Na jak dlouho se volí prezident? Kdo se jím může stát?

Už na základní škole jsou žáci seznamování s fungováním našeho státu, státními symboly a také s volbou prezidenta, jeho pravomocemi i pracovními povinnostmi. Pamatujete si stále, na kolik let se volí prezident, jaký musí být jeho minimální věk nebo kdy nás čekají další prezidentské volby?

Na jak dlouho se volí prezident?

V České republice trvá funkční období prezidenta 5 let a jedna osoba může být zvolena do funkce prezidenta maximálně dvakrát za sebou. Tato pravidla vznikla společně se vznikem samostatné České republiky.

Ne vždy bylo prezidentské období takto omezeno, první československý prezident Tomáš Garigue Masaryk byl prezidentem dokonce 17 let a 30 dní, než na funkci ze zdravotních důvodů abdikoval.

Kdy nás čekají prezidentské volby?

Současný prezident Miloš Zeman završí své 2 po sobě jdoucí funkční období dne 8. března 2023. Přestože předseda Senátu zatím přesnější datum nevyhlásil, prezidentské volby 2023 připadnou nejspíše na leden téhož roku.

Přímá vs. nepřímá volba prezidenta

V letech 1993 – 2012 byl prezident volen tzv. nepřímou volbou na společné schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu, běžní občané tak svou volbu mohli ovlivnit pouze tím, komu ve volbách do legislativních orgánů dali tuto moc do rukou.

Již v roce 2010 ovšem začala být na vládní úrovni připravována změna ústavy, díky které se můžeme od roku 2013 přímo zúčastnit volby prezidenta. Přímou volbu prezidenta tak mají v rukou všichni občané, jež mají právo volit.

Kdo se může stát prezidentem České republiky?

Českým prezidentem se může díky přímým volbám a s nimi spojenými ústavními změnami stát každý občan, který splňuje základní podmínky:

  • minimální věk 40 let
  • české občanství
  • svéprávnost
  • trestní bezúhonnost

a samozřejmě se nesmí jednat o osobu, která už si odbyla své 2 funkční prezidentské období.

Aby ale mohlo dojít k samotné kandidatuře, musí mít osoba, která se chce ucházet o funkci prezidenta potřebnou podporu – tedy svého navrhovatele. Tím může být:

  • seskupení minimálně 10 senátorů
  • seskupení minimálně 20 poslanců
  • občan starší 18 let (ten může při splnění podmínek výše navrhnout i sám sebe), jehož návrh byl podpořen alespoň 50 000 podpisy českých občanů na příslušné petici.

U každého podpisu na petici musí být uvedeno také jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu či pasu.

Pokud jednu z forem podpory uchazeč získá, stačí pak odevzdat kandidátní listinu v termínu minimálně 66 dnů před prezidentskými volbami a k ní připojit případnou petici, další potřebné dokumenty a prohlášení kandidáta se všemi potřebnými údaji a formalitami.

Jak probíhají přímé volby prezidenta?

Přímou volbu už jsme měli možnost si vyzkoušet dvakrát, a to v roce 2013, kdy volby vyhrál Miloš Zeman a o 5 let později, v roce 2018, kdy si druhou výhrou ve volbách zajistil dalších 5 let ve funkci. Jisté tedy je, že v dalších volbách už se jméno Miloše Zemana objevit nemůže.

V přímých prezidentských volbách se volí podle zásad většinového systému, pokud tedy některý z kandidátů hned v prvním kole získá více než polovinu ze všech celkových hlasů, automaticky ve volbách vítězí.

Pokud se hlasy rozprostřou mezi více uchazečů, koná se o 2 týdny později druhé kolo prezidentských voleb, ve kterém se utkají dva kandidáti s nejvíce platnými hlasy z prvního kola. Tak, jako to známe z minulých dvou přímých voleb.

Změna by nastala v případě, že by se o první či druhé místo díky stejnému počtu hlasů dělilo více kandidátů. V tomto případě by do 2. kola postoupili všichni uchazeči, kteří by se takto o daná dvě první místa dělili.

Kdy budou volby probíhat?

Jak jsme již naznačili, přesné datum nemáme, můžeme tedy jen dohadovat, že volba prezidenta 2023 připadne na leden. V prvním i v případném druhém kole budeme moci volit v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Hlasovat samozřejmě musíte osobně bez možnosti zastoupení a to vložením hlasovacího lístku, na kterém nic dalšího nevybíráte ani nevyplňujete, do obálky a vhozením do příslušné volební urny.

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Volba_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky a https://www.finance.cz/500837-kandidatura-na-prezidenta/ 

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *