Vyberte nejvhodnější vytápění pro svůj dům

blank

Pokud doma nemáte ústřední topení, musíte se o zajištění tepla alespoň trochu zajímat. Každý způsob vytápění je jiný a má odlišné výhody i nevýhody. Podívejte se na jednoduchý přehled nejčastějších možností. Třeba se rozhodnete pro změnu, díky které ušetříte nebo si usnadníte práci.

Když vybíráte systém vytápění, velmi záleží na tom, jaký dům máte a v jaké lokalitě stojí. Je potřeba zohlednit stáří domu, jeho konstrukci, velikost, ale také podnebí, které má vliv na délku topné sezóny. 

V zásadě můžeme rozlišovat novostavby, rekonstruované starší domy a domy v původním stavu bez zateplení. Každá stavba má jinou tepelnou ztrátu a podle ní se volí vhodný výkon vytápění. Rozdíl mezi tepelnou ztrátou novostavby a starého domu může být 20 i víc kilowatt. 

Proto se tak zásadně liší vhodné zdroje vytápění do nových a původních staveb. Jasně vidět je to na příkladu tepelných čerpadel nebo elektrickém vytápění. Na druhou stranu kotel na pevné palivo má velmi univerzální využití. Ale vezměme to postupně.

Plynový kotel

Vytápění zemním plynem je v Česku velmi rozšířené a bývalo i oblíbené. Máme rozsáhlou síť plynových přípojek ve městech i v obcích a až do dramatického zdražování v roce 2022 byl zemní plyn dostupnou komoditou. 

Moderní typy plynových kotlů (takzvané kondenzační) dosahují vysoké účinnosti a majitelé se nemusí téměř o nic starat. Hlavní nevýhodou tedy zůstává vyšší cena plynu a možné komplikace s jeho omezenou dostupností do budoucna.

Rada: Pokud máte plynovou přípojku a kotel, zvažte pořízení druhého zdroje vytápění. Vhodná volba je kotel na dřevo nebo na pelety. U nového domu, kde dosud přípojka není nebo vytápění teprve vybíráte, dává smysl dát přednost jinému způsobu

Kotel na pevná paliva

K vytápění tuhými palivy se obrací čím dál víc lidí. Důvodem je nižší cena a také zvyšující se komfort, který moderní kotle nabízí. Pryč jsou doby zaprášených kotelen. Z paliv je na výběr nejčastěji dřevo, hnědé uhlí, dřevěné brikety a dřevěné pelety. Vybraný kotel může spalovat jedno nebo i více paliv, což je výhodné a dává vám možnost volby podle situace. 

Hlavní rozdíl je mezi kotli s automatickým provozem na pelety a mezi kotli, do kterých je nutné přikládat ručně (nejčastěji na dřevo, případně uhlí). Moderní kotle mívají přehledný displej, fungují na Wi-fi a mají snadnou obsluhu. Díky vysoké účinnosti kolem 90 procent spotřebují méně paliva a jsou úspornější.

V nabídce výrobců najdete kotle v širokém výkonovém rozpětí, takže si vyberou majitelé malých i velkých rodinných domů. Výhodou je, že mohou fungovat jak s klasickými radiátory, tak ve spojení s teplovodním podlahovým topením.

Tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla jsou hitem posledních let, ale jejich unáhlená instalace do všech typů budov je problematická. V domech s minimální tepelnou ztrátou, postavených v místech, kde v zimě často nemrzne, fungují spolehlivě a s nízkými náklady.

Opačná situace ale nastává u větších domů a staveb, které nemají tak dobré tepelně-izolační vlastnosti (zateplenou fasádu a vyměněná okna). Složitější je také propojení se stávající soustavou radiátorů, které potřebují vyšší teplotu otopné vody. Obecně čerpadla lépe fungují v kombinaci s teplovodním podlahovým topením.

Typ čerpadla vzduch-voda je citlivý na nízkou teplotu okolního vzduchu a může se stát, že nedokáže dodat potřebný výkon. V takovém případě má vysoký odběr elektřiny ze sítě, což majitel brzy pozná na účtu za elektřinu

Druhou nevýhodou tepelných čerpadel je vyšší pořizovaný cena, která převyšuje ostatní zdroje vytápění. Dostupnější je již zmíněný typ vzduch-voda. Čerpadla, která využívají stabilnější geotermální energii (země-voda), pak mají pořizovací náklady v řádech statisíců korun. Zároveň vyžadují nemalé nemalé náklady na zemní práce při vrtu nebo uložení kolektorů.

Rada: Nenechte se nalákat prodejci tepelných čerpadel a jejich modelovými příklady. Vemte v potaz reálné podmínky vašeho domu a lokality. Kombinace s druhým zdrojem vytápění (kotel na dřevo, stávající kotel na plyn) může být výhodnější. Zvažte, za jak dlouho se vám investice do tepelného čerpadla vrátí. 

Elektrické vytápění

O vytápění pomocí elektřiny má mnoho lidí zkreslenou představu. Domnívají se, že je neúměrně drahé a nevýhodné. Opět ale velmi záleží na tom, jak a v jakém domě se používá. 

V domě bez zateplení by bylo vytápění elektřinou opravdu vysoce neefektivní. Přes netěsnící okna a starou fasádu uteče velké množství tepla. Navíc klasické radiátory vyžadují vysokou teplotu otopné vody.

Naopak nově stavěné domy mají tepelnou ztrátu často jen několik kilowatt. V takovém případě je spotřeba elektřiny přijatelná, navíc při využití dvoutarifní sazby od dodavatele (vysoký a nízký tarif). Tyto domy využívají nejčastěji podlahové vytápění s odporovými kabely, kterému stačí nižší teplota. Jako doplňující zdroj je vhodné instalovat kamna na dřevo nebo na pelety, která mají výhodný provoz.

Zdroj fotografií: Shutterstock, OPOP

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *