Kotlíkové dotace 2023 – podmínky dotace na kotel

Kotlíkové dotace jsou určeny pro domácnosti využívající staré kotle s emisní třídou 1. a 2. Od 1. září 2024 budou tyto staré kotle zakázány a jejich provoz bude penalizován pokutami až 50 000 Kč. V případě že disponujete ještě starším kotlem je možné žádat o tyto dotace:

 • kotlíková dotace pro nízkopříjmové domácnosti (dotace až 95%)
 • nová zelená úsporám (dotace až 50% vynaložených nákladů)

TIP: Topení peletami zkušenosti

Dotace nová zelená úsporám je určena těm, kteří na první dotaci z důvodu vysokých příjmů nedosáhnou, nebo po uplynutí doby kdy je možné žádat o kotlíkovou dotaci.

Vláda 7. dubna 2022 podpořila návrh ministerstva životního prostředí na dvouleté odložení zákazu používání kotlů 1. a 2. emisní třídy a kotlů bez označení emisní třídy.

Zbývá více než 150 tisíc domácností, které tyto zastaralé kotle zatím nevyměnily. Kvůli rostoucím cenám, drahým energiím a snaze zmenšit závislost ČR na ruském plynu jim chce stát dát na výměnu kotle více času.

Anna Hubáčková – ministr životního prostředí

Tím pádem je možné používat vaše staré kotle bez nutnosti se obávat z pokuty až 50 000 Kč ještě do roku 2024, nicméně pro úsporu nákladů na vytápění doporučujeme využít štědré dotace, které se na výměnu kotlů poskytují.

Tip: Úsporný tarif na energie pro všechny 2022

Kotlíkové dotace pro důchodce

Kotlíkové dotace s dotací až 95% jsou určeny pro všechny důchodce, který má automatický nárok. Žádost probíhá v rámci kraje, kontakty naleznete níže. Žadatelé mohou obdržet 60 % z částky dotace dopředu na zálohovou platbu. Pro více informací můžete zavolat na zelenou linku 800 260 500. Zájemci si mohou nechat dotaci proplatit i zpětně – uznatelné jsou výměny provedené po 1. lednu 2021.

Kotlíková dotace podmínky

Průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, maximálně 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti jsou průměrovány a započítávající se i děti a studenti jako nulový příjem. Žadatel musí být vlastník rodinného domu.

Žádost o kotlíkovou dotaci formuláře

Na krajský úřad si sebou vezměte níže uvedené dokumenty. Pro dotaci si dojděte nejpozději do 31. srpna 2022.

 • formulář žádosti o poskytnutí dotace,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla,
 • doklad o vlastnictví nemovitosti, kde je/bude nový zdroj tepla realizován,
 • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

V případě že vám bude dotace schválena je potřeba pro získání peněz po realizaci kotle dodat tyto dokumenty:

 • platební údaje – faktury a bankovní výpisy,
 • fotodokumentaci nového kotle,
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu,
 • protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou,
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle.

Žádosti o podporu v programu Nová zelená úsporám je nutné – stejně jako v případě kotlíkových dotací – podat nejpozději do 31. srpna 2022, na všechna ostatní opatření poběží příjem žádostí i po tomto datu. Rozhodně domácnostem doporučujeme zvážit kombinaci výměny zdroje například se zateplením

 ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman

Za uznatelné výdaje se počítá jak pořizovací cena zařízení, tak stavební práce, dodávky a služby související s výměnou kotle, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky a testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

Seznam kotlů pro kotlíkovou dotaci

Kompletní seznam kotlů na které je možno pobírat kotlíkovou dotaci naleznete na webu svt.sfzp.cz. Podporovány jsou

 • Kotel na biomasu s ručním přikládáním (dřevo, brikety) – povinná akumulační nádrž 55l/kW
 • Automatický kotel na biomasu (pelety, štěpka) dotace až 130 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel dotace až 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo teplovodní dotace až 180 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch (dotace pouze s Novou zelená úsporám)
 • Peletková kamna (dotace pouze s Novou zelená úsporám)

Na konci 29. března 2022 vstoupilo v platnost časové omezení podpory směrem k plynovým kondenzačním kotlům. Omezení je platné u kotlíkových dotací i v programu Nová zelená úsporám. Ministerstvo bude garantovat úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka, a to v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022,

společná zpráva Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí

Žádost o kotlíkové dotace kontakty

Každý kraj může mít jiné podmínky na nový kotel a může mít jiné formuláře pro vyplnění žádosti o dotaci. Peníze se po schválení žádosti proplácí obvykle do 1 měsíce. U kotlíkových dotací je možné získat až 60% z částky na zálohovou platbu dopředu po schválení dotace. Odkazy na konkrétní stránky krajů naleznete zde: www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/kontakty-na-kraje/

 • Kotlíkové dotace 2022 Hlavní město Praha – Ing. Miroslav Zeman – 236 004 379, miroslav.zeman@praha.eu
 • Kotlíkové dotace 2022 Jihočeský kraj – Bc. Veronika Novotná – 386 720 380, novotna4@kraj-jihocesky.cz
 • Kotlíkové dotace 2022 Středočeský kraj – Mgr. Ondřej Nauš tel.: 257 280 939, naus@kr-s.cz
 • Kotlíkové dotace 2022 Plzeňský kraj – Ing. Eva Platzová 377 195 689, eva.platzova@plzensky-kraj.cz
 • Kotlíkové dotace 2022 Karlovarský kraj – AGÁTA HOLÁ: 354 222 214, agata.hola@kr-karlovarsky.cz
 • Kotlíkové dotace 2022 Ústecký kraj – 475 657 111, epodatelna@kr-ustecky.cz
 • Kotlíkové dotace 2022 Liberecký kraj – 485 226 579, kotliky@kraj-lbc.cz
 • Kotlíkové dotace 2022 Královehradecký kraj – Ing. Jitka Hejlová, 607 094 578, jhejlova@kr-kralovehradecky.cz
 • Kotlíkové dotace 2022 Pardubický kraj – Mgr. Lucie Angelová, email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 343
 • Kotlíkové dotace 2022 Kraj Vysočina – 564 602 888, kotliky@kr-vysocina.cz
 • Kotlíkové dotace 2022 Jihomoravský kraj – Ing. Tereza Rosypalová, 541 651 371, rosypalova.tereza@jmk.cz
 • Kotlíkové dotace 2022 Olomoucký kraj – Ing. Stanislava Palová, 585 508 233, s.palova@olkraj.cz
 • kotlíkové dotace 2022 Moravskoslezský kraj – Ing. Hana Bednaříková hana.bednarikova@msk.cz 595 622 662
 • Kotlíkové dotace 2022 Zlínský kraj – 577 043 111, podatelna@kr-zlinsky.cz

Tip: Dotace na tepelné čerpadlo 2022

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *