Jak si zkontrolovat výplatní pásku

Výplatní páska je doklad obsahující detailní informace o spolupráci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Vydává se každý měsíc a řekne vám, kolik peněz dostanete na účet nebo kolik jste za dané období odvedli státu. Poradíme vám, jak si můžete výplatní pásku zkontrolovat, abyste si ověřili, že jsou zde všechny údaje správně.

Co je výplatní páska a k čemu se používá

Výplatní páska je písemný doklad, který každý měsíc předkládá zaměstnavatel zaměstnanci a shrnuje v něm všechny údaje o spolupráci. Prostřednictvím výplatní pásky si tak můžete zkontrolovat zbývající dovolenou, výši odvodů a podobně.

Výplatní pásku byste měli obdržet jako zaměstnanec na trvalý pracovní poměr i v případě, že spolupracujete formou dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

Co znamenají zkratky, které se na výplatní pásce objevují?

Zkratky, které se objevují na výplatních páskách, se mohou firma od firmy lehce lišit. Konkrétní informace vám podá účetní oddělení. Obvykle se ovšem vyskytují následující pojmy:

 • HPP – hlavní pracovní poměr
 • ZP – kód zdravotní pojišťovny
 • průměr DNP – denní vyměřovací základ, ze kterého se počítá nemocenské pojištění
 • průměr PPÚ – hodinový průměr, který dostane zaměstnavatel za dovolenou a za svátky

Co znamenají informace na výplatní pásce

Informace na výplatní pásce jsou obvykle rozděleny do dvou sektorů. Prvním z nich je mzda (někdy též výše mzdy). Hovoří se zde o hrubé mzdě, která je odvozena od počtu odpracovaných hodin. Forma mzdy pak závisí na konkrétní profesi. Může se jednat o mzdu hodinovou, úkolovou či fixní částku.

 • Základní mzda – částka, která je uvedena v pracovní smlouvě. Odvíjí se od ní vše ostatní.
 • Hrubá mzda – součet mzdy a odměn, například osobní ohodnocení. Tato částka je určena k výpočtu výše sociální a zdravotního pojištění.
 • Sociální pojištění – částka, která vám bude stržena na sociální pojištění. Jedná se o 6,5 % hrubého příjmu, přičemž se od něj tato částka odečte.
 • Zdravotní pojištění – částka, která vám bude stržena na zdravotní pojištění. Jedná se o 4,5 % hrubého příjmu, přičemž se od něj tato částka odečte.
 • Daňový základ – údaj, podle kterého se počítá daň z příjmu. Získává se navýšením hrubého příjmu o 34 %. Výslednou částku zaplatí zaměstnavatel za zaměstnance.
 • Odvody na zaměstnance – výše zmíněných 34 % hrubé mzdy (hrubá mzda minus daňový základ), kterou zaplatí zaměstnavatel za zaměstnance.
 • Zálohová daň – 15 % z daňového základu. Zaokrouhluje se vždy na desítky korun nahoru.
 • Daň po slevě – zálohová daň po uplatnění všech náležejících úlev. Patří sem například sleva na poplatníka, sleva na dítě, sleva na studenta apod. Výsledná částka je pak poslána do pokladny státu jako daň z příjmu.
 • Čistý příjem – částka, kterou skutečně obdržíte na účet. Dostanete se k ní odečtením daní a odvodů (sociální a zdravotní pojištění), od hrubé mzdy. V případě, že dostáváte stravenky bude tato částka ponížena o příspěvek na ně.

Jak si zkontrolovat výplatní pásku – dovolená

Dalším sektorem, který je součástí výplatní pásky, je dovolená. Dozvíte se zde, kolik dovolené jste již vyčerpali, na kolik dní máte nárok a kolik dní vám ještě zbývá.

 • Dovolená nárok – každý zaměstnanec v České republice si může nárokovat alespoň 20 dní dovolené za rok. Konkrétní výši naleznete právě u této položky na výplatní pásce.
 • Dovolená čerpaná – souhrn vyčerpané dovolené.
 • Dovolená krácená – nepovinný údaj, který se na výplatních páskách objevuje ve chvíli, kdy vznikly překážky, kvůli kterým zaměstnanec nemohl pracovat.
 • Zbývající dovolená – zbývající počet dnů dovolené. Vypočítá se odečtením čerpané dovolené od nárokované.
5/5 - (1)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *