Romeo a Julie – rozbor díla do čtenářského deníku

Tato ve světě známá tragédie neméně známého anglického dramatika, básníka a herce Williama Shakespeara měla premiéru v roce 1595. Jedná se o veršované divadelní drama nešťastné lásky mladičkých potomků dvou znepřátelených rodů, Monteků a Kapuletů.

Kdo je autorem díla Romeo a Julie?

William Shakespeare (1564 – 1616) je autorem 38 divadelních her, komedií i tragédií, 154 sonetů a 2 dlouhých epických básní. Svou tvorbou ovlivnil i další tvůrce evropských dramat a je nejznámějším národním básníkem Anglie

Svou tvorbu zahájil psaním komedií a historických dramat, v pozdějších letech převažují tragédie. Přesná data nejsou známa, ale kolem roku 1590 částečně vlastnil úspěšný herecký soubor Služebníci lorda komořího, později přejmenovaný na Královskou společnost.

Nepřehlédněte: Rozbor díla Kytice a jednotlivých balad

Jazykové prostředky Romeo a Julie

Drama Romeo a Julie má časovou posloupnost, zápletka postupně graduje. Autor vybral pro své dílo veršovanou formu, konkrétně jambický verš ve spisovném jazyce, přímou řeč (monology i dialogy), metafory, přirovnání a archaismy.

Obsah knihy Romeo a Julie

Shakespeare zvolil jako dějiště své tragédie italskou Veronu. Základní zápletkou je dlouholetý spor mezi dvěma místními význačnými rody Monteků a Kapuletů. Hned v úvodu dramatu se odehrává souboj mezi zástupci těchto rodů.

Poté rodina Kapuletova pořádá ples, kde se má jejich dcera Julie zasnoubit s Parisem. Na ples se pod plesovou maskou dostal také Romeo Montek, setká se zde s Julií a na první pohled se do sebe zamilují. Přestože je Kapulety odhalen, pro zachování klidu smí i se svými přáteli na plese zůstat. Po plese Romeo pod balkónem v Kapuletově zahradě vyslechne Juliino vyznání lásky, které jí obratem oplácí.

Tajná svatba těchto platonických milenců se koná hned následujícího dne. Oddávajícím je kněz Vavřinec, který věří, že jejich svatbou se usmíří oba znepřátelené rody. Smír zmaří bratranec Julie Tybalt, který Romea nenávidí, zavraždí jeho přítele Merkucia a Romeo jeho vraždu pomstí smrtí Tybalta.

Novomanželé se musejí rozloučit, protože Romeo je z Verony za vraždu vyhnán do Mantovy. Juliin otec, který o svatbě své dcery neví, jí sdělí, že hned další den proběhne její sňatek s Parisem. Nešťastná Julie má na výběr: buď se vdá za Parise, nebo ji otec vyžene z domu

Prostřednictvím své milované chůvy hledá pomoc u otce Vavřince. Ten jí dá nápoj, Julie po jeho vypití usne a vypadá jako mrtvá, a po probuzení se má setkat s Romeem. Posel otce Vavřince má Romeovi předat zprávu, ve které mu vysvětluje, že Julie není mrtvá a že jen spí. Posel se do Verony kvůli moru nedostane a Romeo se o celém plánu nedoví.

Náš tip: Seznam knih Patrika Hartla, který neustále aktualizujeme

Zarmoucená rodina Julii pohřbívá v hrobce Kapuletů, kde ji najde Romeo. Nešťastný z její smrti hledá spásu, v Mantově si obstará jed a vrací se do Verony dát Julii naposledy sbohem. Na cestě k hrobce potká svého soka v lásce Parise, kterého v souboji porazí a zabije. V hrobce se loučí s Julií, vypije jed a zemře. Poté se z dlouhého spánku probírá Julie a vedle ní leží mrtvý Romeo. Julie v zoufalství bere do ruky dýku svého manžela a probodne si srdce.

Zbytečné neštěstí, které zapříčinily malicherné spory a hádky… Teprve smrt Romea a Julie, kteří jsou pohřbeni do společného hrobu, smíří oba znesvářené rody. Na památku nešťastných milenců nechají ve Veroně následníci rodu vystavit sochy.

„Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo?

Své jméno zapři, odřekni se otce, anebo, nechceš-li, zasvěť se mně, a přestanu být Kapuletová.“

Postavy díla Romeo a Julie

  • Romeo, zpočátku bezstarostný, později nešťastně zamilovaný mladík z rodu Monteků
  • Julie, mladičká romantická dívka z rodu Kapuletů, stejně nešťastně zamilovaná jako Romeo
  • Chůva, jediná osoba, které Julie důvěřuje
  • Otec Vavřinec, františkánský mnich, který oddá oba milence a je nakloněn jejich lásce
  • Tybalt, nenávistný a zlostný bratranec Julie
  • Paris, který si měl být Juliiným manželem
  • Merkucio, nejlepší přítel Romea

Připravili jsme také: 10 nejlepších filmů podle skutečných událostí

Další nejznámější autorova díla:

Král Lear, způsob rozdělení majetku mezi tři dcery připomíná českou pohádku Sůl nad zlato

Hamlet, tragedie z prostředí dánského království

Renesanční komedie Mnoho povyku pro nic

Komedie Zkrocení zlé ženy o složitých vztazích mezi ženami a muži

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *