Ekologické topení a výměna vzduchu pro každého

Téma ekologického vytápění je v současné době velmi frekventované. Jedním z nejpoužívanějších topných zařízení je systém decentrální rekuperace. Ten je určen pro všechny typy domácností, nejen pro pasivní nebo nízkoenergetické stavby. Decentrální rekuperační jednotky jsou malá a relativně jednoduchá zařízení, která se starají o výměnu vzduchu s účinností až 90 %. Hlavní výhodou je tichý provoz a zlepšení mikroklimatu uvnitř nemovitosti, čímž je předcházeno tvorbě plísní, vlhkosti a dalších škodlivých látek.

Decentrální rekuperace pracuje na principu nasátí venkovního vzduchu a jeho následného ohřátí pomocí keramického výměníku. Díky přepínání mezi fázemi nasátí a výfuku vzduchu z interiéru dochází k efektivní tepelné výměně bez zbytečných ztrát. Tím je zajištěna vysoká účinnost, která se postará o to, že teplota příchozího vzduchu do domácnosti je velmi blízká teplotě vzduchu v interiéru. Další obrovskou výhodou je nízkonákladová instalace, protože není třeba zavádět vzduchotechnické rozvody. Jednoduchá je i následná údržba, protože filtr a výměník stačí propláchnout vodou nebo umýt v obyčejné myčce na nádobí.

Tepelná čerpadla

Úspora energie je však možná i díky použití tepelných čerpadel. Nejenom, že se tyto jednotky řadí k ekologickým způsobům vytápění, ale také se pyšní nízkými provozními náklady. Nezávislé testy potvrdily, že tepelné čerpadlo získává až 75 % energie z okolního prostředí a pouze zbylých 25 % energie je odebíráno z veřejné elektrické sítě. Tím pádem může běžná rodina ušetřit až 2/3 svých nákladů za vytápění, ovšem pouze za předpokladu investice do kvalitního tepelného čerpadla.

Toto zařízení je ekologické hlavně proto, že z něho neunikají žádné zplodiny jako z kotle na tuhá konvenční paliva. Tepelné čerpadlo tedy představuje čistou technologii topení pro všechny typy obytných domů.

Plynové kondenzační kotle

Nedílnou součástí systémů ekologického vytápění bývají i plynové kondenzační kotle. Ty pracují na principu kondenzace odpadních spalin. Ty ve speciálním výměníku předávají část tepla vodě, čímž je možné získat až o 11 % vyšší účinnost vytápění, než je tomu u klasického plynového kotle. Návratnost této investice je v horizontu 4 až 5 let, ovšem nevýhodou je trochu vyšší pořizovací cena těchto systémů. Samozřejmostí by pak mělo být precizní zateplení budovy. Velkou výhodou kondenzačních kotlů je bezstarostný provoz a široké možnosti regulace výkonu, čímž se kotle stávají velmi atraktivní pro řadu spotřebitelů.

Ekologické kotle na tuhá paliva

Nový legislativní rámec povoluje spalování tuhých paliv pouze ve speciálních ekologických kotlích. Ten musí splňovat určité limity plynných emisí a tuhých znečišťujících látek, aby nebyla zvyšována zátěž na životní prostředí. Je načase se rozloučit s uhlím a přijmout jako nové tuhé palivo dřevo či pelety. Nevýhodou je sice nutnost skladování a nákup mimo topnou sezónu, nicméně na druhou stranu nebudete přispívat k tvorbě skleníkového efektu. Atraktivní je i návratnost investice v horizontu 5 až 7 let.

Větrací jednotky pomohou udržet teplo v domě

Zajištění ekologického vytápění bohužel není možné bez efektivní výměny vzduchu. Tu není možné provést bez speciálních větracích jednotek, které jsou navíc opatřeny systémy pro rekuperaci energie a tepla. Díky této technologii je možné do interiéru přivést čerstvý vzduch, aniž by do domácnosti pronikal hluk nebo nečistoty v podobě prachu či pylu. Obrovskou výhodou je možnost použití větracích jednotek jak v letním, tak i zimním období. Lokální rekuperační jednotky navíc není nutné osazovat vzduchotechnickými rozvody.

Pokud chcete topit ekologicky a zároveň ušetřit za energetické náklady, neobejdete se bez výše zmíněných technologií. V současné době si je však můžete pořídit do jakékoliv nemovitosti.

Zdroj: PR článek

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *