Na západní frontě klid – rozbor díla do čtenářského deníku

Knihu Na západní frontě klid i další autorovy romány směle můžeme přiřadit k nejznámějším a nejčtenějším románům meziválečné prózy v moderní světové literatuře 1. poloviny dvacátého století. Už samotné motto románu „Kniha je pokusem podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou – i když unikla jejím granátům“ napovídá mnohé o jeho obsahu.

Kdo je autorem knihy Na západní frontě klid?

Německý spisovatel Erich Maria Remarque (1898-1970) vychází ve svých dílech z vlastních válečných i poválečných zážitků a zkušeností. Jako dobrovolník na frontě v první světové válce zažil všechny hrůzy války, utrpení vojáků a následně i jejich rodin. Ve válečných bojích strávil dva roky, byl raněn a poté se vrátil do civilního života. Žil ve Švýcarsku a v roce 1938 odcestoval do Spojených států, odkud se po ukončení války vrátil do Švýcarska.

Autor ztracené generace

Spisovatel je dodnes považován za silného pacifistu a antimilitaristu, patřil k autorům „ztracené generace“, kterým válka vzala soukromý život. Většinou neměli možnost dokončit studium a místo radosti z lásky, rodiny a dětí se každodenně setkávali s děsivou skutečností války, která je navždy poznamenala.

Náš tip: Rozbor Kytice do čtenářského deníku k maturitě

Autor čerpá z vlastních zkušeností

V románu chronologicky, v samostatných kapitolách, popisuje průběh jednotlivých dnů během války, její krutost a nesmyslnost. Občas využívá retrospektivy a vrací své hrdiny do předválečných vzpomínek. Zároveň ale vyzdvihuje obrovskou sílu přátelství a empatie, bez kterých by ve válečném dění byli hrdinové předem ztracení. 

Tyto společenské vazby bývalým frontovým hrdinům pomáhají i po návratu z války.  Většina z nich je psychicky i fyzicky na dně, má problém vrátit se k normálnímu životu, mladí muži ztrácejí naději a často propadají depresím, které řeší alkoholem. Problémy s návratem z fronty Remarque řeší ve své další knize Cesta zpátky.

Jazykové prostředky v knize

Autor používá hovorový jazyk, většinou ich-formu, která v závěru knihy přechází do er-formy. V románu najdeme cizí slova, zdrobněliny a výrazy v nářečí, archaismy i vulgarismy.

Nepřehlédněte: Jak se efektivně učit? Zvládnete i 20 stránek za den

Děj knihy Na západní frontě klid

Děj se odehrává na hranicích Francie a Německa v době 1. světové války. Skupina studentů gymnázia po vypuknutí první světové války vstupuje do armády, kde je hned na začátku zařadí do tvrdého desetidenního výcviku. Odtud jsou převeleni do první zákopové řady. 

Nemají žádné zkušenosti, nevědí, do čeho jdou a jsou přímo vrženi do válečných hrůz. Zranění kamarádi, kteří hlavnímu hrdinovi umírají před očima. Vojáci jsou odtrženi od rodin, od svých blízkých a těžce vnímají nesmyslnost války a její krutosti

Z bezstarostných chlapců se během krátké doby stávají silní muži, které pojí kamarádství a myšlenka na to, jak přežít. Hlavnímu hrdinovi rychle dochází, že vstup do armády byla obrovská chyba. Román končí Pavlovou smrtí: „Padl v září 1918, jednoho dne, kdy po celé frontě bylo tak pokojně a tiše, že se zpráva z bojiště omezila na jedinou větu: na západní frontě klid . . . „

Něco z matematiky: Vypočítejte obvod a obsah čtverce a obdélníku

Postavy knihy Na západní frontě klid

Hlavní hrdina knihy Pavel Bäumer, který byl před nástupem do armády studentem gymnázia, vypráví o osudech svých spolužáků na válečném poli. On sám se je zpočátku idealista a silná osobnost, ale válečné prožitky ho mění v člověka, který ztrácí iluze o životních hodnotách.

Spolubojovníky na frontě jsou:

  • Stanislav Katczinský, který Pavlovi pomáhá přežít válečná utrpení bez úhony.
  • Alber Kropp, který je po zranění převezen k ošetřování v klášteře, kde mu amputují nohu, sám propadá letargii a vzdává boj o život.
  • Velitel výcviku Himmelstoss, vyžívající se zpočátku v buzeraci a šikaně, později přechází do klidnější konverzace.
  • Třídní učitel odvedených studentů Kantorek, který své žáky vyzývá k nástupu do války a je následně do ní také povolán.

Další známá autorova díla:

Cesta zpátky, poválečná, volně navazuje na román Na západní frontě klid

Tři kamarádi ze života automobilových závodníků

Černý obelisk z dob poválečné ekonomické krize

Miluj bližního svého o životech emigrantů, uprchlíků a vyhoštěnců

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *