text uchovat čitelný. Nekombinujte větší množství fontů a pohlídejte si gramatické či typografické chyby.

Životopis může zůstat i černobílý, případně pouze s decentními barevnými prvky pro zvýraznění jednotlivých kategorií. Zkrátka využívejte barvy pouze tam, kde mají nějaký účel, a to zejména udržení přehlednosti a elegance.

Tip: Jak vyplnit zápisový lístek na střední školu?

Většina zaměstnavatelů v CV nevyžaduje fotografii, nemusíte ji tedy nutně přidávat. Pokud se ji rozhodnete přidat, tak se opět držte při zemi. Použijte snímek s jednobarevným pozadím ve stylu business fotek a „pasovek“.

Celkovou délku životopisu držte na maximálně dvou listech o velikost A4. Vytvořený soubor vyexportujte do PDF a vhodně pojmenujte. V ideálním případě v názvu uveďte své příjmení, aby ho náborář snadno identifikoval od ostatních. Pokud totiž bude mít v jedné složce dvacet životopisů s názvem „životopis“, tak mu akorát přiděláváte práci.

Tvorba životopisu online

Se vzhledem životopisů úzce souvisejí také nejrůznější vzory a šablony, které lze sehnat na mnoha stránkách na internetu. Pokud vás zaujala tvorba životopisu online, zkuste použít formulář na stránkách Europassu, který se na toto odvětví specializuje.

Vzor či šablonu pro životopis však můžete najít i v textových editorech, jako je například Word. Do předpřipravených polí, které se ve většině případů řídí pokyny popsanými výše, jen napíšete své konkrétní údaje a máte hotovo.

Tip: Jak a co zkontrolovat na výplatní pásce?

Alternativou může být již zmíněný LinkedIn, který umožňuje export vytvořeného profilu. Stejně tak můžete namísto životopisu poslat pouze odkaz ke svému profilu na této sociální síti.

5/5 - (1)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *