Kniha Proměna – rozbor díla k maturitě i do čtenářského deníku

Novela Proměna přináší zvláštní pohled na odcizení mezi lidmi, nedorozumění, a neporozumění mezi nejbližšími. Sám úvod knihy seznamuje čtenáře s hlavním tématem:

„Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi odporný hmyz.“

Kdo je autorem Proměny?

Franz Kafka (1883 – 1924), německy píšící autor židovského původu, se řadí k předním vlivným spisovatelům dvacátého století. Pražský rodák psal texty v němčině a stejně jako autoři Rilke nebo Kisch patří do skupiny pražské německé literatury. 

Jeho literární díla překládala do českého jazyka přítelkyně Milena Jesenská. Té také v dopise napsal: „Nikdy jsem mezi německým národem nežil. Němčina je mi mateřštinou, a proto pro mě přirozená, ale čeština je blízká mému srdci.“

Kafkův otec byl Žid, který se vypracoval z podomního obchodníka až na finančně velmi dobře zajištěného majitele velkoobchodu s textilem. Franz vyrůstal s pěti sourozenci, jeho dva bratři zemřeli jako batolata, tři sestry se staly oběťmi holocaustu a zemřely v koncentračním táboře.

Další známá kniha: Na západní frontě klid – rozbor díla do čtenářského deníku

Kafkovy začátky a závažné onemocnění

Sám Kafka vystudoval Německé státní gymnázium v Praze, pak studoval germanistiku a dějiny umění a získal titul doktora práv na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Po studiích pracoval v pojišťovně, nejdříve jako koncipient, po povýšení získal pozici tajemníka a na tomto postu zůstal až do doby, kdy onemocněl tuberkulózou. Nemoc se snažil léčit pod dohledem svého strýce lékaře Lövyho, ale nepomohly mu ani léčebné pobyty v Itálii, Německu, Švýcarsku nebo na Slovensku, a po dvou letech od propuknutí nemoci zemřel ve věku 41 let.

Své první literární povídky publikoval v časopise Hyperion v Mnichově. Po svém příteli Maxu Brodovi chtěl, aby po jeho smrti zničil všechny jeho rukopisy. Ten však, na rozdíl od přítelkyně Dory Diamantové, přání nerespektoval a předal dílo do tisku.

Nepřehlédněte: Karel Jaromír Erben – Kytice – rozbor díla a obsah balad

Jazykové prostředky v povídce

Srozumitelný text ve spisovném jazyce, novela je psána v er-formě, nepoužívá ani archaismy nebo hovorové výrazy. Přestože se jedná o absurdní a bezvýchodné téma, Kafka zde nešetří humornými a satirickými prvky.

Děj novely Proměny

Po převtělení v obludný hmyz se hlavní hrdina Řehoř Samsa snaží před rodinou svou proměnu skrýt, ale ta je nakonec prozrazena. Rodina se rozhodne, že ho schová před světem a zavře ho v jeho pokoji. Otec i matka se ho straní, on sám není schopen mluvit, komunikace s ním je velmi omezená, třebaže lidské řeči rozumí. Už to není Řehoř, syn a bratr, ale je „To“. I přes tato úskalí nepropadá skepsi, je schopen racionálních a reálných úvah, na rozdíl od dalších členů rodiny, které jeho proměna psychicky deptá.

Řehoř před proměnou financoval téměř všechny životní náklady rodiny, ale protože jako hmyz není schopen pracovat dál jako obchodní cestující, jeho otec i sestra musí nastoupit do práce. Jediným člověkem smířeným s danou situací je posluhovačka, která nemá problém s Řehořem jednat reálně a rázně. Sestra Markétka se rozhodne vyklidit bratrův pokoj, aby měl více prostoru pro pohyb, ale Řehoř tuto změnu odmítá. Jeho matka při pohledu na nestvůrného syna omdlévá a situace vrcholí zásahem otce, který syna zraní házením jablek.

Řehoř je těžce raněn, jeho zdravotní stav je špatný, zhoršuje se i jeho psychika. Finanční situace i ukrývání Řehoře těžce doléhají na jeho rodinu, a ta hledá způsob, jak se ho zbavit. Bratra zavrhuje postupně i Markétka, která ho dosud hájila. Rodina si do bytu nastěhuje nájemníky, kteří jí mají pomoci s finančním nedostatkem. Jednoho dne Markétka hraje na housle a zvědavý Řehoř se objeví v pokoji. Nájemníci v hrůze opouštějí byt a Řehoř brzy ráno umírá. „Pojďte se podívat, ono to chcíplo…“ Jeho mrtvolu nachází posluhovačka, která ji také odklidí.

Samsovi, rádi, že se hmyzu zbavili, se vydají na výlet ještě v den Řehořovy smrti a spřádají plány budoucího života.

Náš tip: Jak se efektivně učit? Zvládnete i 20 stránek za den

Postavy novely Proměna

  • Řehoř Samsa, svědomitý obchodní cestující, který prošel proměnou v hmyz
  • Markéta, Řehořova sestra, i po proměně je bratrovi nakloněna, ale časem jí dochází trpělivost
  • Otec, výbušný a netrpělivý člověk
  • Matka, starostlivá a opatrná, nemůže přemoci odpor k hmyzu
  • Posluhovačka, jednoduchá osoba, jediná, která je schopná s broukem jednat bez zábran

Další známá autorova díla

Amerika, román o šestnáctiletém chlapci, který je rodiči poslán do Ameriky, kde se musí protloukat sám životem

Proces je román odehrávající u soudu, boj s byrokracií i neúspěšné prokazování neviny

Zámek, čtenářsky náročná kniha o hledání, lidskosti a společnosti

Novely a povídky

5/5 - (1)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *