Jak často máte nárok na lázně?

Pobytu v lázních většinou předchází nepříjemná nemoc nebo zranění, často má ale pacient dlouhodobé zdravotní problémy a lázeňského pobytu tak může využít vícekrát nebo dokonce pravidelně. V následujících odstavcích si tak společně probereme, jak často máte nárok na lázně nebo jak se do lázní vůbec dostat. 

Kdo má nárok na lázně?

Pobyt v lázních je často v očích občanů vnímán jako dovolená, kterou za nás hradí zdravotní pojišťovna. Do lázní už ale dávno není tak jednoduché se dostat a pojištěnci je lázeňská péče hrazena jen v případě, kdy jde o nezbytnou součást léčebného procesu.

O tom, zda máte nebo nemáte na lázně nárok vždy rozhoduje váš ošetřující lékař. Také on rozhoduje o tom, zda máte nárok na kompletní nebo příspěvkovou lázeňskou péči. 

I v případě, kdy vám ošetřující či odborný lékař doporučí pobyt v lázních a vystaví vám návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou, nemusíte mít vyhráno. Poslední slovo má vždy revizní lékař vaší zdravotní pojišťovny, který vám může lázeňskou péči schválit, ale také zamítnout. Případně vám může namísto kompletní lázeňské péče schválit jen péči příspěvkovou. 

Co znamená kompletní lázeňská péče KLP?

Kompletní lázeňská péče, kterou často najdeme pod zkratkou KLP, označuje režim lázeňské péče, při které je vám plně hrazena jak léčba a procedury v lázních, tak i ubytování a strava. Po celou dobu pobytu v lázních budete v pracovní neschopnosti a můžete tedy čerpat nemocenskou. 

Co znamená příspěvková lázeňská péče PLP?

Příspěvková lázeňská péče známá pod zkratkou PLP označuje lázeňskou péči, při které vám pojišťovna plně hradí pouze léčebné procedury v lázních, ubytování a stravu si ale musíte hradit sami. Na PLP si pacient musí vybrat dovolenou a nemůže čerpat nemocenskou. 

Ubytování si sice hradíte, ale ubytování vám může poskytnout výhradně registrované zdravotnické zařízení lůžkové péče (zapomeňte tedy na hotel poblíž lázní) a pobyt není možné rozdělit na dílčí části ani na na léčbu a procedury nemůžete docházet či dojíždět z domova.

Může vás zajímat: Recenze Simplea pojišťovna – zkušenosti, diskuze a přihlášení

Jak často mám nárok na lázně?

Odborný či ošetřující lékař lázně doporučuje na základě individuálního posouzení vašeho zdravotního stavu, řídí se pak zejména podle indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči

Ten je součástí zákona o veřejném zdravotním pojištění a můžete jej najít na stránkách Ministerstva zdravotnictví MZCR.cz. Kromě dalších informací zde najdete zejména seznam diagnóz, na základě kterých je možné zažádat o lázeňskou péči

U každé diagnózy je pak uvedeno, zda má pacient nárok na KLP nebo PLP, zda může o lázně žádat opakovaně, do jaké doby od prodělání nemoci může o lázně žádat a jak dlouhá může být lázeňská léčba a o kolik dní ji lze prodloužit nebo také seznam lázní, které jsou pro daný typ onemocnění vhodné.

U diagnóz, které povolují opakované čerpání lázeňské péče, pak můžete lázeňskou péči využít 1x za rok. 

V indikačním seznamu jsou diagnózy členěny do 11 hlavních skupin, kterými jsou:

 1. Nemoci onkologické
 2. Nemoci oběhového ústrojí 
 3. Nemoci trávicího ústrojí – crohnova nemoc a colitis ulceroza – možnost čerpání lázní 1x za rok.
 4. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
 5. Nemoci dýchacího ústrojí – bronchiektazie, astma bronchiale, intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení, chronická obstrukční plicní nemoc a recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání  – možnost čerpání lázní 1x za rok.
 6. Nemoci nervové – obrna lícního nervu, roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi, parkinsonova nemoc, syringomyelie s paretickými projevy, dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti, nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní, polyneuropatie s paretickými projevy, postpoliomyelitický syndrom, chabé obrny mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze – možnost čerpání lázní 1x za rok.
 7. Nemoci pohybového ústrojí – Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční, sekundární artitis, revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, ostatní séronegativní spondartritis, mimokloubní revmatismus a difúzní onemocnění pojiva (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy) soustavně léčené v rámci ambulantní péče, Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře, artrózy v ostatních lokalizacích a artropatie – možnost čerpání lázní 1x za rok.
 8. Nemoci močového ústrojí 
 9. Duševní poruchy
 10. Nemoci kožní – atopický ekzém, Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris, toxická kontaktní dermatitis, ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa – možnost čerpání lázní 1x za rok.
 11. Nemoci gynekologické

Jiná pravidla také platí pro pacienty mladší 18 let, pokud tedy řešíte lázně pro vaše dítě, doporučujeme zjistit více informací na zmíněném webu Ministerstva zdravotnictví.

Náš tip: Zdravotní pojištění pro psy a kočky – kdy se vyplatí?

Jak se dostat do lázní?

Pokud si myslíte, že máte na lázně poprvé či opakovaně nárok, je nejprve nutné probrat situaci s vaším ošetřujícím či odborným lékařem. Pokud vám dá doporučení k lázeňské léčbě, měly by další kroky směřovat za vaším praktickým lékařem. 

Praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou, vybere vhodný typ péče (KLP či PLP) a společně s vámi vybere také lázně vhodné k léčbě – dle příslušné tabulky v indikačním seznamu. 

Po předání návrhu na lázeňskou péči zdravotní pojišťovně přichází řada na příslušného revizního lékaře, který žádost buďto schválí nebo zamítne

V případě schválení KLP zdravotní pojišťovna automaticky zašle schválený návrh vybraným lázním, které vás následně písemně předvolají k nástupu v termínu, který vám lázně samy určí. 

Schválený návrh na PLP odesílá do lázní zdravotní pojišťovna nebo sám pacient. 

Co když mi revizní lékař lázně neschválí?

Revizní lékař musí svůj důvod vždy opodstatnit, většina žádostí je zamítnuta z důvodu, že pacient nesplňuje všechny podmínky stanovené pro poskytnutí hrazené lázeňské péče. Do 15 dnů od vrácení návrhu můžete podat odvolání příslušné zdravotní pojišťovně. 

Odvolání samozřejmě musí být písemné a měl by jej podat lékař, který lázeňskou léčbu navrhoval. Žádost o přehodnocení s opodstatněnými argumenty samozřejmě můžete podat i vy nebo vaše rodina. 

Každý případ je posuzován individuálně, požadavky v indikačním seznamu jsou ale většinou neoblomné. V případě, že neuspějete, nezbývá, než si pobyt vyřídit jako samoplátce a hradit si ubytování, stravu i léčebné procedury sám. 

Mohlo by se hodit: Pojištění proti blbosti – k čemu slouží, výhody i rizika

Kdy mohu nastoupit do lázní?

Termín vaší lázeňské léčby stanovují lázně na základě svých kapacit a doporučení lékaře, obecně se ale řídí tzv. pořadím naléhavosti

U I. pořadí naléhavosti musí pacient nastoupit lázeňskou léčbu do jednoho měsíce od data vystavení návrhu ošetřujícím lékařem. Jedná se například o situace, kdy je pacient do lázní přeložen přímo z nemocnice, ve které je hospitalizován. 

Pokud se vás týká II. pořadí naléhavosti, musí být dodržen termín nástupu nejpozději do tří měsíců od data vystavení návrhu, jinak byste o nárok na lázně mohli i přijít. 

U PLP je většinou termín nástupu do 6 měsíců od podání návrhu lékařem. 

Zdroje: https://www.euro.cz/clanky/lazne-narok-pojisteni-uhrada-1395229/, http://www.lecebnelazne.cz/vse-o-laznich/jak-do-lazni a https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/9952/22314/Materi%C3%A1l%20k%20aplikaci%20z%C3%A1k.%20%C3%BApr.%20v%20oblasti%20poskytov%C3%A1n%C3%AD%20LLRP.pdf

post

Zkušenosti “Jak často máte nárok na lázně?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *