Karel Čapek – R. U. R. – rozbor díla k maturitě

Vědeckofantastické drama Karla Čapka je jakýmsi nahlédnutím do možné budoucnosti. Je úvahou nad možností zneužití techniky, která by měla člověku jen sloužit. Světovou premiéru měla hra v roce 1921.

Ve hře bylo poprvé použito slovo „robot“, které vymyslel Karlův bratr Josef. Samotný název hry R.U.R. je zkratkou pro Rossumovy univerzální roboty, kteří jsou nedílnou součástí Čapkova dramatu.

Roboti v této hře nejsou technickými roboty, jaké známe dnes, ale jsou to biologická monstra, která mají sice podobu lidí, ale umělost se u nich projevuje bezvýraznou tváří bez mimiky, monotónní řečí a trhanými pohyby.

Kdo je autorem utopického dramatu R.U.R?

Syn venkovského lékaře Karel Čapek (1890 – 1938) patří k předním českým spisovatelům a dramatikům. Jeho matka se věnovala sbírce lidové slovesnosti a folklóru. Manželkou Čapka byla herečka Olga Scheinpflugová. Nikdy nebyl oceněný za svou celoživotní tvorbu Nobelovou cenu, ačkoliv na ni byl několikrát navržen.

Po ukončení základní školní docházky Karel Čapek začal studovat v Hradci Králové gymnázium. Protože se účastnil organizace v protirakouském spolku, v Hradci dále studovat nesměl a studium na gymnáziu dokončil v Brně. Doktorát z filozofie získal na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity.

Vzhledem k tomu, že trpěl těžkým onemocněním páteře, do vojenské služby po studiu nenastoupil. I tak válečné boje první světové války a vše kolem ní jeho tvorbu silně ovlivnily.

Byl známý také jako novinář, který psal pro Lidové noviny, Národní listy a časopisy. Působil jako redaktor Národních listů, později i Lidových novin, byl režisérem Vinohradského divadla, překládal a amatérsky fotil. Na protest proti vyloučení jeho bratra Josefa z redakce a také kvůli nesouhlasu s politickými názory z Národních listů odešel.

Další ze slavných děl: Na západní frontě klid – rozbor díla a info o autorovi

Karel Čapek a T. G. Masaryk

S prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem byli blízcí přátelé a jejich společných schůzek se zúčastňovali i Edvard Beneš a Ferdinand Peroutka. Po podepsání Mnichovské dohody se Čapek nemohl smířit s děním ve společnosti, protože jeho hlavní myšlenkou bylo sjednocení českého národa. 

Pro své smýšlení se v této době dočkal jen nenávistných útoků, urážek, anonymních dopisů a výhrůžek. Údajně mělo dojít i k jeho zatčení, ale zemřel dříve, po zápalu plic, krátce před německou okupací České republiky.

Jazykové prostředky hry

Ve hře převládá běžná spisovná řeč, jednoduché vyjadřování, ale objevují se i nespisovná slova. Autor využívá přirovnání i řečnické obraty. Drama má chronologický děj.

Náš tip: Nejlepší severské detektivky, které si přečíst.

Děj dramatu R.U.R.

Hra se odehrává v budoucnosti na ostrově, kde probíhá výroba robotů, kteří jsou po svém sestavení určeni k práci v továrně. Roboti se vzhledem nijak neliší od lidí, mají jen odlišné pohyby, gesta, mimiku a způsob řeči. V té době se na scéně objevuje prezidentova dcera Helena, která s roboty spřátelí, a ti si ji oblíbí. Helena chce, aby roboti měli stejná práva jako lidé. Spřízněnou duši najde v řediteli Harrym, za kterého se později vdá.

Uplyne 10 let a Helena stále bojuje za práva robotů a uvažuje nad tím, že by měli mít nejen podobu s lidmi, ale i pocity a emoce. Doktor Gall, autor robotů, se nechá Helenou přesvědčit a podaří se mu přidat robotům i duši.

Tip: Karel Jaromír Erben – Kytice – rozbor díla a obsah balad do čtenářského deníku k maturitě

Lidé za tu dobu, po kterou jejich práci zastávají umělé bytosti, zlenivěli a zpanštěli, a nakonec roboty začali využívat i ve válkách. Dochází ke vzbouření robotů, kteří nakonec lidské společenství napadnou a všechny pozabíjejí. Jejich drancování se nevyhne ani ostrov, na kterém se roboti vyrábějí a umírají tu všichni kromě pracovitého Alquista, pro kterého byla práce životním posláním a hlavním smyslem.

Roboti ovládli svět, ale přišel jiný problém – jejich pomalé opotřebovávání, které přináší jejich smrt. Řešením by bylo obnovení jejich výroby, ale prvotní výrobní plán Rossuma spálila Helena dříve, než ji roboti stačili zabít.

Na konci této tragédie robot Primus a robotka Helena přišli požádat Alquista o pitvu jednoho z nich, aby mohl být obnoven jejich vznik. Nemohou se dohodnout, koho má Alquist zkoumat a chrání jeden druhého. Jsou tolik odlišní od ostatních robotů, probudily se v nich city, láska a v otevřeném konci zůstává otázka, zda to vlastně není nový Adam s Evou a jestli to není naděje pro nový život na zemi.

Nepřehlédněte: Aktualizovaný seznam knih Patrika Hartla

Postavy dramatu R.U.R.

  • Helena Goryová, citlivá a vnímavá krásná žena, manželka Harryho
  • Harry Domin je ředitelem továrny R.U.R., který chce pomocí robotů zastávajících těžkou práci usnadnit život lidem
  • Doktor Gall, přednosta fyziologického a výzkumného odboru továrny
  • Alquist, celoživotní náplní je pro něj vedení stavby a konstrukce
  • Ing. Fabry, technický ředitel továrny
  • Doktor Hallemier, přednosta ústavu pro psychologii a výchovu robotů továrny
  • Konzul Busman, generální komerční ředitel továrny
  • Nána je chůvou Heleny

Další autorova díla

Krakatit, vědecko-fantastický román o vynálezu atomové trhaviny jako varování před jejím možným zneužitím

Bílá nemoc, divadelní drama, které poukazuje na nesmyslnost zbrojení a válčení

Válka s mloky, slavný román o možném sebezničení lidstva

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *