5 nejlepších psychologických knih na našem trhu

blank

Existuje mnoho skvělých psychologických knih, které vám mohou pomoci lépe porozumět lidské mysli, chování a emocím. Podívejte se na ty nejlepší, od kterých se určitě vyplatí začít.

Psychologická kniha je literární dílo, které se zaměřuje na psychologii, tedy vědu zabývající se studiem lidského chování, myšlení, emocí a psychických procesů. Tyto knihy mohou být psány odborníky z oboru psychologie nebo populárně-naučným stylem, který je přístupnější širšímu čtenářskému publiku. Vybrali jsme to nejlepší, co je na trhu k mání – napříč všemi možnými spisovatelskými styly.

Výběr

Tyto knihy mohou sloužit různým účelům, jako je poskytnutí informací a znalostí o psychologických teoriích, metodách a výzkumu, podpora osobního růstu a sebepoznání, nápady na řešení emocionálních problémů, nebo jednoduše pouhá zábava. Proto k jednotlivým titulům nabízíme i recenze, které vám pomohou sáhnout do „správného šuplíku.“

  • Kniha psychologie
  • Psychologie peněz
  • Psychologie osobnosti
  • Hygge – Prostě šťastný způsob života
  • Dějiny psychologie
O čem jsou psychologické knihy?

Psychologické knihy mohou zahrnovat různá témata a přístupy, jako je vývojová psychologie, kognitivní psychologie, klinická psychologie, sociální psychologie, behaviorální psychologie, psychoterapie, psychologická poradenství a mnoho dalších.

TIP: Patrik Hartl seznam knih. Po kterých se v současné době vyplatí sáhnout a se kterou začít, pokud čtete tohoto autora poprvé?

Kniha psychologie – popis knihy

Tato poučná kniha poskytuje přístupný výklad všech významných myšlenek v rámci poutavé oblasti společenských věd – psychologie. Slouží jako poučený společník, který nás provede vývojem psychologie od jejích počátků až po současnost a v chronologickém pořadí představí nejvlivnější psychology a jejich převratné teorie.

Kniha je promyšleně obohacena schématy, která zjednodušují složité teorie, klasickými výroky, které pomáhají při zapamatování, a zábavnými ilustracemi, které dodávají tématu odlehčený nádech. Díky důmyslnému propojení těchto prvků „Kniha psychologie“ zajišťuje, že čtenáři zůstanou zaujati a bez námahy pochopí základní koncepty.

Vydejte se na strhující cestu historií psychologie a získejte vhled do stále se vyvíjejícího chápání lidské mysli a chování. Ponořte se do myslí významných psychologů, jako byli Freud, Jung, Pavlov a Skinner, kteří mimo jiné odhalovali tajemství psychiky a utvářeli směr tohoto poutavého oboru.

Jak vybrat knihu o psychologii?

Rozhodněte se, jaké konkrétní téma psychologie vás zajímá. Psychologie je velmi rozmanitá disciplína, a tak si můžete vybrat z oblastí jako kognitivní psychologie, sociální psychologie, rozvojová psychologie, klinická psychologie, behaviorální psychologie, atd. Zvolení tématu vám pomůže zaměřit se na knihy, které odpovídají vašim zájmům.

Kniha psychologie – recenze

A co na tento titul říkají čtenáři, kteří ho už přečetli?

Když se ponoříte do stránek této knihy, objevíte hluboké porozumění psychologickým teoriím a jejich praktickému využití v různých scénářích reálného života. Prozkoumejte kognitivní procesy, které ovlivňují rozhodování, složité fungování paměti, formování osobnosti a vliv sociálních interakcí na lidské chování. Poutavý obsah vybízí čtenáře k zamyšlení nad vlastní myslí, chováním a vztahy, díky čemuž se tato kniha stává hlubokou a pronikavou cestou sebepoznání.“

Jana S.

Kniha nejde úplně do hloubky, ale předává nám a seznamuje nás chronologicky s nejdůležitějšími milníky v tomto oboru a popisuje různé metody, jenž se časem v psychologii objevily a s tím i důležitá díla osobností, jenž se na tomto oboru podílely. Kniha má navíc pěknou grafiku, díky které se vše hezky čte a je to lehce zapamatovatelné. Pro začátečníky jako dělané.“

HloupýHonza, Databazeknih

Nejlepší knížka o psychologii, co jsem kdy viděla!

Celkově tyhle knížky od Universa miluju a určitě mám v plánu rozšířit sbírku (minimálně o sociologii a astronomii). Je to skvěle utříděné, vcelku jednoduše vysvětlené a jsou k tomu přiloženy krásné ilustrace!

Podává skvělý základ psychologii a co se týče grafického zpracování, i tam si myslím, že má co nabídnout.“

eliska2126, Databazeknih

TIP: Kniha Proměna – rozbor díla k maturitě i do čtenářského deníku pěkně přehledně a stručně

Psychologie peněz – popis knihy

V knize „Psychologie peněz“ představuje uznávaný autor Morgan Housel poutavé zkoumání složitého vztahu mezi jednotlivci a penězi. Na rozdíl od tradičních názorů není efektivní správa peněz pouze o získávání znalostí, ale také o našem chování a postojích k financím. I ty nejbystřejší mozky mají často problém vštípit sobě i ostatním správné finanční vzorce, protože peníze, investice, osobní finance a podnikatelská rozhodnutí se prolínají s lidskými zkušenostmi, perspektivami a emocemi.

Ve světě, kde se k finančním záležitostem často přistupuje jako k přesným a exaktním disciplínám, které se spoléhají výhradně na data a vzorce, které nám diktují naše jednání, nám Morgan Housel připomíná, že skutečnost je mnohem nuancovanější. Rozhodování neprobíhá pouze nad excelovou tabulkou, ale odehrává se během večeří, firemních schůzek a v různých životních situacích, kde do hry vstupuje jedinečná směs osobních zkušeností, ega, marketingových vlivů a předsudků.

Sbírka dvaceti stručných esejů „Psychologie peněz“ se zabývá tím, jak lidé přemýšlejí o penězích, a nabízí neocenitelné poznatky pro orientaci v tomto nesmírně důležitém tématu. Na základě příkladů ze života a behaviorální ekonomie kniha zkoumá složitosti lidského finančního rozhodování. Morgan Housel výstižně rozebírá psychologii, která stojí za finančními rozhodnutími, a zdůrazňuje vliv našich emocí a předsudků na investiční rozhodnutí, sestavování rozpočtu a dlouhodobé plánování.

Psychologie peněz – recenze

A co si o této bezpochyby nevšední knize myslí lidé, kteří ji už stihli přečíst před vámi?

Velmi čtivě napsaná kniha, doporučuji přečíst každému, ale zejména mladým lidem. Ve financích se pohybuji už 5 let, takže pro mě informace nebyly žádnou novinkou, spíš jen potvrzením. Nicméně lituji toho, že jsem tyto informace neměla třeba už ve 20, nebo ještě dříve“

Sabulep, Databazeknih

Nejde tu primárně o psychologii peněz, tedy upřesním: dle názvu jsem čekala knihu nacucanou nejrůznějšími studiemi na bázi psychologie/ekonomie; například že zde bude autor rozebírat, jak mají peníze vliv na zvýrazněnou individualitu.

Což tedy není tématem této knihy. Jenom menší upozornění.

Knihu spíše ocení studenti ekonomie nebo lidi, kteří se o finance „jen“ zajímají. Jde tu především o finance, investování, šetření.

Kniha mi také nepřišla nějak nadčasová, jako tvrdí obálka – byť nelituji, že jsem si jí přečetla.“

Hu_87, Databazeknih

Kdo je otec psychologie?

Za zakladatele psychologie se považuje německý lékař a filozof Wilhelm Wundt. Narodil se 16. srpna 1832 v Neckaru v Německu a zemřel 31. srpna 1920 v Grossbothen. Wundt je považován za otce moderní psychologie a zakladatele první laboratoře experimentální psychologie. V roce 1879 založil Wundt v Lipsku první laboratoř experimentální psychologie, kde prováděl výzkumy a experimenty zaměřené na lidské vnímání a kognitivní procesy. Jeho práce položila základy moderní psychologie a byla zásadní pro rozvoj tohoto vědeckého oboru. Wundtovy myšlenky ovlivnily mnoho psychologů a jeho koncepty se staly klíčovými pro další vývoj psychologie. Patřil mezi první, kdo se zaměřil na studium vědomí, strukturu mysli a na význam introspekce jako metody zkoumání psychických procesů. Dále se zajímal o fyziologii smyslů, vnímání a psychologii času.

TIP: Historické romány (knihy) – které patří ke špičkám na trhu. Vyberte si to nejlepší, co je v Česku k mání

Psychologie osobnosti – popis knihy

„Kdo jsem? Jaký jsem? Jak mohu lépe porozumět druhým? Jaký je smysl mé existence tady a teď?“ Psychologie osobnosti se zabývá těmito základními otázkami a zapojuje do snahy o sebepochopení každého jedince, včetně čtenářů této poutavé knihy. Na jejích stránkách se skrývá monografie učebnicového typu, která se komplexně zabývá složitostí osobnosti a systematicky popisuje individuální rozdíly.

Tato kniha čerpá z klasických i současných výzkumů, pohybuje se v terénu sebepoznání a vrhá světlo na vnitřní fungování lidské mysli a faktory, které ovlivňují naše chování. Prostřednictvím podrobných analýz a poutavých případových studií získají čtenáři vhled do faktorů, které se podílejí na utváření osobnosti, od raných vývojových zkušeností až po vliv kultury a společnosti.

Jde o titul určený nejen studentům psychologie, ale i osobám v pomáhajících profesích a všem, kdo hledají odpovědi týkající se psychologie osobnosti, se stává cenným zdrojem informací. Odborníci v oblasti poradenství, terapie a koučování mohou těžit z předložených praktických poznatků a metodik, což zvýší jejich schopnost porozumět svým klientům a pomáhat jim na jejich cestě osobního růstu.

Psychologie osobnosti – recenze

Nyní ještě zbývá se podívat na to, jak tuto knihu hodnotí čtenáři, kteří se s ní již seznámili blíže.

Jednoduché čtení i pro amatéra, který není znalý psychologie a není ani studentem tohoto oboru. Říčan vždy – i v dalších knihách – uvádí příklady, poznámky a malé vpisky. Tyto nemusíte číst, pokud jsou pro vás moc náročné a podrobné – sám na to upozorňuje v předmluvám – i bez toho však pochopíte čtenou látku. To na této knize (a také Psychologie. Příručka pro studenty) oceňuji. Čte se velmi dobře.“

Sisi11, Databazeknih

Velmi krásná kniha ve které jsou vysvětleny základy psychologie osobnosti, místy trochu nudná, což se dá u odborně naučné literatury očekávat, chvilku mi trvalo než jsem se adaptoval na styl a velmi rozsáhlý slovník pana Říčana, ale nakonec se mi kniha velmi líbila.“

LotosovýDavid, Databazeknih

Nemůžu si pomoct ale jeho styl, kdy vás nezahlcuje zbytečnými detaily a jednoduše a přímočaře vám vysvětlí význam pojmu mi vyhovoval.“

Lole, Databazeknih

Hygge – Prostě šťastný způsob života – popis knihy

„Proč jsou Dánové nejšťastnější lidé na světě? Odpovědí je hygge,“ říká Meik Wiking, ředitel Institutu pro výzkum štěstí v Kodani.

V knize „Hygge – prostě šťastný způsob života“ je koncept hygge krásně prozkoumán a odhaluje podstatu tohoto dánského fenoménu, který přináší do života lidí nesmírnou radost a spokojenost. Hygge je víc než jen slovo; je to pocit, prožitek a způsob bytí, který je hluboce zakořeněn v dánské kultuře.

Představte si pocit útulnosti, který zažíváte během bouřky, když se schoulíte na gauči, máte na sobě pohodlné ponožky a jste zabaleni do měkké deky. Představte si, jak sedíte u stolu osvětleného svíčkami, sdílíte své oblíbené jídlo a vedete srdečné rozhovory se svými blízkými. Představte si okamžik, kdy držíte v ruce šálek své oblíbené kávy a díváte se na rudé ranní světlo na jasně modré obloze. To všechno jsou záblesky hygge.

Hygge je o vytváření atmosféry tepla a spokojenosti, o vychutnávání prostých radostí života. Jde o to vážit si chvil strávených s milovanou společností, pěstovat pocit domova, bezpečí a vnitřního klidu. Ve světě, který často spěchá, nás hygge vybízí ke zpomalení, navázání kontaktu se sebou samým i s ostatními a k ocenění drobných radostí, které nás obklopují.

Prostřednictvím okouzlujících příběhů a promyšlených postřehů nás kniha Hygge – prostě šťastný způsob života učí, jak tuto rozkošnou praxi začlenit do naší každodenní rutiny. Tato kniha nabízí návod, jak si osvojit hygge způsob života – od vytváření příjemného prostředí s měkkým osvětlením a uklidňujícími prvky až po sdílení upřímných vztahů s blízkými.

TIP: 10 nejlepších knih: Detektivky a thrillery. Vybírali jsme je podle několika kritérií: čtenosti, prodejních čísel v neposlední řadě i podle hodnocení

Hygge – Prostě šťastný způsob života – recenze

Popis může být někde neurčitý – ba až matoucí. Nejlepší tedy bude dát slovo čtenářům, kteří se již s knihou seznámili podrobně.

Doufala jsem, že se dozvím trochu víc o tom úžasném fenoménu hygge, což se tedy bohužel nestalo. Vše, o čem autor píše, je obsaženo vlastně v každém článku, který se hygge věnuje. Navíc se autor místy trochu opakuje. Seznámila jsem se jen s pár pojmy v dánštině a možná si opíšu těch několik receptů na jejich speciality. Jinak se žádné hlubší poznání nebo převratná novinka nedostavily. Ale napsané to je hezky, vtipně, přelouská se to hned a samotné čtení ve mně vyvolalo hygge pocity.“

Kerriova, Databazeknih

Příjemná knížka, která se hezky a rychle četla. Kniha seznamuje čtenáře se zvyky Dánů a vysvětluje, proč jsou Dánové nejšťastnějším národem na světě. S pojmem hygge jsem se už párkrát setkala a tento styl mě zajímá, takže některé informace pro mě nebyly nové. Přesto jsem si ale čtení užila, protože kniha byla rozdělená do několika částí, ve kterých byly tipy na hygge bydlení, hygge aktivity, hygge módu, cestování po Dánsku a podobně. Navíc je kniha doplněná různými návody a recepty. Nechybí ani krásné fotky. Ke knížce se budu určitě vracet a několik věcí určitě vyzkouším.“

LuckaDea, Databazeknih

Dánsko je pro mě srdeční záležitost, takže takle knížka pro mě není jen popisem toho, jak se cítit šťastný, ale spíš nastínění Dánské mentality a života obecně ️ není to asi knížka pro všechny, ale za mě je to knížka, ke které se budu velmi rada vracet a dodá mi ten hřejivý vnitřní pocit!“

_Lucie_97, Databazeknih

Dějiny psychologie – popis knihy

Kniha „Dějiny psychologie“ nabízí ucelený a poučný výklad vývoje psychologie v kontextu moderní evropské filozofie s důrazem na hlavní psychologické směry 19. a 20. století, včetně postmoderní psychologie.

Kniha je rozdělena do čtyř samostatných částí a představuje poutavou cestu vývojem psychologických myšlenek. První část se zabývá historickým pozadím psychologického myšlení, které je zasazeno do kontextu moderní evropské filozofie. Zkoumá, jak filosofické koncepty a hnutí ovlivnily trajektorii psychologie jako disciplíny. Druhá část se zabývá vznikem psychologie jako samostatného vědního oboru na přelomu 19. a 20. století. Čtenáři se seznámí s klíčovými průkopníky a stěžejními pracemi, které položily základy studia lidské mysli a chování.

Třetí část knihy provede čtenáře hlavními psychologickými proudy, které formovaly 20. století. V této části se podrobně seznámíte s vlivnými myšlenkovými směry, které významně přispěly k pochopení lidského poznávání, emocí a chování. Skutečný vrchol „Dějin psychologie“ však spočívá ve čtvrté části, kde se kniha pouští do oblasti postmoderní psychologie – tématu méně probádaného, avšak v současné době stále aktuálnějšího. Kniha osvětluje různé trendy a směry postmoderní psychologie a podtrhuje její význam ve stále se vyvíjejícím prostředí psychologického studia.

Autor pečlivě čerpá z primárních pramenů a citací, vyhýbá se sekundárním interpretacím, aby zdůraznil dynamickou povahu psychologického poznání. Propojením kulturního a historického kontextu doby i osobních životů vlivných psychologů kniha oživuje složitou souhru mezi tvůrci a vědou, kterou formovali.

Dějiny psychologie – recenze

Dějiny psychologie jsou poměrně obsáhlým tématem. Lze ho vůbec zpracovat komplexně a přehledně? Na to vám odpoví recenze čtenářů.

Na tomto díle se mi líbí, že kniha obsahuje spoustu zajímavostí o psycholozích všech směrů. Pravdou je, že mohla více vystihnout dané směry a lépe některé uspořádat a dát tam to, co je opravdu podstatné. Něco se mi zdá zbytečně rozsáhlé. Jako materiál k učení ji však doporučuji, základní informace v ní jsou.“

Alpasstyle, Databazeknih

Tohle zpracování historie psychologie se mi zdá poněkud nepřesné.

Jednotlivé směry se mi nezdají správně vysvětlené a přehršel nevýznamných autorů k jednotlivým směrům na úkor vůdčích osobností, se mi nezdá správně zvolený přístup.

Pro základní uvedení do psychologie ovšem dostačující.“

Bórborka, Databazeknih

U nás už zažitá učebnice, klasika mezi svým oborem. Některé kapitoly jsou ale poměrně nevyvážené, nové vydání aspoň obsahuje fotografie jednotlivých „otců psychologie.“

hu_87, Databazeknih

TIP: Pocketbook 632 touch HD 3 recenze a unboxing. Kvalitní a voděodolná čtečka knih s nízkou hmotností a zajímavou cenou

Vzhledem k pestrosti psychologie existuje mnoho psychologických knih, které mohou oslovit různé typy čtenářů a jejich zájmy. Doufáme tedy, že jsme vám se základním výběrem alespoň trochu pomohli.

Zdroj: https://www.databazeknih.cz/knihy/psychologie-penez-495173, https://www.luxor.cz/v/1708427/psychologie-osobnosti, https://www.databazeknih.cz/knihy/hygge-proste-stastny-zpusob-zivota-336735, https://www.databazeknih.cz/knihy/dejiny-psychologie-33893

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *