Seznam druhů genderů a pohlaví

Orientovat se v některých aspektech moderního „člověčenství“ není vůbec jednoduché. Hodit by se vám proto mohl seznam druhů genderů a pohlaví včetně vysvětlení, jaký je mezi oběma pojmy rozdíl.

Gender a pohlaví rozhodně není to samé. I když někteří lidé (a mnohdy i odborníci) mají tendenci oba pojmy zaměňovat. Zatímco první pojem je značně ovlivňován kulturními vlivy a módou, ten druhý je pojmem čistě biologickým.

Co je to pohlaví

Mnohem jednodušší bude začít pojmem pohlaví. Tělesné pohlaví (a podle názorů některých vědců i samotná sexuální orientace) je určeno již při narození. Jde o záležitost biologie. Pohlavní orgány jsou zkrátka pouze mužské a ženské (s výjimkou poruch, při nichž se jedinec narodí s oběma typy – nejčastěji kvůli vstřebání druhého zárodku v rané fázi těhotenství).

TIP: Recenze seznamky eDarling – najdete zde partnera?

Co je to gender

Ovšem gender je pojmem mnohem složitější. Vyjadřuje vlastně to, jak daný jedinec vnímá sám sebe. A na to může mít vliv celá řada vlivů:

 • výchova,
 • kulturní vlivy,
 • vzory v nejbližším okolí (ale např. i obliba osobností z oblasti kultury),
 • móda apod.
Jaký je rozdíl mezi genderem a pohlavím?

Pohlaví je záležitostí biologickou, odvislou od toho, s jakými pohlavními orgány se daný jedinec narodí. Gender souvisí s vnímáním sebe sama a může ho ovlivnit například výchova, kulturní vlivy, móda nebo třeba vzor v člověku, kterého chce daný jedinec následovat.

TIP: Recenze seznamky FlirtKontakt. Podvod s falešnými profily?

Seznam genderů

Vzhledem k výše zmíněnému je jasné, že není možné stanovit seznam všech genderů, protože neustále vznikají nové (a některé rovněž zanikají). Přesto je však možné poukázat na ty nejčastější.

Nejběžnější používané gendery

 • muž
 • žena
 • agender – osoba bez pohlaví
 • asexuál
 • trans muž – přechod ze ženského pohlaví na mužské
 • transgender muž – přechod ze ženského pohlaví na mužské
 • transsexuální muž – přechod ze ženského pohlaví na mužské
 • trans žena – přechod z mužského pohlaví na ženské
 • transgender žena – přechod z mužského pohlaví na ženské
 • transsexuální žena – přechod z mužského pohlaví na ženské
 • gender fluid – proměnlivé pohlaví
 • transsexuální muž
 • transsexuální osoba
 • transsexuální žena
 • non–binary – ani muž, ani žena

TIP: Z čeho se skládá rodné číslo a jak z něj zjistit datum narození?

Méně často používané gendery

Ovšem mezi lidmi lze narazit i na množství dalších genderů, z nichž mnohé se velmi úzce překrývají. A o jaké jde?

 • obojpohlavní (bigender)
 • androgyn (androgyne)
 • androgynní pohlaví (androgynes)
 • androgynní osoba (androgynous)
 • intersexuální muž
 • intersexuální osoba
 • intersexuální źena
 • intersexuální pohlaví
 • vícepohlavní
 • nevyhovující pohlaví (gender nonconforming)
 • nerozhodnuté pohlaví (gender questioning)
 • gender–variant
 • nerozlišuje pohlaví (gender neutral)
 • Intersex (dříve hermafrodit)
 • neidentifikuje se jako muž ani žena (genderqueer)
 • neutrois
 • cis
 • cis ženské pohlaví (cis female)
 • cis mužské pohlaví (cis male)
 • cis muž (cis man)
 • cis žena (cis woman)
 • cis pohlaví (cisgender)
 • ženské pohlaví cis (cisgender female)
 • mužské pohlaví cis (cisgender male)
 • gender Questioning
 • trans
 • trans, ženské pohlaví
 • trans, mužské pohlaví
 • trans muž
 • trans osoba
 • trans*ženské pohlaví
 • trans*mužské pohlaví
 • trans*muž
 • trans*žena
 • transsexuál
 • transsexuál, ženské pohlaví
 • transsexuál, mužské pohlaví
 • žena pohlaví cis (cisgender woman)
 • muž pohlaví cis (cisgender man)
 • transrodový člověk, ženské pohlaví
 • transrodová osoba
 • transmasculine
 • T* muž
 • T* žena
 • two* osoba
 • two–spirit
 • two–spirit osoba
 • vícepohlavní (pangender)
Co je to hermafrodit?

Jde o jedince, který má samčí i samičí pohlavní orgány. U lidí byl tento výraz nahrazen pojmem intersexuál.

TIP: Nezávislá recenze 3BULLUS – skutečně pomáhá? Nebo jen zbytečně vyhodíte peníze?

Překlad některých výrazů

Pokud vás některé výrazy v seznamu výše zaujaly, pojďme se na ně podívat blíže

Trans nebo transsexuální lidé se identifikují s opačným pohlavím, než s jakým se narodili. Obvykle plánují trvalou změnu v podobě operace nebo hormonální terapie

Two-spirit – jde o označení, které používají domorodí Američané (Indiáni) pro členy LGBTI komunity. Nejde však o nějaký novodobý „výmysl“. Ve skutečnosti existovali indiáni se „dvěma dušemi“, tedy mužskou i ženskou, dávno před příchodem kolonizátorů.

Neutrois – takto sami sebe označují lidé, kteří se necítí být nijak spřízněni s žádným pohlavím.

Androgynní osoba – toto označení označuje jedince, které nepostoupil žádnou plastickou operaci, ovšem od narození vykazuje výrazné znaky opačného pohlaví. Mnohdy se identifikují jako třetí pohlaví.

Intersexuál – u člověka, který se takto označuje, je možné najít prvky obou pohlaví. Ne vždy však na úrovni genitálií, stačí i jejich přítomnost v podobě chromozomů.

Cis – tento výraz označuje člověka, který se identifikuje s pohlavím, se kterým se narodil. Pojem trans je tedy jeho přesným opakem.

Transrodové nebo transgender osoby se dají popsat jako kombinace obou pohlaví. Jednoduše kombinují „prvky“ typické pro obě pohlaví a ani do jednoho plně nepatří.

Gender Questioning – tito lidé se ještě hledají a svým genderem si nejsou jistí.

Transmasculine – méně známý výraz pro osobu, jež se narodila jako žena, ale aktuálně se považuje za muže.

TIP: Bylinné kapky Gynex – recenze. Jak je hodnotí uživatelky? A pomohou s gynekologickými problémy fyzického či psychického rázu?

Gender zkratky

Poslední skupinou jsou záhadně vypadající zkratky, které však samozřejmě mají logické vysvětlení.

 • M2F (z anglického male to female, z mužského pohlaví na ženské)
 • MTF (z anglického male to female, z mužského pohlaví na ženské)
 • F2M (z anglického female to male, ze ženského pohlaví na mužské)
 • FTM (z anglického female to male, ze ženského pohlaví na mužské)

Zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/veda/89332/cyril–hoschl–kolik–mame–pohlavi–a–cim–je–vnimani–vlastniho–genderu–dano.html, http://www.eccentricclub.cz/2015/01/mame-mit-v-obcance-uvedeno-pohlavi-52-variant-pohlavni-orientace-na-facebooku/, https://www.prospectmagazine.co.uk/society-and-culture/paris-lees-why-do-we-have-to-have-a-legal-gender

5/5 - (1)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *