Biorezonance Bicom recenze – věda, nebo placebo?

Biorezonance je obor, který spadá pod takzvanou „energetickou medicínu“, což je podmnožina alternativní medicíny, která často vychází z pseudovědeckých teorií. Označení pseudověda však nutně neznamená, že je zcela bezcenná nebo neschopná poskytnout pomoc osobám, které hledají alternativní přístupy ke zdraví a wellness.

Co přesně tento pojem obnáší a může přinést nějaké skutečné zdravotní výhody? A co vám může dáz biorezonce Bicom?

Bicom výhody a nevýhody

Pro začátek si pojďme shrnout různá pozitiva a negativa tohoto přípravku.

Výhody

 • Může pomoci odstranit energetické blokády.
 • Podporuje komunikaci buněk v těle.
 • Pomáhá harmonizovat čakry v energetickém systému.
 • Mnoho lidí uvádí pozitivní zkušenosti, např. s odvykáním kouření.
 • Pomáhá některým lidem s chronickými problémy, jako je atopický ekzém.
 • Může být použita k detekci a léčbě alergií.
 • Může být zkoušena jako doplňková terapie vedle konvenční léčby.
 • Široká škála lidí hlásí pocit vyváženosti a energetického zlepšení po terapii.

Nevýhody

 • Nedostatek vědeckých důkazů pro účinnost.
 • Není vhodná pro léčbu závažných onemocnění, jako je rakovina nebo HIV.
 • Náklady na terapii mohou být vysoké, a není hrazena veřejným pojištěním.
 • Účinnost terapie závisí na dovednostech a zkušenostech terapeuta.
 • Není dostatek regulace a standardizace terapie.
 • Není všeobecně akceptována v konvenční medicíně.
 • Výsledky mohou být subjektivní a individuální.
 • Není vhodná pro naléhavé zdravotní problémy, kde je potřeba okamžitá léčba.

Tato tabulka vám pomůže získat rychlý přehled o výhodách a nevýhodách bioresonance terapie a poskytne vám informace pro vaše rozhodnutí o možném využití této alternativní léčebné metody. Je však důležité mít na paměti, že účinnost terapie může být individuální a závisí na konkrétních okolnostech každého pacienta.

TIP: Nezávislá recenze 3BULLUS – skutečně pomáhá? Nebo jen zbytečně vyhodíte peníze za bylinky, které mají pomáhat na mužskou potenci?

Porozumění biorezonanci: Nahlédnutí do energetické medicíny

Jádrem biorezonanční terapie je přístroj BICOM Optima, technologie s kořeny v Německu. Hlavním cílem tohoto přístroje je usnadnit biorezonanční terapii, jejímž cílem je zbavit tělo rušivých a patologických vlivů, které brání přirozenému procesu uzdravování. Obvykle s tímto přístrojem pracuje vyškolený terapeut, který na tělo pacienta přikládá elektrody, jež přijímají rušivé elektromagnetické vibrace. Přístroj pak analyzuje a vysílá pozitivní vibrace zpět do těla.

První návštěva biorezonančního terapeuta bývá často delší, trvá přibližně 1,5 až 2 hodiny. Její součástí je rozhovor o vašich zdravotních problémech, obavách a o tom, čeho chcete touto terapií dosáhnout. Po tomto rozhovoru může terapeut posoudit, jak postupovat ve vašem konkrétním případě. Cena biorezonanční terapie se obvykle pohybuje kolem 700 korun za hodinu a je nezbytné si uvědomit, že tato procedura obvykle není hrazena z veřejného zdravotního pojištění; pacienti si náklady hradí sami.

Co může biorezonanční terapie řešit?

K biorezonanční terapii je nezbytné přistupovat s realistickým očekáváním. Přestože nemůže poskytnout konkrétní řešení život ohrožujících stavů, jako je rakovina nebo HIV, existují specifické situace, kdy se může ukázat jako prospěšná.

Kdy může biorezonanční terapie pomoci

Zde je seznam důvodů, kvůli nimž někteří lidé tuto terapii vyhledávají:

 • Odstranění energetické blokády: Zastánci biorezonance předpokládají, že může pomoci odstranit energetické blokády v těle, a tím podpořit celkovou pohodu. Tyto blokády jsou v tradiční východní medicíně často považovány za překážky v toku životní energie neboli „čchi“.
 • Podpora buněčné komunikace: Předpokládá se, že terapie zlepšuje buněčnou komunikaci v těle, čímž může zlepšit schopnost těla léčit se a regulovat se.
 • Harmonizace čaker: V alternativní medicíně se pod pojmem čakry rozumí energetická centra v těle. Biorezonanční terapii lze použít k harmonizaci a vyvážení těchto čaker.

TIP: Recenze 2jakost.cz – vyplatí se nákup nižší kvality? Podívejte se, zda je opravdu dobré šetřit právě na tomto místě

Osobní zkušenosti a reference

Osoby, které se rozhodly pro biorezonanční terapii pomocí přístroje BICOM Optima, často sdílejí pozitivní reference:

 • Odvykání kouření: Někteří uvádějí, že jim biorezonanční terapie pomohla přestat kouřit. I když je důležité si uvědomit, že odvykání kouření je složitý proces, tito jedinci věří, že terapie hrála v jejich úspěchu významnou roli.
 • Celkově pozitivní zkušenosti: Mnoho jedinců, kteří podstoupili biorezonanční terapii, vyjadřuje s léčbou spokojenost. Uvádějí, že se po sezeních cítí vyrovnanější a plnější energie.
 • Podpora plodnosti: Někteří tvrdí, že biorezonanční terapie jim pomohla na cestě k početí. Je třeba poznamenat, že plodnost je ovlivněna různými faktory a biorezonance by měla být považována za doplňkový přístup, nikoli za samostatné řešení.
 • Zvládání chronických onemocnění: Několik žen uvedlo, že se jim díky biorezonanční terapii podařilo zmírnit přetrvávající problémy, jako je atopická dermatitida (ekzém). Někteří navíc tvrdí, že biorezonanci lze použít k odhalení a řešení alergií.

Jaký je názor vědy na biorezonanci?

Biorezonanční terapie, termín často spojovaný s alternativní medicínou a energetickým léčením, si získala pozornost a popularitu mezi lidmi, kteří hledají nekonvenční přístupy ke zdraví a wellness. Stejně jako u mnoha jiných alternativních terapií však vědecká komunita vznesla otázky a obavy ohledně její účinnosti.

Biorezonanční terapie je praxe, která spadá pod alternativní medicínu, konkrétně je řazena do oblasti známé jako „energetická medicína“. Zahrnuje používání specializovaných přístrojů. Základní myšlenka biorezonanční terapie spočívá v tom, že energetická pole těla mohou být narušena nebo nevyvážená v důsledku faktorů, jako je stres, toxiny nebo patogeny. Zastánci biorezonance věří, že identifikací a odstraněním těchto nerovnováh lze posílit přirozené léčebné procesy v těle, což vede ke zlepšení zdraví a pohody.

Skeptický pohled

Skeptici a vědecké organizace, jako je Český klub skeptiků „Sisyfos“, podrobně zkoumali biorezonanční terapii a vznesli značné pochybnosti o její platnosti. Tvrdí, že biorezonance spadá do oblasti parapsychologie a že její účinnost nebyla podložena vědeckými důkazy.

TIP: Zkušenosti s Tramalem – pozor na závislost! Co je Tramal, jak účinkuje a kdy je jeho užívání v pořádku…

Jedním z klíčových aspektů skepse vůči biorezonanci je nedostatek důkladných vědeckých studií, které by prokázaly její účinnost při léčbě konkrétních zdravotních potíží. I když zastánci často uvádějí úspěšné příběhy a anekdotické důkazy, nepředstavují vědecky podložený důkaz účinnosti této terapie.

Navíc tvrzení odborníků na biorezonanci o rozsahu onemocnění, která údajně dokáže léčit, od odvykání kouření až po problémy s plodností, nebyla podložena spolehlivými vědeckými důkazy. Mechanismy, na jejichž základě biorezonanční přístroje údajně fungují, často nemají jasný vědecký základ a často jsou popisovány pomocí esoterické nebo pseudovědecké terminologie.

Placebo efekt a subjektivní zážitky

Jedním z faktorů, který komplikuje hodnocení biorezonanční terapie, je placebo efekt. Mnoho osob, které podstupují alternativní terapie, včetně biorezonance, uvádí pozitivní zkušenosti a zlepšení svého zdravotního stavu. To lze přičíst síle víry a očekávání, které mohou ovlivnit vnímání osobního stavu.

Kromě toho je vzhledem k subjektivní povaze zdraví a pohody obtížné objektivně měřit dopad biorezonanční terapie. Někteří jedinci se po absolvování léčby mohou skutečně cítit lépe, ale to nemusí nutně souviset s objektivním zlepšením jejich zdravotního stavu. Závěrem lze říci, že biorezonanční terapie zůstává ve vědecké komunitě předmětem skepse. Ačkoli si získala oblibu mezi jedinci, kteří hledají alternativní přístupy ke zdraví, její účinnost nebyla vědecky potvrzena kontrolovanými studiemi a klinickými testy. Absence konkrétních důkazů podporujících její tvrzení vyvolává otázky ohledně její role v běžné zdravotní péči.

TIP: Premium Collagen Complex recenze – může vám tato kloubní výživa přinést opravdu všechno, co potřebujete?

Závěrem lze říci, že biorezonanční terapie pomocí přístroje BICOM Optima je součástí širšího oboru energetické medicíny. I když její vědecký základ může být kontroverzní, získala si příznivce z řad jednotlivců, kteří věří, že pozitivně ovlivnila jejich zdraví a pohodu. Stejně jako ke každé alternativní terapii je nutné k ní přistupovat s otevřenou myslí, konzultovat ji se zdravotnickými odborníky a činit informovaná rozhodnutí na základě svých konkrétních zdravotních potřeb a okolností.

Zdroj: https://www.recenzin.cz/bicom-recenze/, https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_medicine, https://www.sisyfos.cz/clanek/1104-biorezonance, https://hradec.rozhlas.cz/co-je-biorezonance-jak-funguje-a-v-cem-nam-muze-pomoci-pro-koho-je-tato-terapie-7155484

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *