Entri recenze, zkušenosti a diskuze

Entri a.s. je společnost působící jako alternativní dodavatel energií. Zároveň je oblíbenou volbou při výkupu elektřiny. Elektřinu kterou pošlete do sítě vykupuje za velkoobchodní ceny na burzově obchodovaném spotovém trhu nebo za fixní ceny. Je na vás jakou variantu výkupu zvolíte.

TIP: Entri nebo BezDodavatele – výkup přebytků i nákup na spotu

Entri výkup elektřiny recenze

U Entri podepíšete smlouvu a můžete dodávat do sítě přebytky ze své fotovoltaické elektrárny a dalších zdrojů. Výkup probíhá za předem sjednané fixované ceny nebo variabilní cenu dle aktuální situace na trhu. Výhodou služby je že výkup elektřiny od distributora Entri není nutný. Je možné mít běžného dodavatele například ČEZ a Entri používat pouze pro prodej elektřiny. Entri spolupracuje s firmami ale také s domácnostmi a není nutné dodávat určité množství energie.

Entri vykupuje elektřinu z více zdrojů:

  • Solární elektrárny
  • Větrné elektrárny
  • Vodní elektrárny
  • Biomasy

Entri Kontakty:

+420 469 779 229
zakaznik@entri.cz

TIP: Bezdodavatele recenze, zkušenosti a diskuze

Pro prodej výkup potřebujete 2 různé EAN na elektroměru

Pokud chcete prodávat přebytky alternativnímu distributorovi Entri, Bezdodavatele, Sysel a další je potřeba mít 2x EAN jeden pro výkup a druhý pro prodej. Pokud jste v soustavě distributora ČEZ druhý EAN vám nebude přidělen pokud máte výkon do 10kWh, u distributora EGD druhý EAN získáte i pro mikrozdroje do 10kWh. Bohužel s tím aktuálně nic nejde dělat, určitá šance je nová legislativa, která by měla platit od 1.1.2023 kde by měl být druhý EAN přidělen všem mikrozdrojům.

Z Vámi uvedeného dotazu se lze domnívat, že se aktuálně nacházíte v situaci, kdy se jedná o zákazníka s výrobnou připojenou v odběrném místě podle §28 odst. 5 energetického zákona, a pro kterou platí postup podle pravidel trhu §16a odst. 4, věty první: Provozovatel distribuční soustavy registruje odběrné místo zákazníka, do něhož je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, jako odběrné místo s příznakem výrobna do 10 kW včetně s měřením podle jiného právního předpisu. Na odběrném místě je registrovaný pouze jeden tzv. kombinovaný EAN. V tomto případě pak podle pravidel trhu § 18 odst. 2 je uvedeno“ „Je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného místa zákazníka podle § 28 odst. 5 energetického zákona, nelze přenést odpovědnost za odchylku na dva subjekty zúčtování.“ To v praxi znamená, že zákazník musí mít uzavřenou smlouvu na dodávku přebytků se stejným obchodníkem, jako má uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny na spotřebu. Dodávky z nadvýroby do soustavy mohou probíhat pouze na základě smlouvy, jejímž předpokladem je, že bude zajištěn subjekt zúčtování a vyřešena odpovědnost za odchylku podle § 22 odst. 2 energetického zákona. Zároveň dodávky takto vyrobené elektřiny musí být realizovány mimo rámec podnikání (tzn. nesmí být kumulativně naplněny znaky podnikání ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Uvažujete-li o výrobě elektřiny pro podnikání, je možné postupovat podle vyhlášky 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů §16a 4) věty druhé: Pokud se zákazník provozující výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona stane držitelem licence na výrobu elektřiny, postupuje se podle § 46 a provozovatel distribuční soustavy následně registruje předávací místo výrobny způsobem podle § 16b. V praxi to pak znamená, že výrobna musí být připojena standardním způsobem, a výrobce má zaregistrovaný samostatný EAN na spotřebu a samostatný EAN pro předávací místo výrobny. Vyrobená elektřina nemusí být v odběrném místě spotřebovávána a může být soustavně dodávaná do elektrizační sítě. Tento způsob však vykazuje znaky podnikání, které jsou vymezeny zákonem č. 82/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“. Výrobce musí tedy být držitelem licence na výrobu elektřiny a zároveň musí mít s obchodníkem uzavřenou smlouvu o dodávce podle §50 energetického zákona včetně zahrnutí odpovědnosti za odchylku. Vzhledem k tomu, že výrobce má samostatný EAN pro předávací místo výrobny a samostatný EAN pro odběrné místo, je pak také možné uzavřít smlouvu na dodávku do odběrného místa (spotřeba) s jedním obchodníkem a s jiným obchodníkem smlouvu na dodávku elektřiny do sítě (výkup).

Vyjádření ERÚ

Entri zkušenosti

Na Google.com má firma 5 hvězdiček z 5 a celkem 6 recenzí. Lidé vyzdvihují dobrou komunikaci a výborné kupní ceny.

Solidní jednání,velice dobrá výkupní cena za přebytky z fve,pravidelná měsíční platba,pravidelná aktualizace cen,celkově jednoduché a rychlé uzavření smlouvy.

Kuba z Google

Výkupni cena u Entri za minulý měsíc 10277.91 Kč/MWh wow

Honza z Facebook

TIP: Výkup elektřiny z fve 2023

3.7/5 - (32)

2 vašich komentářů a zkušeností: Entri recenze, zkušenosti a diskuze

  1. Nadšení vám poněkud pokazím – včera jsem dostal od Entri vyjádření, že „neberou další zákazníky“ ! 😥 Nevěřícím mohu jejich email přeposlat ….. zdraví J.P.

  2. Entri nás přeprodala První české energii a.s. a tak také končíme. Nikomu nic a bude to.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *