Dotace na tepelné čerpadlo 2023

Dotaci na tepelné čerpadlo až 180 000 Kč mohou získat majitelé rodinných domů z 2 různých programů: kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám. Oba tyto programy mají specifické podmínky a jsou určeny pro různé cílové skupiny. Kotlíkové dotace jsou určeny pouze pro nízkopříjmové rodiny se starým kotlem na tuhá paliva, pokud do této kategorie nespadáte, můžete žádat o dotaci na čerpadlo z dotačního programu Nová zelená úsporám. Tepelná čerpadla jsou jedním z nejekologičtějších a zároveň nejstabilnějších zdrojů vytápění. Velice oblíbené jsou čerpadla voda/vzduch, která nevyžadují složité venkovní úpravy na pozemku. Oblíbenou variantou je také efektivnější zemní kolektor v podobě čerpadla země/voda.

Nová zelená úsporám podmínky dotace na tepelné čerpadlo

Zdroj: Novazelenausporam.cz

V rámci tohoto dotačního programu je možné žádat o dotace na tepelné čerpadlo pro novostavbu nebo starší dům z méně efektivním zdrojem. Možné jsou 4 dotační tituly:

 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – dotace až 60 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – dotace až 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – dotace až 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – dotace až 140 000 Kč

V rámci dotace je vždy nutné počítat že se týká maximálně 50% způsobilých výdajů. Program je určen pro fyzické i právnické osoby, vlastníkům stávajících rodinných domů, řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky) a příspěvkovým organizacím.

Ukončení tohoto dotačního programu je plánováno na rok 2023, v případě že máte zájem o více než poloviční úsporu na pořízení tepelného čerpadla a také více než 60% úsporu za energie doporučujeme program využít.

Žádost o dotaci na tepelné čerpadlo probíhá kompletně online: zadosti.sfzp.cz. Požádat o dotaci lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu instalace tepelného čerpadla. Po odeslání potřebných dokumentů a splnění podmínek dochází k zaslání peněz do 9 týdnů od schválení vaší žádosti.

Podmínky v kostce

 • žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby
 • žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, který se nachází v ČR.
 • žadatel nahrazuje starý neekologický kotel na tuhá paliva nebo elektrokotel
 • před podáním žádosti je potřeba nechat si zpracovat posudek, složený z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, jehož součástí je také krycí list technických parametrů

Dotaci bohužel nelze získat za výměnu vašeho plynového kotle (pouze elektrokotle nebo kotle na tuhá paliva.)

Tip: Fotovoltaika dotace 2022 – Nová zelená usporám

Kotlíková dotace na tepelné čerpadlo podmínky

blank
Zdroj: sfzp.cz

Tento program je nově určen pouze pro rodiny s nižšími příjmy a provozují jej kraje. Platí, že průměrný čistý příjem člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, což je 14 242 Kč měsíčně. Příjmy ostatních členů jsou průměrovány a u studentů do 26 let a nezletilých dětí se vychází z toho, že příjmy činí 0 Kč. Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci.

Podmínky v kostce.

 • určen pouze osobám s nižšími příjmy
 • dotace až 95 % ze skutečných nákladů
 • na tepelné čerpadlo je limit nastaven na 180 000 Kč
 • příjem žádostí nejpozději do 1. října 2022
 • bude poskytována krajskými úřady

Žadatelé mají nárok na poskytnutí zálohy ve výši 60 % z dotace. Tu dostanete po předložení zálohové faktury od dodavatele.

Pozor, novinka: Od 1. září 2022 začne ze zákona platit již deset let dopředu ohlašovaný zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy.

Od 29. března proto došlo k úpravě podmínek kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti, konkrétně k navýšení dotace na tepelné čerpadlo o 50 tisíc korun, tedy na celkových 180 000 Kč. Zároveň vstupuje v platnost časové omezení podpory směrem k plynovým kondenzačním kotlům, a to i v programu Nová zelená úsporám. 

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí

Dotaci bohužel nelze získat za výměnu vašeho plynového kotle (pouze kotle na tuhá paliva 2. emisní třídy a horší).

Žádost o kotlíkové dotace probíhá v rámci vašeho kraje kontakty a veškeré potřebné dokumenty naleznete na webu https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/.

Tip: Průměrná cena elektřiny za 1 kWh


5/5 - (1)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *