Jak se správně hasí vápno?

Hašené vápno má na zahradě mnohá využití. Aby však byl celý postup proveden správně, je třeba zvolit vhodný postup a také poměr vápna a vody. Vápno totiž můžete jak „spálit,“ tak i „utopit.“

Co je to hašené vápno

Tímto výrazem se jednoduše označuje hydroxid vápenatý, který vzniká z oxidu vápenatého, a to prostřednictvím směšování s vodou.

Kde hasit vápno

K tomuto procesu musí docházet ve vhodném prostoru – i když tedy máme hašené vápno obvykle spojeno se sudy, nešlo o prostor, v němž k tomuto procesu docházelo. Naopak – sudy se používaly jen k uskladnění již hotového produktu. Pokud byste se totiž pokusili o hašení vápna v nich, mohly by explodovat.

Jak hasit vápno

Budete potřebovat dostatečně velkou nádobu, do které se vměstná asi 200 litrů vody. V tomto množství je možné upravit dva pytle vápna o celkové váze 50 kilogramů. Nádoby se však nikdy neplní doplna. Naopak. Postačí do nich nalít pouze 50 až 70 litrů vody a následně za stálého míchání přisypávat vápno. Jakmile začne vápno hasit, což se projeví jeho vířením a klokotáním, pokračujeme v míchání a dále doléváme vodu až do celkového množství 150 až 170 litrů. Výsledkem celého procesu by měla být řídká kaše, kterou je možné vylít do vápenné jámy nebo (v nejhorším případě) nechat v nádobě či sudu.

Dejte si však pozor a při manipulaci buďte maximálně opatrní. Vápno je totiž žíravina, takže se před jeho působením ochraňte rukavicemi, brýlemi a dalšími ochrannými pomůckami.

Jak uskladnit hašené vápno

Hašení vápna vždy provádějte na volném prostranství, kde nehrozí akumulace škodlivých výparů. Hašené vápno nakonec zalijte malým množstvím vody – tato vrstva ho ochrání před vyschnutím, a také před působením CO2, který způsobuje jeho tvrdnutí. To je samozřejmě žádoucí až při jeho použití v maltě.

Za jak dlouho lze vápno použít

Než však hašené vápno použijete, musíte ho nechat dostatečně dlouhou dobu odležet. Obvykle stačí tři až čtyři dny (minimum je 24 hodin). Výjimkou je použití tohoto typů vápna do zdící malty – v takovém případě se k odležení přistupovat nemusí.

Dodržení přesného postupu je důležité. Pokud totiž použijete příliš mnoho vody, pak vápno utopíte a při jejím nedostatku ho naopak spálíte. Výsledkem bude vápno nevalné jakosti, které mnohdy nelze bez rizika použít.

Sypký vápenný hydrát a jeho použití

Hašené vápno se dnes používá především k nátěrům starých budov – obvykle se však už v domácích podmínkách nehasí, a místo toho se pořizuje již hotový sypký vápenný hydrát. I ten však doporučujeme smíchat s vodou již několik dní před použitím. Pokud by totiž nebyly procesy hašení řádně „doběhnuty“, pak jim k tomu ještě dáte šanci. Při samotném použití již samozřejmě není žádná reakce s vodou žádoucí.

Zdroj: https://www.stavebni-vzdelani.cz/haseni-vapna/, https://www.cemix.cz/data/files/technicky_l_vapno.pdf, https://www.okhelp.cz/dum-zahrada/jak-hasit-vapno-id-202/

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *