Jak napsat odvolání proti nepřijetí na střední školu + vzor

Ať už se vám při přijímačkách na střední školu stal osudným stres nebo byla bodová hranice pro přijetí příliš vysoká, nezoufejte. Vysvětlíme vám, proč i přes nepřijetí zůstat proaktivní, jak účinné může být odvolání proti nepřijetí na SŠ a jak jej správně napsat. 

K čemu slouží odvolání proti nepřijetí na střední školu? 

Spousta studentů a jejich rodičů to po nepřijetí na vybranou střední školu snadno vzdá a zvolí méně náročnou alternativu. Často se ale studenti hlásí hned na dvě školy a pokud jsou přijatí na obě, teprve následně si vybírají preferovanou školu či obor

Odvolání proti nepřijetí vám může zajistit místo náhradníka a v případě, kdy se některý z přijatých žáků rozhodne pro jiné studium, můžete se jako náhradník na volné místo jednoduše dostat

Náš tip: Víte, jak se efektivně učit? Zvládnete i 20 stran denně!

Jak podat odvolání proti nepřijetí na střední školu?

Výsledky přijímacích zkoušek jsou většinou dostupné online. Těm, kteří byli přijati se často vyrozumění neposílá, v případě, kdy ale skončíte “pod čarou”, čekejte doporučený dopis s vyrozuměním o nepřijetí ke studiu. A právě na tento dopis je potřeba reagovat odvoláním

Odvolání o nepřijetí na střední školu tedy řešíme vždy písemnou formou, ideálně doporučeným dopisem reagujícím na vyrozumění. 

Odvolání můžete zaslat také prostřednictvím datové schránky.

Za nezletilé uchazeče podává odvolání vždy jeho zákonný zástupce.

Odvolání proti nepřijetí je ideální adresovat řediteli školy.

Reagujte co nejrychleji, datum uvedené v odvolání by nemělo být starší než 3 dny od data doručení – převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

Co musí obsahovat odvolání proti nepřijetí na střední školu?

Neexistuje žádný zákonem daný tvar odvolání proti nepřijetí na SŠ, určitě si ale pohlídejte, aby dokument obsahoval: 

  • Oficiální celý název školy a adresu – údaje najdete na vyrozumění o nepřijetí ke studiu, proti kterému se odvoláváte.
  • Název oboru vzdělání, ke kterému jste se hlásili (případně připojte i jeho kód)
  • Předmět zprávy – Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
  • Datum sepsání rozhodnutí
  • Jméno a příjmení studenta
  • Jméno a podpis zákonného zástupce (v případě nezletilých studentů)
  • Adresu, kam má být zaslán výsledek rozhodnutí nebo další vyjádření k odvolání

Odvolání může být jen strohým dokumentem s potřebnými údaji, určitě ale nic nezkazíte několika málo větami, které odůvodní odvolání a bude z nich zřejmé například to, proč má uchazeč o studium takový zájem

Mohlo by vás zajímat: Jak vyplnit přihlášku na střední školu?

Vzor odvolání o nepřijetí na střední školu

Výrazy psané kurzívou smažte – zaměňte za pravdivé údaje …

Celý oficiální název školy 
k rukám ředitele jméno a příjmení ředitele
adresa školy 

Uchazeč o vzdělání:
Jméno studenta – uchazeče
Datum narození / rodné číslo uchazeče
Adresa uchazeče

Zastoupen zákonným zástupcem:
Jméno a příjmení, trvalé bydliště: adresa zákonného zástupce

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Odvolávám se tímto proti nepřijetí mého syna / dcery Jméno Příjmení uchazeče ke studiu oboru Název oboru a případně také jeho kód na Vaší škole, a to s účinností od datum začátku školního roku.

Odůvodnění: zde můžete uvést důvod odvolání, většinou jsou ale náhradníci bráni v pořadí oficiálního umístění a ani soupis skvělých vlastností a úspěchů nepomůže. Odůvodnění doporučujeme psát krátce a stručně, případně jej samozřejmě můžete zcela vynechat.

Rozhodnutí o odvolání, prosím, zašlete na adresu zákonného zástupce uvedenou výše. (pozn. případně na toto místo vyplňte jinou korespondenční adresu)

Děkuji za posouzení.

V město dne datum a rok

vlastnoruční podpis zákonného zástupce

_________________________________

Jméno a příjmení zákonného zástupce v zastoupení nezletilého syna / dcery Jméno Příjmení uchazeče

A jak je to se zápisovými lístky?

Vaše vysněná škola vám nevyšla a skončili jste pod čarou, zároveň jste se ale dostali na školu, kterou jste měli v záloze? 

Pak je nutné podat zápisový lístek na “náhradní” školu, kde vás přijali. Pokud zápisový lístek do 10 dnů škole nedoručíte, s místem se můžete rozloučit a nahradí vás další z uchazečů “pod čarou”, kteří poslali odvolání.

Pokud by pak bylo vaše odvolání proti nepřijetí na vysněnou školu úspěšné a našlo se pro vás místo, stačí si vyžádat zpět zápisový lístek z náhradní školy – ta vám jej vydá na základě písemného potvrzení o přijetí na druhou školu.

Nepřehlédněte také: Jak odstranit inkoust z oblečení, kůže, nábytku …

Shrnutí závěrem

Na závěr tedy ještě pár nejdůležitějších informací v krátkém přehledu…

Jak se odvolat proti nepřijetí na střední školu?

Vždy je nutné písemné odvolání, které se dostane k rukám ředitele školy, jež vyrozumění vydal. Odvolání můžete zaslat jako doporučený dopis na adresu školy nebo prostřednictvím datové schránky.

Do kdy se mohu odvolat proti nepřijetí na střední školu?

Ideální je reagovat co možná nejrychleji, nejpozději je ale nutné se odvolat do 3 dnů ode dne doručení – převzetí rozhodnutí o nepřijetí. V případě delší prodlevy je možné, že šanci dostanou nejprve uchazeči, kteří se umístili hůře, ale reagovali v termínu.

Proč podat odvolání proti nepřijetí na střední školu?

Odvolání vám může otevřít vrátka k tomu, abyste se stali náhradníkem. Pokud jste při přijímačkách skončili těsně „pod čarou“, budete díky odvolání prvními kandidáty na volná místa, která mohou vzniknout v případě, že si některý z přijatých studentů studium rozmyslí a na školu nenastoupí, případě do 10 dnů neodevzdá škole svůj zápisový lístek.

Zdroje: https://www.to-das.cz/vzor-odvolani-proti-neprijeti-na-stredni-skolu-ke-stazeni/#jaknapsat a https://kampodevitce.cz/odvolani-proti-neprijeti/

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *