Hamiltonův hmat – co je to a kdy se provádí

Termínem „Hamiltonův hmat“ se označuje lékařská technika používaná v některých případech k rychlému vyvolání porodu. Tento manévr lze provést pouze se souhlasem nastávající matky a jedná se o pečlivě zvažovanou možnost.

Je důležité si uvědomit, že Hamiltonův hmat není vhodný před termínem porodu nebo v případě, že tělo matky není na porod dostatečně připraveno. Pojďme se ponořit do toho, co Hamiltonův hmat obnáší, kdy se podává a jaký má v porodnictví význam.

Porozumění Hamiltonovu hmatu

Hamiltonův hmat je lékařský postup prováděný v pozdních fázích těhotenství s cílem stimulovat porodní stahy. Tuto metodu poprvé popsal skotský lékař James Hamilton v roce 1810. Jejím hlavním cílem je vyvolat uvolňování hormonů, konkrétně prostaglandinů, které jsou klíčové pro zahájení porodních kontrakcí. Tyto kontrakce jsou přirozeným způsobem přípravy těla na porod.

TIP: Co si sbalit s sebou do porodnice? Poradíme vám, co s sebou do porodnice vzít a co naopak může zůstat klidně doma

Načasování a účel

O Hamiltonově hmatu se obvykle uvažuje, když těhotenství přesáhlo termín porodu. Často je považován za alternativu k jiným metodám umělého vyvolání porodu. Jeho účinnost však není zaručena a závisí na fyzické připravenosti matky na porod.

Postup spočívá v tom, že lékař manuálně stimuluje děložní hrdlo, aby podpořil kontrakce. Děložní hrdlo musí být „zralé“, což znamená, že je měkké, ztenčené a začíná se otevírat, aby měl manévr větší šanci na úspěch. Pokud děložní čípek ještě není příznivý, zákrok nemusí přinést požadované výsledky.

Úspěch Hamiltonova hmatu úzce souvisí s připraveností těla matky na porod. Přirozená hormonální reakce těla totiž hraje při určování úspěšnosti manévru velmi významnou roli.

Lze Hamiltonův hmat provést bez souhlasu?

Ne. Je důležité mít na paměti, že Hamiltonův hmat se provádí pouze po souhlasu nastávající matky, čímž se zajistí, že je plně informována o zákroku a jeho možných výsledcích. Zdravotničtí pracovníci pečlivě posoudí situaci a zváží celkové blaho matky i dítěte.

V jakých situací se provádí Hamiltonův hmat?

Provedení Hamiltonova hmatu je relevantní zejména v případech, kdy těhotenství přetrvává po 42. týdnu, kdy je plod nadměrně velký nebo pokud existují zdravotní komplikace u matky nebo plodu. Avšak rozhodnutí o provedení tohoto zákroku je vždy závislé na souhlasu nastávající matky. Pokud se hmat ukáže jako účinný, porod obvykle začne do 48 hodin. V opačném případě lze zákrok po několika dnech zopakovat.

TIP: Jak správně koupat novorozence? Postup krok za krokem – vytvořte si z koupele příjemný rituál pro celou rodinu

Kdy nelze provést Hamiltonův hmat

Existují však situace, kdy nelze Hamiltonův hmat provést. Mezi kontraindikace patří například případy, kdy:

  • placenta roste ve spodní části dělohy (placenta praeviae),
  • pokud je pravděpodobné, že vaginální porod neproběhne
  • nebo pokud jsou ve 36. týdnu těhotenství zjištěny pozitivní výsledky na streptokok skupiny B.

TIP: Menstruace v těhotenství. Je možná? A jak ji spolehlivě rozpoznat od jiných stavů?

Co ještě říci na závěr

Hamiltonův hmat je lékařským postupem, který může být klíčovým nástrojem při vyvolání porodu v případě přenášení těhotenství. Jeho provedení je pečlivě zvažováno a musí být v souladu s fyzickým stavem matky a plodu. Je důležité, aby nastávající matka byla informována a souhlasila s provedením tohoto zákroku. Hamiltonův hmat může být efektivním nástrojem, který pomáhá přirozeně nastartovat porodní proces, ale vždy je třeba brát v úvahu individuální situaci a zdravotní faktory.

Zdroj: https://zdravi.euro.cz/clanky/hamiltonuv-hmat-se-smi-provadet-pouze-se-souhlasem-rodicky-na-jakem-principu-funguje/, https://www.wikiskripta.eu/w/Hamilton%C5%AFv_hmat, https://pardubice.nempk.cz/uploads/facilitywing/441/doc/hamiltonuv-hmat.pdf, https://www.prozeny.cz/clanek/rodina-tehotenstvi-a-porod-hamiltonuv-hmat-jak-se-dela-a-proc-85820, https://www.babyonline.cz/porod/hamiltonuv-hmat

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *