Jak vyplnit přihlášku na střední školu

Pokud chcete navázat na své studium na základní škole, pak byste měli vědět, že se blíží jeden důležitý termín, který nesmíte prošvihnout, a to odevzdání přihlášky. Zjistěte, jak vyplnit přihlášku na střední školu, aby vás nepřekvapily žádné zádrhely.

Formulář přihlášky určený k odevzdání na střední školu má čtyři základní části (je však třeba ještě počítat s přílohami, které některé školy vyžadují). Podívejte se na to, jak jednotlivé sekce vyplnit správně. Tiskopis přihlášky dostanete na své základní škole, případně je možné si ho stáhnout i z webových stránek vámi vybrané školy nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz).

Osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci

První část přihlášky je nejjednodušší. Vyplňují se jen osobní údaje budoucího žáka, a také jeho zákonného zástupce. Jde o:

  • Jméno (příp. jména) a příjmení
  • Státní občanství
  • Datum a místo narození
  • Adresa trvalého pobytu
  • Kontakt: telefon a e-mailová adresa, a to jak na žáka, tak ani jeho zákonného zástupce

U kolonky jméno a příjmení je třeba vyplnit i rodné příjmení, a to v případě, že se liší od toho stávajícího.

TIP: Jak vyplnit zápisový lístek na střední školu (vzor). Zápisový lístek slouží jako potvrzení uchazečova zájmu o studium na dané střední škole

Co napsat do kolonky státní občanství?

Na formuláři ji může najít také pod označením státní příslušnost. Je tedy jasné, že se do ní vždy uvádí název státu. V případě České republiky stačí napsat zkratku ČR.

U data a místa narození se někdy vyplňuje také rodné číslo, a to v případě, že je součástí přijímacího řízení i jednotná přijímací zkouška. Pokud podává přihlášku nezletilý uchazeč, musí zde své jméno, příjmení a datum narození vyplnit rovněž i jeho zákonného zástupce.

Zvláštní situace může nastat v případě, kdy uchazeč o studium na střední škole patří do kategorie „žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. Pokud ano, je v této části přihlášky třeba uvést to, zda uchazeč přikládá k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.

Výběr střední školy, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek

V této části přihlášky je třeba vyplnit název a adresu školy, kód a název oboru, nebo také zaměření, je-li u konkrétní školy požadováno. Obvykle se uvádí i forma vzdělávání.

TIP: Karel Jaromír Erben – Kytice – rozbor díla a obsah balad do čtenářského deníku k maturitě

Záleží na pořadí přihlášce škol na střední školu?

V zásadě ne. Toto pořadí nemá vliv na přijímací řízení (tedy nejedná se tu o žádné preference). Smyslem uvedení škol je pouze určení konání jednotné přijímací zkoušky v 1. a 2. termínu.

Před vyplněním této části přihlášky si nezapomene vše pořádně promyslet. Je totiž zapotřebí dobře vyplnit a vybrat jednotlivé termíny a časy zkoušek tak, aby pro vás nebyl problém všechny zkoušky bez potíží absolvovat.

Na přihlášce můžete najít i kolonky „Termín školní přijímací zkoušky“ nebo „Termín talentové/přijímací zkoušky“. Tyto kolonky vyplňte pouze v případě, že ředitel školy na kterou se uchazeč hlásí, vyhlásil kromě jednotné přijímací zkoušky, ještě i další zkoušku nebo zkoušky. Často se jedná o zkoušku obecných studijních předpokladů, test z cizího jazyka apod.).

Poslední bod, který je třeba vyplnit, je ročník SŠ, do kterého se uchazeč hlásí (pokud nejde o ten první), případně i fakt, zda se jedná o běžné či zkrácené studium.

TIP: Co napsat do kolonky „státní příslušnost“? V první řadě je dobře si říci, co to ta státní příslušnost vlastně je

Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Některé obory toto potvrzení vyžadují Jejich seznam najdete na v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. V takovém případě je třeba k přihlášce přiložit závěr o zdravotní způsobilosti vypracovaný pověřeným lékařem. V tomto dokumentu musí být vyplněn obor vzdělání, pro který se závěr vydává. V případě potřeby je vhodné rovněž doložit lékařský posudek.

Opis klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče

Vyplnění této strany je jednoduché. Na přední straně potvrzuje opis klasifikace škola. Uchazeč poté k přihlášce dokládá doklad nebo ověřenou kopii dokladu o vzdělání.

Jaké doklady o vzdělání přiložit k přihlášce na střední školu?

Musí jít o originál doklady (tedy vysvědčení) nebo ověřenou kopii (výpis z vysvědčení).

V této části je rovněž třeba vyplnit IZO základní školy a také to, kolik k přihlášce přikládáte listů příloh.

TIP: Jak se efektivně učit? Poradíme vám, na co se při učení zaměřit i jak se naučit 20 stránek za den

Kde najít IZO školy?

IZO je identifikační číslo školy nebo také tzv. resortní identifikátor. Lze ho najít na vysvědčení nebo v Rejstříku škol a školských zařízení.

Přílohy pro přihlášku na střední školu

Někdy je třeba doložit k přihlášce ještě další dokumenty, které mohou např. uchazeči pomoci v přijímacím řízení (například prostřednictvím obdržených bodů za mimoškolní aktivity).

Jaké přílohy přiložit k přihlášce na střední školu?

Pokud nevyplníte v přihlášce opis klasifikace potvrzený základní školou, pak je třeba dodat vysvědčení (platí i jeho úředně ověřené kopie nebo výpis z vysvědčení). Potřebovat budete vysvědčení vydané v pololetí posledního ročníku ZŠ, a také to z posledních dvou ročníků základní školy. Někdy je třeba rovněž přiložit i lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a další doklady potvrzující splnění dalších podmínek přijímacího řízení (může jít například o diplomy nebo vysvědčení ze žákovských olympiád, soutěží atd.).

TIP: Co je bankovní identita? Jaké jsou (ne)výhody a kde ji získáte? Pokud si ji ověříte, můžete na dálku komunikovat s úřady, institucemi nebo soukromými společnostmi

V případě, že si nebudete v jakékoli části vyplňování přihlášky jistí, pak se obraťte na svého třídního učitele. Měl by mít všechny potřebné informace. Vše potřebné je rovněž k nalezení na webových stránkách CERMATu. K mání jsou:

  • všechny základní informace,
  • formuláře přihlášek ke stažení,
  • vzory vyplněných přihlášek
  • a mnohé praktické rady a tipy.

Co ještě vědět

Některé školy již mají zaveden speciální QR kód. Pokud ho umístíte na přihlášku, ušetříte si množství vyplňování. Stačí totiž, když si ho poté vaše vybraná střední škola jednoduše načte a okamžitě o vás získá všechny osobní informace a také výpis z klasifikace. Vyhnete se tak možným chybám či překlepům.

Je také dobré vědět, že v prvním kole přijímaček je možné podat dvě přihlášky. Není to ovšem povinné. Pokud této možnosti využijete, nezapomeňte do tiskopisu uvést přihlášky obě školy (nebo oba obory). Pokud si chcete zvolit jen jeden obor nebo jednu školu, pak druhou kolonku jednoduše nevyplňujte.

Na co nezapomenout při vyplňování přihlášky na střední školu?

Především na podpis uchazeče o studium a podpis a jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce. Zdánlivě jde sice o banalitu, ale v praxi jsou kvůli tomuto přehlédnutí přihlášky vraceny k doplnění až nepříjemně často.

Kam poslat přihlášku na střední školu

Vyplněné tiskopisy je třeba poslat doporučeně poštou na vybranou školu/školy, a to v tištěné podobě (doručení elektronicky není možné) oběma školám. Lze je rovněž předat osobně, v tom případě si však vždy nechte potvrdit převzetí přihlášky – pro jistotu

V případě, že bude posléze uchazeč o studium přijat do obou škol, je třeba si zvolit jednu z nich a tam odevzdat zápisový lístek (musí být doručen do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých). Až do zahájení studia však lze tuto volbu kdykoliv změnit.

Zdroj: https://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-34, http://www.old.staryweb.1zsbr.cz/downloads/prihlaskainfo.pdf, https://prijimackyuspesne.cz/2020/03/23/jak-vyplnit-prihlasku-na-stredni-skolu/

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *